top of page

การออกแบบเว็บไซต์ผิดพลาดส่งผลร้ายต่อ Google Rank ‼️


การออกแบบเว็บไซต์ผิดพลาดส่งผลร้ายต่อ Google Rank ‼️ 🚫1.การสร้าง Pop Ups ⚠️ การที่โผล่กวนใจตลอดเวลาจะกลายเป็นสร้างความรำคาญและประสบการณ์ที่แย่ในการใช้งานทำให้คนออกจากเว็บไซต์เร็วยิ่งขึ้น 🚫2.ตัวหนังสืออ่านยาก 🔣 ตัวหนังสืออ่านไม่ออก Font เล็กๆ สีกลืนไปกับ background 🚫3.เว็บไซต์ช้า 💻 การใส่ภาพ วิดีโอ ที่มีคุณภาพสูงมีผลต่อความไวของเว็บไซต์ ยิ่งละเอียดสูงยิ่งส่งผลต่อความไวในการโหลด 🚫4.เว็บไซต์รก 🤬 การทำให้เว็บไซต์มีความง่ายในการใช้งาน สะอาด เรียบร้อย มีผลให้คนเข้าใช้ได้นานขึ้น 🚫5.ลืมคิดเผื่อมือถือ📲 การทำเว็บไซต์ให้รองรับทุกหน้าจอจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก  💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

การออกแบบเว็บไซต์ผิดพลาดส่งผลร้ายต่อ Google Rank ‼️

🚫1.การสร้าง Pop Ups ⚠️

การที่โผล่กวนใจตลอดเวลาจะกลายเป็นสร้างความรำคาญและประสบการณ์ที่แย่ในการใช้งานทำให้คนออกจากเว็บไซต์เร็วยิ่งขึ้น

🚫2.ตัวหนังสืออ่านยาก 🔣

ตัวหนังสืออ่านไม่ออก Font เล็กๆ สีกลืนไปกับ background

🚫3.เว็บไซต์ช้า 💻

การใส่ภาพ วิดีโอ ที่มีคุณภาพสูงมีผลต่อความไวของเว็บไซต์ ยิ่งละเอียดสูงยิ่งส่งผลต่อความไวในการโหลด

🚫4.เว็บไซต์รก 🤬

การทำให้เว็บไซต์มีความง่ายในการใช้งาน สะอาด เรียบร้อย มีผลให้คนเข้าใช้ได้นานขึ้น

🚫5.ลืมคิดเผื่อมือถือ📲

การทำเว็บไซต์ให้รองรับทุกหน้าจอจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 7 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page