Please reload

Recent Posts

4 วิธีสร้างรายได้จาก Messenger

July 9, 2019

✨ 4 วิธีสร้างรายได้จาก messenger
ผู้ใช้งาน Facebook Messenger มีมากกว่า1,300 ล้านคน/เดือน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้าง 
Reach และ Engagement สามารถสร้างรายได้ให้แบรนด์ ฟีเจอร์ที่สร้างรายได้ “Comment-to-Messenger”
จากการทำ Quiz สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้
1. ใช้สไตล์การเขียนให้เหมาะกับช่องทาง
2. แสดงความคืบหน้าด้วยสัญลักษณ์
3. เฉลยคำตอบทีละข้อ
4. ออกแบบให้เข้าใจง่าย

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

081-892-5954
084-010-4252
085-833-6612
สายด่วนออฟฟิศ : 02-297-0811
034-900-165 ( จันทร์-ศุกร์)

324/12 เวิร์ฟ เพชรเกษม 81 (Verve Phetkasem 81)
ถ.มาเจริญ(เพชรเกษม81) หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160