Please reload

Recent Posts

📣5 สิ่งที่นักธุรกิจบนโลกออนไลน์ต้องมี ✅

March 22, 2019

📣5 สิ่งที่นักธุรกิจบนโลกออนไลน์ต้องมี ✅

 

💡 มีชื่อแบรนด์ที่ดี และรู้จักสินค้า และบริการของตัวเอง
💡 มีการทำ Marketing เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น
💡 วางแผนการเงินในอนาคต และมีหลากหลายช่องทางการชำระเงิน
💡 มีช่องทางการติดต่อ และจำหน่าย เช่น Facebook, Line@, Instagram เป็นต้น
💡 มีความสม่ำเสมอ และอดทน

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

081-892-5954
084-010-4252
085-833-6612
สายด่วนออฟฟิศ : 02-297-0811
034-900-165 ( จันทร์-ศุกร์)

324/12 เวิร์ฟ เพชรเกษม 81 (Verve Phetkasem 81)
ถ.มาเจริญ(เพชรเกษม81) หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160