Please reload

Recent Posts

วิธีสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานกราฟิก

September 24, 2019

 

👍วิธีสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานกราฟิก อยากสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลงานทำตามทิปส์นี้กันเลย😁

 

👉ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของผลงานเรานั้นคือใคร
👉มีการสื่อความหมายผ่านสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงานจะทำให้เกิดความน่าค้นหามากยิ่งขึ้น
👉ฟ้อนท์ที่ใช้ต้องมีความสอดคล้องกับผลงานและสื่ออารมณ์ให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกถึงได้
👉และที่สำคัญการใช้สีนั้นเป็นอีกปัจจัยหลักที่ต้องเลือกให้เหมาะกับผลงานและใช้คู่สีที่เข้ากันและมีความหมายเป็นนัยที่สื่อถึงผลงานของเราได้

 

เพียง 4 ข้อนี้ก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานของคุณได้แล้ว หมดกังวลเรื่องผลตอบรับได้เลย 🤩

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

081-892-5954
084-010-4252
085-833-6612
สายด่วนออฟฟิศ : 02-297-0811
034-900-165 ( จันทร์-ศุกร์)

324/12 เวิร์ฟ เพชรเกษม 81 (Verve Phetkasem 81)
ถ.มาเจริญ(เพชรเกษม81) หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160