top of page

ความแตกต่าง❗️ระหว่าง HRM&HRD


 ความแตกต่าง❗️ระหว่าง HRM&HRD เพื่อน ๆ รู้จักงาน HR กันไหมคะ บทความนี้จะเป็นบทความเกี่ยวกับสายงานของ HR กัน โดยปกติแล้ว HR จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ HRM และ HRD อ่านแค่นี้คงจะยังไม่คุ้น งั้นเรามาทำความเข้าใจกันดีกว่า กลุ่มที่ 1 : กลุ่มงาน HRM (Humana Resources Management) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รายละเอียดงานจะประกอบไปด้วย การเริ่มรับคนเข้าทำงาน การจ่ายเงินเดือน ดูแลสวัสดิการ ฐานข้อมูลพนักงาน เวลาปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมกระชับสัมพันธ์ต่างๆ ที่จัดขึ้น ซึ่งฝ่ายที่สังกัดในกลุ่มงาน HRM ได้แก่ ฝ่ายสรรหา (Recruitment) ฝ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และฐานข้อมูล (Compensation & Database) ฝ่ายสวัสดิการบริการ (Employee Service) เป็นต้น  หน้าที่ของกลุ่มงาน HRM จะมีดังนี้ - กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ( HRM Strategy) - วางแผนเกี่ยวกับกำลังคน หรือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  ( HR Plainning) - สรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งบุคคล  ( Recuitment +Selection and Placement) - การฝึกอบรมและการพัฒนา ( Human Resource Training and Development) - ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ( Performance Appraisal) - ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัย ( Discipline) - ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ( Safety and Health) - จัดการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ ( Compensation , Benefit and Service) - ส่งเสริมเรื่องแรงงานสัมพันธ์ ( Labour Relation) - รับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล การตรวจสอบ และการวิจัยทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มที่ 2 :กลุ่มงาน HRD (Human Resources Development) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รายละเอียดงานจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรทั้งหมดให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น โดยจะเน้นเรื่องการการฝึกอบรม (Training) เป็นหลัก รวมถึงการวางแผนพัฒนาให้มีความรู้ มีทักษะเพิ่มเติม เพื่องานในอนาคต โดยฝ่ายที่อยู่ในกลุ่มงาน HRD คือ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) หรือปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้คำว่า Learning and Development ฝ่ายพัฒนาองค์กร (Organization Development) ฝ่ายสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) เป็นต้น การทำงานในหน้าที่ HR นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเป็นงานที่ต้องอาศัยความรอบรู้ และต้องพยายามเรียนรู้ฝึกฝนตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ความแตกต่าง❗️ระหว่าง HRM&HRD


เพื่อน ๆ รู้จักงาน HR กันไหมคะ บทความนี้จะเป็นบทความเกี่ยวกับสายงานของ HR กัน โดยปกติแล้ว HR จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ HRM และ HRD อ่านแค่นี้คงจะยังไม่คุ้น งั้นเรามาทำความเข้าใจกันดีกว่า


กลุ่มที่ 1 : กลุ่มงาน HRM (Humana Resources Management) การบริหารทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดงานจะประกอบไปด้วย การเริ่มรับคนเข้าทำงาน การจ่ายเงินเดือน ดูแลสวัสดิการ ฐานข้อมูลพนักงาน เวลาปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมกระชับสัมพันธ์ต่างๆ ที่จัดขึ้น ซึ่งฝ่ายที่สังกัดในกลุ่มงาน HRM ได้แก่ ฝ่ายสรรหา (Recruitment) ฝ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และฐานข้อมูล (Compensation & Database) ฝ่ายสวัสดิการบริการ (Employee Service) เป็นต้น


หน้าที่ของกลุ่มงาน HRM จะมีดังนี้

- กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( HRM Strategy)

- วางแผนเกี่ยวกับกำลังคน หรือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ( HR Plainning)

- สรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งบุคคล ( Recuitment +Selection and Placement)

- การฝึกอบรมและการพัฒนา ( Human Resource Training and Development)

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ( Performance Appraisal)

- ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัย ( Discipline)

- ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ( Safety and Health)

- จัดการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ ( Compensation , Benefit and Service)

- ส่งเสริมเรื่องแรงงานสัมพันธ์ ( Labour Relation)

- รับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล การตรวจสอบ และการวิจัยทรัพยากรมนุษย์


กลุ่มที่ 2 :กลุ่มงาน HRD (Human Resources Development) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดงานจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรทั้งหมดให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น โดยจะเน้นเรื่องการการฝึกอบรม (Training) เป็นหลัก รวมถึงการวางแผนพัฒนาให้มีความรู้ มีทักษะเพิ่มเติม เพื่องานในอนาคต โดยฝ่ายที่อยู่ในกลุ่มงาน HRD คือ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) หรือปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้คำว่า Learning and Development ฝ่ายพัฒนาองค์กร (Organization Development) ฝ่ายสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) เป็นต้น


การทำงานในหน้าที่ HR นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเป็นงานที่ต้องอาศัยความรอบรู้ และต้องพยายามเรียนรู้ฝึกฝนตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 81 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts