Please reload

Recent Posts

👉5 วิธีดึงลูกค้าให้อยู่กับเรานาน ๆ 💗

May 24, 2019

👉5 วิธีดึงลูกค้าให้อยู่กับเรานาน ๆ 💗

💚 มีความใส่ใจให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
💚 ทำแบรนด์ให้มีความน่าเชื่อถือบนโลกโซเชียล และมีภาพลักษณ์ในทางที่ดี 
💚 แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากแบรนด์ เพื่อแชร์ความประทับใจ
💚 เลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
💚 สร้างเอกลักษณ์ความเป็นตัวเองนำเสนอให้ตรงใจกับลูกค้าได้

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload