top of page

การคำนวณต้นทุน มีความสำคัญอย่างไร


 การคำนวณต้นทุน มีความสำคัญอย่างไร การคำนวณต้นทุน เป็นการบันทึกและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสินค้าในกิจการ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกกิจการ เพราะมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการธุรกิจ ความสำคัญของการคำนวณต้นทุน - เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขายของธุรกิจ - เพื่อนำข้อมูลการคำนวณต้นทุนของกิจการมาเปรียบเทียบกับรายได้ เพื่อให้ทราบว่ามีกำไรหรือขาดทุน - เพื่อให้ทราบมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุมการซื้อสินค้า และใช้ข้อมูลในการจัดทำงบประมาณในการซื้อสินค้า - เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะขายสินค้านั้นต่อไปหรือไม่  ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

การคำนวณต้นทุน มีความสำคัญอย่างไร


การคำนวณต้นทุน เป็นการบันทึกและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสินค้าในกิจการ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกกิจการ เพราะมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการธุรกิจ


ความสำคัญของการคำนวณต้นทุน

- เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขายของธุรกิจ

- เพื่อนำข้อมูลการคำนวณต้นทุนของกิจการมาเปรียบเทียบกับรายได้ เพื่อให้ทราบว่ามีกำไรหรือขาดทุน

- เพื่อให้ทราบมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

- เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุมการซื้อสินค้า และใช้ข้อมูลในการจัดทำงบประมาณในการซื้อสินค้า

- เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะขายสินค้านั้นต่อไปหรือไม่


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 16 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts