ความแตกต่างระหว่าง Motion Graphics และ Animation


ความเหมือน Motion Graphics และ Animation นั้นมีกระบวนการผลิต (Process) หลักที่เหมือนกัน คือ การสร้างภาพ และองค์ประกอบต่างๆ ขึ้นมาใหม่ สร้างการเคลื่อนไหว จัดแสง ปรับสีสัน และใส่ดนตรีประกอบ รวมทั้งยังอาศัยหลักการต่างๆ ที่เหมือนกัน เช่น หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบ และหลักการสร้างการเคลื่อนไหว โดย Motion Graphics และ Animation สามารถจัดเป็นสื่อรูปแบบเดียวกัน นั่นคือ สื่อภาพเคลื่อนไหว (Moving Image Media)


ความต่าง Animation เมื่อพูดถึงคำนี้หลายคนจะเหมารวมว่าคือ Cartoon Animation ซึ่งความเป็นจริงถือเป็นนิยามที่แคบเกินไป โดย Animation อาจแบ่งกว้างๆ ได้ดังนี้


1. Animation ที่มี Character หรือ Cartoon Animation คือ ตัวละคร และฉากถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น สร้างจากคอมพิวเตอร์ วาดภาพด้วยมือ หรือสร้างจากดินน้ำมัน โดยลักษณะเฉพาะของ Animation ประเภทนี้


2. Animation ที่ไม่ได้ใช้ Character เพื่อนำเสนอเนื้อหา ซึ่งถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโฆษณาที่ใช้เพื่ออธิบาย หรือจําลองลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ (Demonstration) ซึ่งส่วนนี้อาจเป็นได้ทั้ง Animation และ Motion Graphics หรืออาจเป็นได้ทั้ง 2 อย่าง เช่น ผลงานจาก The Mill, Psyop หรือ ManvsMachine


3. Visual Effect (VFX) คือ การสร้างภาพด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ จากกระบวนการ Animation โดยส่วนใหญ่ ลักษณะภาพจะมีความสมจริง (Realistic) กว่างาน Character Animation โดยผสมผสานภาพฉากหรือตัวละครที่เป็นของจริง และสร้างจากคอมพิวเตอร์ หรืออาจสร้างจากคอมพิวเตอร์ทั้งหมดก็ได้ เช่น ตัวอย่างผลงาน จาก Industrial Light & Magic (ILM), Weta Digital หรือ Rhythm & Hues Studios


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900165, 02-2970811 (จันทร์-ศุกร์)

--------------------------------------

🎉 สอบถามข้อมูล 🎉

📨 Inbox :http://m.me/BackOfficeCT

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.chatstickmarket.com/langran

แท็ก:

S__17661959.jpg
Recent Posts