top of page

ทะเบียนลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน


 ทะเบียนลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ทะเบียนลูกจ้าง คือ รายงานที่แสดงรายชื่อและรายละเอียดของลูกจ้างทั้งหมดของบริษัท รายงานทะเบียนลูกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกอบไปด้วยข้อมูลของพนักงาน ได้แก่ ตำแหน่งและค่าจ้างทั้งหมดที่ได้รับ การแสดงข้อมูลสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงหน่วยงานระดับที่ 1-2 กลุ่มพนักงาน ประเภทพนักงาน ตำแหน่งงาน และชื่อพนักงาน  รายงานทะเบียนลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ประกอบไปด้วยข้อมูลของพนักงาน ได้แก่ วันเกิด สัญชาติ อายุ วันที่รับจ้างและค่าจ้าง การแสดงข้อมูลสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงหน่วยงานระดับที่ 1-2 กลุ่มพนักงาน ประเภทพนักงาน ตำแหน่งงาน และชื่อพนักงาน  รายงานรายชื่อพนักงาน รายงานที่แสดงรายชื่อทั้งหมดของพนักงานในองค์กร จะแสดงข้อมูลตามประเภทของพนักงาน ตำแหน่งงานและหน่วยงาน การเรียกดู จะเรียกดูตามประเภทรายงาน ได้แก่ แบบเรียงตามรหัสพนักงาน แบบเรียงตามประเภทพนักงานและตำแหน่งงาน การแสดงข้อมูลสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงหน่วยงานระดับที่ 1-2 กลุ่มพนักงาน ประเภทพนักงาน ตำแหน่งงาน และชื่อพนักงาน  รายงานพนักงานแต่ละหน่วยงาน รายงานที่แสดงสถานะงานของพนักงานทั้งหมดในองค์กร เช่น อยู่ในสภานะทำงาน พักงาน พ้นสภาพความเป็นพนักงาน การแสดงข้อมูลสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงหน่วยงานระดับที่ 1-2 กลุ่มพนักงาน ประเภทพนักงาน ตำแหน่งงาน และชื่อพนักงาน  รายงานการปรับอัตราจ้างแยกตามประเภทการปรับ รายงานที่แสดงข้อมูลการปรับค่าจ้างขององค์กร โดยแยกตามประเภทที่ปรับ และสามารถทราบสถานะของเอกสาร เช่น อนุมัติ รอการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ รายละเอียดการปรับ เช่น อัตราค่าจ้างเดิม-ใหม่ โดยการเรียกข้อมูลสามารถเรียกให้แสดงตามช่วงวันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร วันที่มีผล หน่วยงานระดับที่1-2 กลุ่มพนักงาน ตำแหน่งงาน และชื่อพนักงาน  รายงานพนักงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้ รายงานที่แสดงข้อมูลของพนักงานที่สามารถเข้าใช้ระบบในองค์กร แบบมีการกำหนดผู้ใช้ไว้แล้ว การแสดงข้อมูลสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงหน่วยงานระดับที่ 1-2 กลุ่มพนักงาน ประเภทพนักงาน ตำแหน่งงาน และชื่อพนักงาน  ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ทะเบียนลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน


ทะเบียนลูกจ้าง คือ รายงานที่แสดงรายชื่อและรายละเอียดของลูกจ้างทั้งหมดของบริษัท


รายงานทะเบียนลูกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

ประกอบไปด้วยข้อมูลของพนักงาน ได้แก่ ตำแหน่งและค่าจ้างทั้งหมดที่ได้รับ การแสดงข้อมูลสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงหน่วยงานระดับที่ 1-2 กลุ่มพนักงาน ประเภทพนักงาน ตำแหน่งงาน และชื่อพนักงาน


รายงานทะเบียนลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

ประกอบไปด้วยข้อมูลของพนักงาน ได้แก่ วันเกิด สัญชาติ อายุ วันที่รับจ้างและค่าจ้าง การแสดงข้อมูลสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงหน่วยงานระดับที่ 1-2 กลุ่มพนักงาน ประเภทพนักงาน ตำแหน่งงาน และชื่อพนักงาน


รายงานรายชื่อพนักงาน

รายงานที่แสดงรายชื่อทั้งหมดของพนักงานในองค์กร จะแสดงข้อมูลตามประเภทของพนักงาน ตำแหน่งงานและหน่วยงาน การเรียกดู จะเรียกดูตามประเภทรายงาน ได้แก่ แบบเรียงตามรหัสพนักงาน แบบเรียงตามประเภทพนักงานและตำแหน่งงาน การแสดงข้อมูลสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงหน่วยงานระดับที่ 1-2 กลุ่มพนักงาน ประเภทพนักงาน ตำแหน่งงาน และชื่อพนักงาน


รายงานพนักงานแต่ละหน่วยงาน

รายงานที่แสดงสถานะงานของพนักงานทั้งหมดในองค์กร เช่น อยู่ในสภานะทำงาน พักงาน พ้นสภาพความเป็นพนักงาน การแสดงข้อมูลสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงหน่วยงานระดับที่ 1-2 กลุ่มพนักงาน ประเภทพนักงาน ตำแหน่งงาน และชื่อพนักงาน


รายงานการปรับอัตราจ้างแยกตามประเภทการปรับ

รายงานที่แสดงข้อมูลการปรับค่าจ้างขององค์กร โดยแยกตามประเภทที่ปรับ และสามารถทราบสถานะของเอกสาร เช่น อนุมัติ รอการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ รายละเอียดการปรับ เช่น อัตราค่าจ้างเดิม-ใหม่ โดยการเรียกข้อมูลสามารถเรียกให้แสดงตามช่วงวันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร วันที่มีผล หน่วยงานระดับที่1-2 กลุ่มพนักงาน ตำแหน่งงาน และชื่อพนักงาน


รายงานพนักงานสำหรับกลุ่มผู้ใช้

รายงานที่แสดงข้อมูลของพนักงานที่สามารถเข้าใช้ระบบในองค์กร แบบมีการกำหนดผู้ใช้ไว้แล้ว การแสดงข้อมูลสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงหน่วยงานระดับที่ 1-2 กลุ่มพนักงาน ประเภทพนักงาน ตำแหน่งงาน และชื่อพนักงาน


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 957 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page