Please reload

Recent Posts

🎷5 เทรนด์ค้าปลีก แบรนด์อยากสำเร็จต้องเช็คด่วน⭐️

April 1, 2019

🎷5 เทรนด์ค้าปลีก แบรนด์อยากสำเร็จต้องเช็คด่วน⭐️

➡️1.ต้องกลายเป็นเงาตามตัวผู้บริโภค
➡️2.ขายให้ถูกที่ถูกเวลา
➡️3.การผสมพันธุ์ทางการค้า
➡️4.ควบคุมการซื้อทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง
➡️5.เชื่อในข้อมูลมากขึ้น

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload