Please reload

Recent Posts

☺️ EMOJI ส่งเป็นสติกเกอร์ก็ได้ ✅

April 1, 2019

☺️ EMOJI ส่งเป็นสติกเกอร์ก็ได้ ✅

👉เมื่อส่งอิโมจิไปเพียงรูปเดียว อิโมจิจะแสดงในห้องแชท ด้วยขนาดใหญ่เช่นเดียวกับสติกเกอร์ จึงควรสร้างรูปที่สามารถใช้ส่งแทนสติกเกอร์ได้ด้วยน๊าา 😍

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload