✅ การตลาด Offline ทำอย่างไรไม่มีเอ้าท์ ⁉️

✅ การตลาด Offline ทำอย่างไรไม่มีเอ้าท์ ⁉️

💫 ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ 📰 💫 แจกนามบัตรทันทีเมื่อมีโอกาส 💫 บริจาคบัตรของขวัญหรือสินค้า เพื่อเป็นของขวัญการประกวด 🎁 💫 เข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ 💫 ส่งจดหมายไปถึงเป้าหมายโดยตรง 📩 💫 ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ใหม่อยู่เสมอ

Recent Posts