top of page

ข้อดี ของการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม


 ข้อดี ของการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม - ต้นทุนของสินค้าลดลง เพราะกิจการสามารถขอคืนภาษีซื้อได้ - การจัดทำบัญชีที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น - มีลูกค้าเพิ่มขึ้น (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกใบกำกับภาษี) - ความน่าเชื่อถือของกิจการเพิ่มขึ้น  เงื่อนไขการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม - กิจการที่ไม่ได้รับการยกเว้นการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม - กิจการที่มีรายรับต่อปีเกิน 1.8 ล้านบาท  กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 ประเภท 1. กิจการที่สามารถเลือกที่จะจดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ได้แก่ - ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร - ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี - การให้บริการขนส่งในประเทศโดยท่าอากาศยาน - การส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม - การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในประเทศ 2. กิจการที่ไม่สามารถจดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ได้แก่ - สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือโรงเรียนเอกชน - การให้บริการที่เป็นงานทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี - การให้บริการการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การว่าความ หรือการประกอบวิชาชีพอิสระอื่น - การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล - การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ ที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี - การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ - การให้บริการตามสัญญาจ้าง - การให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น - การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ - การให้บริการขนส่งในประเทศ - การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ - การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ - การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ไม่เป็นการหาผลประโยชน์ - การขายสินค้าหรือการให้บริการของกระทรวง ทบวง กรม - การขายสินค้าหรือการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา - การขายสินค้าหรือการให้บริการตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฏีกาอื่นๆ ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

ข้อดี ของการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม


- ต้นทุนของสินค้าลดลง เพราะกิจการสามารถขอคืนภาษีซื้อได้

- การจัดทำบัญชีที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

- มีลูกค้าเพิ่มขึ้น (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกใบกำกับภาษี)

- ความน่าเชื่อถือของกิจการเพิ่มขึ้น


เงื่อนไขการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

- กิจการที่ไม่ได้รับการยกเว้นการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

- กิจการที่มีรายรับต่อปีเกิน 1.8 ล้านบาท


กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 ประเภท

1. กิจการที่สามารถเลือกที่จะจดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ได้แก่

- ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร

- ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

- การให้บริการขนส่งในประเทศโดยท่าอากาศยาน

- การส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม

- การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในประเทศ


2. กิจการที่ไม่สามารถจดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ได้แก่

- สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือโรงเรียนเอกชน

- การให้บริการที่เป็นงานทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

- การให้บริการการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การว่าความ หรือการประกอบวิชาชีพอิสระอื่น

- การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล

- การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ ที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

- การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์

- การให้บริการตามสัญญาจ้าง

- การให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น

- การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ

- การให้บริการขนส่งในประเทศ

- การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ

- การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์

- การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ไม่เป็นการหาผลประโยชน์

- การขายสินค้าหรือการให้บริการของกระทรวง ทบวง กรม

- การขายสินค้าหรือการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา

- การขายสินค้าหรือการให้บริการตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฏีกาอื่นๆ


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

แท็ก:

ดู 13 ครั้ง

Comentarios


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page