top of page

DBD e-Filing ระบบนำส่งงบการเงินที่นักบัญชีทุกคนควรรู้✨


DBD e-Filing ระบบนำส่งงบการเงินที่นักบัญชีทุกคนควรรู้✨ 🔸อัพเดต เลื่อนส่งงบการเงินเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แนวทางจากการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขยายเวลาการส่งงบประจำปี - สำหรับห้างหุ้นส่วน ยืดระยะเวลาส่งงบการเงิน และ ภ.ง.ด. 50 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม - สำหรับบริษัท ต้องทำหนังสือชี้แจงว่าไม่สามารถประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และนำส่งใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันประชุม ทำไมเราต้องเรียนรู้ระบบ DBD e-Filing รูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) สำหรับการนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 มีประกาศจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การนำส่งงบการเงินของนิติบุคคล อยู่ 2 เรื่องสำคัญ คือ 1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความร่วมมือนิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบDBD e-Filing รูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) ซึ่งแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะเปิดให้บริการนำส่งงบการเงินรูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) เท่านั้น นั่นหมายความว่า ยกเลิกการใช้ DBD XBRL in Excel (V.1.0) แล้ว 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “ปิดช่องทางการนำส่งงบการเงินทางไปรษณีย์ เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2563”  สรุปง่ายๆก็คือ สำหรับการนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 (ที่ต้องนำส่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป) จะเหลือช่องทางการนำส่งงบการเงินเพียง 2 วิธี ได้แก่ 1. นำส่งงบการเงินรูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) 2. นำส่งงบการเงินรูปแบบกระดาษด้วยตนเอง แต่ก็ต้องนำส่งผ่านระบบDBD e-Filing อีกครั้ง ภายใน 7 วัน (หมายความว่า หลังจากส่งงบการเงินแบบกระดาษด้วยตนเองแล้ว ก็ยังต้องส่งงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel (V.2.0) ด้วย) ดังนั้น นักบัญชีทุกคนในประเทศไทยจำเป็นต้องเรียนรู้ระบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) เพื่อนำส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ถูกต้อง และนำส่งให้ทันกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย ไม่งั้นอาจต้องเสียค่าปรับ กรณียื่นงบการเงินล่าช้า หรือไม่ยื่นงบการเงิน งั้นเราก็เริ่มต้นทำความรู้จักระบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) กันได้เลย 🔸DBD XBRL in Excel (V.2.0) คืออะไร เป็นระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Reporting Language) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ที่ใช้กันทั่วโลก สรุปก็คือ การใช้เทคโนโลยี XBRL บนโปรแกรม Microsoft Excel นั่นเอง แล้วมีประโยชน์สำหรับนักบัญชีไทยอย่างไร? ช่วยให้การนำส่งงบการเงินง่ายกว่าไหม? 🔸DBD XBRL in Excel (V.2.0) ช่วยให้นักบัญชียื่นงบการเงินง่ายกว่ายื่นแบบกระดาษอย่างไร 1.ประมวลผลรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น เนื่องจากใช้เทคโนโลยีช่วยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนนำส่งงบการเงิน อย่างเช่น การตรวจสอบว่า ในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงสินทรัพย์ เท่ากับ หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น หรือไม่ 2.เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการนำส่ง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเดินทางไปส่งงบการเงินด้วยตนเอง 3.ลดการจัดเก็บเอกสาร หรือลดการใช้กระดาษ (Paperless) สำหรับใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้แบบง่ายๆได้เลย แต่ก่อนอื่น!! ต้องสำรวจก่อนว่า เราพร้อมที่จะใช้งานแล้วหรือยัง? 🔸สิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่มนำส่งงบการเงินด้วยรูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ระบบ Windows (Microsoft Windows XP Service Pack 3 ขึ้นไป) เท่านั้น 2. โปรแกรม Microsoft Office (เวอร์ชัน 2003 ขึ้นไป) 3. Web browser ที่ใช้ได้ คือ Google Chrome , Internet Explorer , Firefox 4. โปรแกรม Java Runtime Environment (ติดตั้งแต่ครั้งแรก เพียงครั้งเดียวที่เริ่มต้นใช้งาน) 5. เอกสารแนบตามที่กฎหมายกำหนด อย่างเช่น งบการเงินของบริษัทจำกัด ต้องแนบเอกสาร 2 อย่าง คือ หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF เท่านั้น 🔸ขั้นตอนการนำส่งงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) 1. เข้าเว็บไซต์ www.dbd.go.th > เลือกDBD e-Filing > เลือก ยื่นงบการเงินทางอินเตอร์เน็ต 2. กรอก Username ด้วยเลขนิติบุคคล และ Password ที่ตั้งไว้ 3. ดาวน์โหลดและเปิดใช้งานโปรแกรม DBD XBRL in Excel (V.2.0) 4. กรอกข้อมูลงบการเงินผ่านโปรแกรม DBD XBRL in Excel (V.2.0) 5. ตรวจสอบความถูกต้องและแปลงข้อมูลเป็นไฟล์ XBRL 6. นำไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip) มานำส่งงบการเงินผ่านระบบDBD e-Filing 7. กรอกข้อมูลการนำส่งงบการเงิน เช่น ข้อมูลผู้สอบบัญชี ข้อมูลผู้ทำบัญชี วันที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน 8. แนบไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF (ขึ้นอยู่ประเภทนิติบุคคล) ยกตัวอย่างเช่น บริษัทจำกัด ต้องแนบหน้ารายงานผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 9. กดยืนยันการนำส่งงบการเงิน ตรงข้อความ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในงบการเงิน และเอกสารแนบอื่น ที่จัดส่งมาพร้อมนี้ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริงและตามกฎหมาย” ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

DBD e-Filing ระบบนำส่งงบการเงินที่นักบัญชีทุกคนควรรู้✨


🔸อัพเดต เลื่อนส่งงบการเงินเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

แนวทางจากการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขยายเวลาการส่งงบประจำปี

- สำหรับห้างหุ้นส่วน ยืดระยะเวลาส่งงบการเงิน และ ภ.ง.ด. 50 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม

- สำหรับบริษัท ต้องทำหนังสือชี้แจงว่าไม่สามารถประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และนำส่งใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันประชุม

ทำไมเราต้องเรียนรู้ระบบ DBD e-Filing รูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0)


สำหรับการนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 มีประกาศจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การนำส่งงบการเงินของนิติบุคคล อยู่ 2 เรื่องสำคัญ คือ

1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความร่วมมือนิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบDBD e-Filing รูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) ซึ่งแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะเปิดให้บริการนำส่งงบการเงินรูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) เท่านั้น นั่นหมายความว่า ยกเลิกการใช้ DBD XBRL in Excel (V.1.0) แล้ว

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “ปิดช่องทางการนำส่งงบการเงินทางไปรษณีย์ เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2563”


สรุปง่ายๆก็คือ สำหรับการนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 (ที่ต้องนำส่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป) จะเหลือช่องทางการนำส่งงบการเงินเพียง 2 วิธี ได้แก่

1. นำส่งงบการเงินรูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0)

2. นำส่งงบการเงินรูปแบบกระดาษด้วยตนเอง แต่ก็ต้องนำส่งผ่านระบบDBD e-Filing อีกครั้ง ภายใน 7 วัน (หมายความว่า หลังจากส่งงบการเงินแบบกระดาษด้วยตนเองแล้ว ก็ยังต้องส่งงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel (V.2.0) ด้วย)


ดังนั้น นักบัญชีทุกคนในประเทศไทยจำเป็นต้องเรียนรู้ระบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) เพื่อนำส่งงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ถูกต้อง และนำส่งให้ทันกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย ไม่งั้นอาจต้องเสียค่าปรับ กรณียื่นงบการเงินล่าช้า หรือไม่ยื่นงบการเงิน งั้นเราก็เริ่มต้นทำความรู้จักระบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0) กันได้เลย


🔸DBD XBRL in Excel (V.2.0) คืออะไร

เป็นระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Reporting Language) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ที่ใช้กันทั่วโลก สรุปก็คือ การใช้เทคโนโลยี XBRL บนโปรแกรม Microsoft Excel นั่นเอง แล้วมีประโยชน์สำหรับนักบัญชีไทยอย่างไร? ช่วยให้การนำส่งงบการเงินง่ายกว่าไหม?


🔸DBD XBRL in Excel (V.2.0) ช่วยให้นักบัญชียื่นงบการเงินง่ายกว่ายื่นแบบกระดาษอย่างไร

1.ประมวลผลรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น เนื่องจากใช้เทคโนโลยีช่วยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนนำส่งงบการเงิน อย่างเช่น การตรวจสอบว่า ในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงสินทรัพย์ เท่ากับ หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น หรือไม่

2.เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการนำส่ง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเดินทางไปส่งงบการเงินด้วยตนเอง

3.ลดการจัดเก็บเอกสาร หรือลดการใช้กระดาษ (Paperless)

สำหรับใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้แบบง่ายๆได้เลย แต่ก่อนอื่น!! ต้องสำรวจก่อนว่า เราพร้อมที่จะใช้งานแล้วหรือยัง?


🔸สิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่มนำส่งงบการเงินด้วยรูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0)

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ระบบ Windows (Microsoft Windows XP Service Pack 3 ขึ้นไป) เท่านั้น

2. โปรแกรม Microsoft Office (เวอร์ชัน 2003 ขึ้นไป)

3. Web browser ที่ใช้ได้ คือ Google Chrome , Internet Explorer , Firefox

4. โปรแกรม Java Runtime Environment (ติดตั้งแต่ครั้งแรก เพียงครั้งเดียวที่เริ่มต้นใช้งาน)

5. เอกสารแนบตามที่กฎหมายกำหนด อย่างเช่น งบการเงินของบริษัทจำกัด ต้องแนบเอกสาร 2 อย่าง คือ หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF เท่านั้น


🔸ขั้นตอนการนำส่งงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0)

1. เข้าเว็บไซต์ www.dbd.go.th > เลือกDBD e-Filing > เลือก ยื่นงบการเงินทางอินเตอร์เน็ต

2. กรอก Username ด้วยเลขนิติบุคคล และ Password ที่ตั้งไว้

3. ดาวน์โหลดและเปิดใช้งานโปรแกรม DBD XBRL in Excel (V.2.0)

4. กรอกข้อมูลงบการเงินผ่านโปรแกรม DBD XBRL in Excel (V.2.0)

5. ตรวจสอบความถูกต้องและแปลงข้อมูลเป็นไฟล์ XBRL

6. นำไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip) มานำส่งงบการเงินผ่านระบบDBD e-Filing

7. กรอกข้อมูลการนำส่งงบการเงิน เช่น ข้อมูลผู้สอบบัญชี ข้อมูลผู้ทำบัญชี วันที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน

8. แนบไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF (ขึ้นอยู่ประเภทนิติบุคคล) ยกตัวอย่างเช่น บริษัทจำกัด ต้องแนบหน้ารายงานผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

9. กดยืนยันการนำส่งงบการเงิน ตรงข้อความ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในงบการเงิน และเอกสารแนบอื่น ที่จัดส่งมาพร้อมนี้ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริงและตามกฎหมาย”


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 94 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts