Please reload

Recent Posts

🔸5 เคล็ดลับ ออกแบบโฆษณาให้ปัง🔸

August 23, 2019

✅ 1. ต้องมีคำกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ
✅ 2. เลือกสัญลักษณ์ที่สื่อความหมาย
✅ 3. ใช้สีที่ทำให้ชิ้นงานโดดเด่นและดึงดูดลูกค้า
✅ 4. รูปภาพของโฆษณาต้องสื่อสารได้
✅ 5. ใช้เทคนิคแสงและเงาเพื่อทำให้ภาพดูเคลื่อนไหวได้

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload