Please reload

Recent Posts

6 กลยุทธ์ดัน Branding ให้ชนะคู่แข่ง

October 4, 2019

 

🤜ในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้ในทุกๆอุตสาหกรรมเกิดการแข่งขันกันสูง แต่จะทำอย่างไรให้แบรนด์ของเรานั้นขึ้นมาเป็นผู้นำได้ วันนี้เราได้นำกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้แบรนด์ของคุณชนะคู่แข่งและพร้อมสู้ในการแข่งขัน🤛
👍 สร้างความเข้าใจใน Consumer Insight
โดยต้องเข้าใจในเชิงลึกว่าผู้บริโภคของแบรนด์เรามีความต้องการหรือมีทัศนคติอย่างไรต่อสินค้าของเรา และนำมาพัฒนาให้ไกลกว่าคู่แข่ง
👍 สร้าง Brand Dynamic 
คือการที่แบรนด์นั้นพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้ทันกระเเสหรือเทรนด์เสมอ ไม่จมปลักอยู่กับอะไรเดิมๆ
👍 เพิ่ม Brand Charisma
ในยุคดิจิตอลการมีบุคลิคของแบรนด์นั้นคงไม่เพียงพอ ต้องเพิ่มเสน่ห์ให้กับแบรนด์ของเราเข้าไปด้วยเพื่อสร้างความแตกต่างออกมาจากคู่แข่ง
👍 เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วย Brand Senses
สร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่คู่แข่งขันนั้นยังไม่เคยทำให้กับผู้บริโภคด้วยการทำให้เขาสามารถสัมผัสหรือรับรู้ในสินค้าหรือบริการของเราผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
👍 Brand Absorption
หรือการนำแบรนด์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันก็ต้องอาศัยสื่อโซเชียลมีเดียมาเป็นเครื่องมือในการช่วยซึ่งอาจจะผ่านการทำคอนเท้นต์ที่ทันกระแสแต่ต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์แฝงอยู่ด้วย ยิ่งแทรกซึมไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริโภคได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้เปรียบกว่าคู่แข่งมากเท่านั้น
👍 สร้าง Brand Memory 
การทำให้แบรนด์นั้นเป็นที่จดจำของลูกค้าซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับแบรนด์เรามากกว่าคู่แข่งได้อีกด้วย

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload