🎷5 เทรนด์ค้าปลีก แบรนด์อยากสำเร็จต้องเช็คด่วน⭐️


🎷5 เทรนด์ค้าปลีก แบรนด์อยากสำเร็จต้องเช็คด่วน⭐️

➡️1.ต้องกลายเป็นเงาตามตัวผู้บริโภค ➡️2.ขายให้ถูกที่ถูกเวลา ➡️3.การผสมพันธุ์ทางการค้า ➡️4.ควบคุมการซื้อทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง ➡️5.เชื่อในข้อมูลมากขึ้น

Recent Posts
S__17661959.jpg