👉3 กลยุทธ์ปรับตัวร้านค้าในยุคลูกค้าเป็นใหญ่ 👍


👉3 กลยุทธ์ปรับตัวร้านค้าในยุคลูกค้าเป็นใหญ่ 👍

💥1. ต้องเอาใจใส่ลูกค้าให้เป็นอย่างดี 💥2. ตอบกลับแชทอย่างรวดเร็ว 💥3. การจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว และถูกต้อง

Recent Posts