การออกแบบเว็บไซต์ผิดพลาดส่งผลร้ายต่อ Google Rank ‼️


การออกแบบเว็บไซต์ผิดพลาดส่งผลร้ายต่อ Google Rank ‼️ 🚫1.การสร้าง Pop Ups ⚠️ การที่โผล่กวนใจตลอดเวลาจะกลายเป็นสร้างความรำคาญและประสบการณ์ที่แย่ในการใช้งานทำให้คนออกจากเว็บไซต์เร็วยิ่งขึ้น 🚫2.ตัวหนังสืออ่านยาก 🔣 ตัวหนังสืออ่านไม่ออก Font เล็กๆ สีกลืนไปกับ background 🚫3.เว็บไซต์ช้า 💻


การใส่ภาพ วิดีโอ ที่มีคุณภาพสูงมีผลต่อความไวของเว็บไซต์ ยิ่งละเอียดสูงยิ่งส่งผลต่อความไวในการโหลด 🚫4.เว็บไซต์รก 🤬 การทำให้เว็บไซต์มีความง่ายในการใช้งาน สะอาด เรียบร้อย มีผลให้คนเข้าใช้ได้นานขึ้น 🚫5.ลืมคิดเผื่อมือถือ📲 การทำเว็บไซต์ให้รองรับทุกหน้าจอจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก


5.png
4.png
3.png
2.png
8.png
135554338_414472603233240_16345640947506
Recent Posts