Please reload

Recent Posts

📣5 สิ่งที่นักธุรกิจบนโลกออนไลน์ต้องมี ✅

March 22, 2019

📣5 สิ่งที่นักธุรกิจบนโลกออนไลน์ต้องมี ✅

 

💡 มีชื่อแบรนด์ที่ดี และรู้จักสินค้า และบริการของตัวเอง
💡 มีการทำ Marketing เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น
💡 วางแผนการเงินในอนาคต และมีหลากหลายช่องทางการชำระเงิน
💡 มีช่องทางการติดต่อ และจำหน่าย เช่น Facebook, Line@, Instagram เป็นต้น
💡 มีความสม่ำเสมอ และอดทน

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload