Please reload

Recent Posts

🎷3 แนวทางสร้างการตลาดบอกต่อ⭐️

March 29, 2019

🎷3 แนวทางสร้างการตลาดบอกต่อ⭐️

 

➡️1. ผู้ใช้สร้างเนื้อหาเอง
🔴 การทำ Hashtag เป็นตัวช่วยอย่างมากในการสร้างกระแสของแบรนด์
🔴 การจัดกิจกรรมประกวด เพื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของแบรนด์
🔴 การแชร์เรื่องราว แชร์ความประทับใจของตัวเองกับแบรนด์ หรือประสบการณ์ของตัวเอง

➡️2.การรีวิว การสร้างความน่าสนใจของแบรนด์ผ่านการรีวิวโดยการกระตุ้นให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าไปแล้วกลับมารีวิวสินค้าหรือบริการ ถือเป็นตัวช่วยที่ดีในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

➡️3.เชิญชวนการบอกต่อให้มาซื้อสินค้าและบริการ การบอกต่อมีพลังอย่างมากแทบวัดมูลค่าไม่ได้ เพราะทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจซื้อสินค้าและบริการ

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload