top of page

การวางแผนการเงินในบทบาทอาชีพ


 การวางแผนการเงินในบทบาทอาชีพ บทความนี้เป็นเรื่องการลงทุนกับอาชีพหมอ ที่เป็นแพทย์จบใหม่เมื่อสิบกว่าปีก่อน ที่สนใจเรียนต่อบริหารธุรกิจ เอกการเงิน และนำมาถ่ายทอดให้แพทย์จบใหม่ เพื่อเป็นแนวทางโดยแบ่งตามช่วง มีเนื้อหาดังนี้  ช่วงที่ 1 เริ่มต้นชีวิตแพทย์ 1. แบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่ง เพื่อตอบแทนบุพการี ตามความเหมาะสม 2. ทำความเข้าใจในสมการ รายรับ - เงินออม = รายจ่าย คือ การหักเงินออมต่อเดือนออกก่อนที่จะนำมาใช้จ่าย ซึ่งเปอร์เซ็นการออมที่แนะนำสำหรับแพทย์จบใหม่คือ 10-20% 3. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 4. การทำบัตรเครดิต ต้องมีเงินสดที่เพียงพอก่อนการรูดบัตรเครดิต 5. ต้องวางแผนภาษี คำนวณรายรับที่พึงได้ต่อปี และวางแผนลดหย่อนภาษี 6. ต้องมีเงินสำรองฉุกเฉิน ให้สามารถอยู่ได้ 3-6 เดือน 7. การซื้ออสังหาที่มีสภาพคล่องต่ำ อาจเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น เพราะเมื่อซื้อแล้วมีแต่ราคาจะลดลง แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้ ก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ในการลงทุนอย่างหนึ่ง 8. การลงทุนในระยะแรก ให้เป็นเงินเย็น และศึกษาหาความรู้ด้านการเงินด้วยตนเอง  ช่วงที่ 2 เรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง 1. แบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งตอบแทนบุพการี ตามความเหมาะสม 2. มีวินัยในการออมเหมือนเดิม แต่อาจเหลือ 5-10% 3. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย แต่อาจเป็นภาพรวมรายสัปดาห์แทน 4. การวางแผนภาษี ให้เริ่มทำประกันชีวิตเพราะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 5. การลงทุน ควรลงทุนในกองทุนรวม ที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแล และการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน  ช่วงที่ 3 จบแพทย์เฉพาะทาง 1. แบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งตอบแทนบุพการี ตามความเหมาะสม 2. มีวินัยในการออมในสัดส่วนที่มากขึ้น 3. ควบคุมรายจ่ายที่ไม่จำเป็น 4. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย อย่างละเอียด 5. การวางแผนภาษี แนะนำให้ทำประกันชีวิต กองทุน SSF กองทุนรวมเพื่อเลี้ยงชีพ ประกันแบบบำนาญ ประกันสุขภาพ เป็นต้น 6. การลงทุน ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 7. วางแผนชีวิต เป็นช่วงที่กำลังจะมีครอบครัว หรือต้องการซื้อบ้าน รถ ต้องมีการวางแผนการเงินล่วงหน้า ในการเป็นหนี้ต้องเป็นหนี้ที่มีปนะโยชน์ เพื่อการดำรงชีวิต ให้ศึกษาเรื่องดอกเบี้ย กับการรีไฟแนนซ์ ให้ประหยัดดอกเบี้ยมากที่สุด 8. การวางแผนการเกษียณ ต้องมีการวางแผนแต่เนิ่นๆ ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

การวางแผนการเงินในบทบาทอาชีพ


บทความนี้เป็นเรื่องการลงทุนกับอาชีพหมอ ที่เป็นแพทย์จบใหม่เมื่อสิบกว่าปีก่อน ที่สนใจเรียนต่อบริหารธุรกิจ เอกการเงิน และนำมาถ่ายทอดให้แพทย์จบใหม่ เพื่อเป็นแนวทางโดยแบ่งตามช่วง มีเนื้อหาดังนี้


ช่วงที่ 1 เริ่มต้นชีวิตแพทย์

1. แบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่ง เพื่อตอบแทนบุพการี ตามความเหมาะสม

2. ทำความเข้าใจในสมการ รายรับ - เงินออม = รายจ่าย คือ การหักเงินออมต่อเดือนออกก่อนที่จะนำมาใช้จ่าย ซึ่งเปอร์เซ็นการออมที่แนะนำสำหรับแพทย์จบใหม่คือ 10-20%

3. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

4. การทำบัตรเครดิต ต้องมีเงินสดที่เพียงพอก่อนการรูดบัตรเครดิต

5. ต้องวางแผนภาษี คำนวณรายรับที่พึงได้ต่อปี และวางแผนลดหย่อนภาษี

6. ต้องมีเงินสำรองฉุกเฉิน ให้สามารถอยู่ได้ 3-6 เดือน

7. การซื้ออสังหาที่มีสภาพคล่องต่ำ อาจเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น เพราะเมื่อซื้อแล้วมีแต่ราคาจะลดลง แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้ ก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ในการลงทุนอย่างหนึ่ง

8. การลงทุนในระยะแรก ให้เป็นเงินเย็น และศึกษาหาความรู้ด้านการเงินด้วยตนเอง


ช่วงที่ 2 เรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง

1. แบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งตอบแทนบุพการี ตามความเหมาะสม

2. มีวินัยในการออมเหมือนเดิม แต่อาจเหลือ 5-10%

3. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย แต่อาจเป็นภาพรวมรายสัปดาห์แทน

4. การวางแผนภาษี ให้เริ่มทำประกันชีวิตเพราะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

5. การลงทุน ควรลงทุนในกองทุนรวม ที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแล และการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน


ช่วงที่ 3 จบแพทย์เฉพาะทาง

1. แบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งตอบแทนบุพการี ตามความเหมาะสม

2. มีวินัยในการออมในสัดส่วนที่มากขึ้น

3. ควบคุมรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

4. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย อย่างละเอียด

5. การวางแผนภาษี แนะนำให้ทำประกันชีวิต กองทุน SSF กองทุนรวมเพื่อเลี้ยงชีพ ประกันแบบบำนาญ ประกันสุขภาพ เป็นต้น

6. การลงทุน ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

7. วางแผนชีวิต เป็นช่วงที่กำลังจะมีครอบครัว หรือต้องการซื้อบ้าน รถ ต้องมีการวางแผนการเงินล่วงหน้า ในการเป็นหนี้ต้องเป็นหนี้ที่มีปนะโยชน์ เพื่อการดำรงชีวิต ให้ศึกษาเรื่องดอกเบี้ย กับการรีไฟแนนซ์ ให้ประหยัดดอกเบี้ยมากที่สุด

8. การวางแผนการเกษียณ ต้องมีการวางแผนแต่เนิ่นๆ


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 15 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Commentaires


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts