top of page

ทำความรู้จัก PAN LAN MAN และWAN แตกต่างกันอย่างไร❓


ทำความรู้จัก PAN LAN MAN และWAN แตกต่างกันอย่างไร❓ ในยุคปัจจุบันที่คนเริ่มหันมาทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home กันมากขึ้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Internet เป็นสิ่งสำคัญมาก ส่งผลให้ความรู้ Network ขั้นพื้นฐานเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ เช่นกัน และบอกได้เลยว่า ไม่ยากเกินความเข้าใจแน่นอน ในบทความนี้ จะมาแนะนำความหมายของ PAN, LAN, MAN และ WAN ว่าแต่ละอย่างคืออะไร มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง ถ้าพร้อมกันแล้ว ไปดูกันได้เลย 1. เครือข่ายส่วนบุคคลหรือแพน (Personal Area Network: PAN) เริ่มกันที่เครือข่ายที่ใช้ส่วนบุคคล เช่น การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ กับคอมพิวเตอร์, การเชื่อมต่อ PDA กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่อแบบไร้สาย 2. เครือข่ายเฉพาะที่ หรือแลน (Local Area Network: LAN) แลน คือเครือข่ายที่หลายคนน่าจะคุ้นเคย เพราะสามารถเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่หรือละแวกเดียวกัน เช่น สำนักงาน, บ้าน, หอพัก และภายในอาคาร หากเป็นการใช้งานที่บ้านจะเรียกเครือข่ายชนิดนี้ว่า เครือข่ายที่พักอาศัย หรือ home network เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ซื้อเครือข่ายเฉพาะที่จัดเป็นเครือข่ายเฉพาะองค์กร ซึ่งทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลภายในได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด เครือข่ายเฉพาะที่ ยังทำหน้าที่ในการประสานการทำงาน และบริหารจัดการทรัพยากร ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องพิมพ์ส่วนกลาง, การจัดการฐานข้อมูล, การจัดการเอกสาร และการรับส่งรายงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยให้การทำงานและการรับส่งข้อมูลภายในองค์กรเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย  3. เครือข่ายนครหลวง หรือแมน (Metropolitan Area Network: MAN) แมน เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงสิ่งที่อยู่ไกลกัน เช่น การเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานที่อยู่คนละอาหาร หรือมีระยะที่ไกลกัน การเชื่อมต่อเครือข่ายนี้จะใช้สายไฟเบอร์ออพติก หรือใช้ไมโครเวฟในการเชื่อมต่อ หรือเรียกอีกชื่อว่าเครือข่ายแคมปัส ที่จัดเป็นระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายที่กว้างใหญ่ ครอบคลุมระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร เป็นการติดต่อสื่อสารในระยะไกลกว่าระบบแลน และใกล้กว่าระบบแวน เช่น การติดต่อจากกรุงเทพฯ ไปที่เชียงใหม่ หรือจังหวัดยะลา โดยเครือข่ายจะเป็นการเชื่อมต่อแบบ Ring หรือระบบ FDDI (Fibre Data Distributed Interface) ที่มีรัศมีในการเชื่อมต่อที่ 100 กิโลเมตร และมีอัตราความเร็วอยู่ที่ 100 Mbps มีรูปแบบการเชื่อมด้วยแหวนสองชั้น ชั้นแรกเป็น Primary Ring ส่วนชั้นที่ 2 เป็น Secondary Ring หรือ Backup Ring มีการทำงานแทนที่ด้วยสัญญาณใน Primary Ring อีกทั้งเป็นเครือข่ายที่จัดส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง สามารถส่งในระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เครือข่ายวงกว้าง หรือแวน (Wide Area Network: WAN) สำหรับเครือข่ายวงกว้าง หรือแวน เป็นการเชื่อมต่อระยะไกล ที่รวมทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยมีอุปกรณ์แปลงสัญญาณ เช่นโมเด็ม ที่ช่วยในการติดต่อสื่อสาร และนำเครือข่ายท้องถิ่นมาเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายในระยะไกล เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต, เครือข่ายระบบธนาคาร และเครือข่ายสายการบิน เป็นต้น โดยเครือข่าย Wan สามารถแบ่งประเภทได้ ดังนี้ - เครือข่ายส่วนตัว (private network) เป็นเครือข่ายที่มีการใช้งานเฉพาะภายในองค์กร เช่น องค์กรที่มีสาขาในการทำระบบเครือข่าย เพื่อเชื่อมต่อสำนักงานใหญ่ และสาขาย่อย โดยการจัดตั้งระบบเครือข่ายส่วนตัว จะมีข้อดีตรงที่สามารถเก็บรักษาข้อมูล และปกปิดความลับได้อย่างดี อีกทั้งควบคุมดูแลเครือข่ายและสามารถขยายเครือข่ายไปยังจุดที่ต้องการได้ ส่วนข้อเสียหากไม่มีการรับส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จะเสียค่าใช้จ่ายที่สูง เมื่อเทียบกับการรับส่งข้อมูลแบบสาธารณะ และหากเป็นการรับส่งข้อมูลระหว่างสาขา จะต้องมีการจัดหาช่องทางเพิ่มมากขึ้น นั่นอาจส่งผลให้ไม่สามารถจัดหาช่องทางเพิ่มเติมได้ - เครือข่ายสาธารณะ (PDN: public data network) เครือข่ายสาธารณะ หรือเครือข่ายมูลค่าเพิ่ม จัดเป็นเครือข่ายแวน จะที่จะมีองค์กรหนึ่ง (third party) เป็นผู้ทำหน้าที่เดินระบบเครือข่าย และมีการให้เช่าช่องทางการสื่อสารให้กับบริษัทต่างๆ ที่อยากจะสร้างระบบเครือข่าย เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนได้ เนื่องจากมีบุคคลที่ 3 เข้ามาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไป ถือเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่คนนิยมใช้อย่างมาก เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ และสามารถใช้งานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการจัดตั้งเครือข่ายใหม่ รวมทั้งมีบริการให้เลือกหลากหลาย สามารถเลือกให้เหมาะสมกับงานได้ 🔹ลักษณะเครือข่ายที่ใช้งานในเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ โดยลักษณะของเครือข่ายที่ใช้งานในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ทรัพยากรและข้อมูลร่วมกัน ตามบทบาทของเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 1. เครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ หรือไคลเอนท์ / เซิร์ฟเวอร์ (client-server network) สำหรับเครือข่ายไคลเอนท์ จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คอยให้บริการต่างๆ เช่น บริการเว็บไซต์ และบริการฐานข้อมูล โดยการบริการจะขึ้นอยู่กับการร้องขอจากเครื่องรับบริการ เช่น การเปิดเว็บเพจ ที่เครื่องรับบริการจะส่งคำร้องขอไปที่เครื่องบริการเว็บ จากนั้นเครื่องจะตอบรับและส่งข้อมูลมาให้เครื่องรับบริการ ซึ่งข้อดีของระบบนี้ คือสามารถให้บริการได้เป็นจำนวนมาก ส่วนข้อเสียคือมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง รวมไปถึงค่าบำรุงรักษาที่สูงมาก 2. เครือข่ายระดับเดียวกัน (Peer- to-Peer network: P2P network) เครือข่ายระดับเดียวกัน คือการที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้บริการ และรับการบริการในเวลาเดียวกัน การใช้งานส่วนใหญ่ จะเป็นการแบ่งปันข้อมูล เช่น เพลง, ภาพยนตร์, เกม และโปรแกรมต่างๆ ซึ่งเครือข่ายนี้จะได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และมีระบบซอฟต์แวร์เฉพาะ เช่นโปรแกรม eDonkey, BitTorrent และ Lime Wire ข้อดีของเครือข่ายนี้ คือง่ายต่อการใช้งาน ราคาไม่แพงจนเกินไป ส่วนข้อเสีย คือไม่มีการควบคุมความปลอดภัย เสี่ยงต่อการถูกนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ทำความรู้จัก PAN LAN MAN และWAN แตกต่างกันอย่างไร


ในยุคปัจจุบันที่คนเริ่มหันมาทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home กันมากขึ้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Internet เป็นสิ่งสำคัญมาก ส่งผลให้ความรู้ Network ขั้นพื้นฐานเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ เช่นกัน และบอกได้เลยว่า ไม่ยากเกินความเข้าใจแน่นอน


ในบทความนี้ จะมาแนะนำความหมายของ PAN, LAN, MAN และ WAN ว่าแต่ละอย่างคืออะไร มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง ถ้าพร้อมกันแล้ว ไปดูกันได้เลย


1. เครือข่ายส่วนบุคคลหรือแพน (Personal Area Network: PAN)

เริ่มกันที่เครือข่ายที่ใช้ส่วนบุคคล เช่น การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ กับคอมพิวเตอร์, การเชื่อมต่อ PDA กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่อแบบไร้สาย


2. เครือข่ายเฉพาะที่ หรือแลน (Local Area Network: LAN)

แลน คือเครือข่ายที่หลายคนน่าจะคุ้นเคย เพราะสามารถเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่หรือละแวกเดียวกัน เช่น สำนักงาน, บ้าน, หอพัก และภายในอาคาร หากเป็นการใช้งานที่บ้านจะเรียกเครือข่ายชนิดนี้ว่า เครือข่ายที่พักอาศัย หรือ home network เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ซื้อเครือข่ายเฉพาะที่จัดเป็นเครือข่ายเฉพาะองค์กร ซึ่งทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลภายในได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด


เครือข่ายเฉพาะที่ ยังทำหน้าที่ในการประสานการทำงาน และบริหารจัดการทรัพยากร ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องพิมพ์ส่วนกลาง, การจัดการฐานข้อมูล, การจัดการเอกสาร และการรับส่งรายงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยให้การทำงานและการรับส่งข้อมูลภายในองค์กรเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย

3. เครือข่ายนครหลวง หรือแมน (Metropolitan Area Network: MAN)

แมน เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงสิ่งที่อยู่ไกลกัน เช่น การเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานที่อยู่คนละอาหาร หรือมีระยะที่ไกลกัน การเชื่อมต่อเครือข่ายนี้จะใช้สายไฟเบอร์ออพติก หรือใช้ไมโครเวฟในการเชื่อมต่อ หรือเรียกอีกชื่อว่าเครือข่ายแคมปัส ที่จัดเป็นระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายที่กว้างใหญ่ ครอบคลุมระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร เป็นการติดต่อสื่อสารในระยะไกลกว่าระบบแลน และใกล้กว่าระบบแวน เช่น การติดต่อจากกรุงเทพฯ ไปที่เชียงใหม่ หรือจังหวัดยะลา


โดยเครือข่ายจะเป็นการเชื่อมต่อแบบ Ring หรือระบบ FDDI (Fibre Data Distributed Interface) ที่มีรัศมีในการเชื่อมต่อที่ 100 กิโลเมตร และมีอัตราความเร็วอยู่ที่ 100 Mbps มีรูปแบบการเชื่อมด้วยแหวนสองชั้น ชั้นแรกเป็น Primary Ring ส่วนชั้นที่ 2 เป็น Secondary Ring หรือ Backup Ring มีการทำงานแทนที่ด้วยสัญญาณใน Primary Ring อีกทั้งเป็นเครือข่ายที่จัดส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง สามารถส่งในระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


4. เครือข่ายวงกว้าง หรือแวน (Wide Area Network: WAN)

สำหรับเครือข่ายวงกว้าง หรือแวน เป็นการเชื่อมต่อระยะไกล ที่รวมทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยมีอุปกรณ์แปลงสัญญาณ

เช่นโมเด็ม ที่ช่วยในการติดต่อสื่อสาร และนำเครือข่ายท้องถิ่นมาเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายในระยะไกล เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต, เครือข่ายระบบธนาคาร และเครือข่ายสายการบิน เป็นต้น โดยเครือข่าย Wan สามารถแบ่งประเภทได้ ดังนี้


- เครือข่ายส่วนตัว (private network)

เป็นเครือข่ายที่มีการใช้งานเฉพาะภายในองค์กร เช่น องค์กรที่มีสาขาในการทำระบบเครือข่าย เพื่อเชื่อมต่อสำนักงานใหญ่ และสาขาย่อย โดยการจัดตั้งระบบเครือข่ายส่วนตัว จะมีข้อดีตรงที่สามารถเก็บรักษาข้อมูล และปกปิดความลับได้อย่างดี อีกทั้งควบคุมดูแลเครือข่ายและสามารถขยายเครือข่ายไปยังจุดที่ต้องการได้ ส่วนข้อเสียหากไม่มีการรับส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จะเสียค่าใช้จ่ายที่สูง เมื่อเทียบกับการรับส่งข้อมูลแบบสาธารณะ และหากเป็นการรับส่งข้อมูลระหว่างสาขา จะต้องมีการจัดหาช่องทางเพิ่มมากขึ้น นั่นอาจส่งผลให้ไม่สามารถจัดหาช่องทางเพิ่มเติมได้


- เครือข่ายสาธารณะ (PDN: public data network)

เครือข่ายสาธารณะ หรือเครือข่ายมูลค่าเพิ่ม จัดเป็นเครือข่ายแวน จะที่จะมีองค์กรหนึ่ง (third party) เป็นผู้ทำหน้าที่เดินระบบเครือข่าย และมีการให้เช่าช่องทางการสื่อสารให้กับบริษัทต่างๆ ที่อยากจะสร้างระบบเครือข่าย เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนได้ เนื่องจากมีบุคคลที่ 3 เข้ามาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไป ถือเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่คนนิยมใช้อย่างมาก เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ และสามารถใช้งานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการจัดตั้งเครือข่ายใหม่ รวมทั้งมีบริการให้เลือกหลากหลาย สามารถเลือกให้เหมาะสมกับงานได้


🔹ลักษณะเครือข่ายที่ใช้งานในเครือข่ายของคอมพิวเตอร์

โดยลักษณะของเครือข่ายที่ใช้งานในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ทรัพยากรและข้อมูลร่วมกัน ตามบทบาทของเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้ ดังนี้

1. เครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ หรือไคลเอนท์ / เซิร์ฟเวอร์ (client-server network)

สำหรับเครือข่ายไคลเอนท์ จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คอยให้บริการต่างๆ เช่น บริการเว็บไซต์ และบริการฐานข้อมูล โดยการบริการจะขึ้นอยู่กับการร้องขอจากเครื่องรับบริการ เช่น การเปิดเว็บเพจ ที่เครื่องรับบริการจะส่งคำร้องขอไปที่เครื่องบริการเว็บ จากนั้นเครื่องจะตอบรับและส่งข้อมูลมาให้เครื่องรับบริการ ซึ่งข้อดีของระบบนี้ คือสามารถให้บริการได้เป็นจำนวนมาก ส่วนข้อเสียคือมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง รวมไปถึงค่าบำรุงรักษาที่สูงมาก


2. เครือข่ายระดับเดียวกัน (Peer- to-Peer network: P2P network)

เครือข่ายระดับเดียวกัน คือการที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้บริการ และรับการบริการในเวลาเดียวกัน การใช้งานส่วนใหญ่ จะเป็นการแบ่งปันข้อมูล เช่น เพลง, ภาพยนตร์, เกม และโปรแกรมต่างๆ ซึ่งเครือข่ายนี้จะได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และมีระบบซอฟต์แวร์เฉพาะ เช่นโปรแกรม eDonkey, BitTorrent และ Lime Wire ข้อดีของเครือข่ายนี้ คือง่ายต่อการใช้งาน ราคาไม่แพงจนเกินไป ส่วนข้อเสีย คือไม่มีการควบคุมความปลอดภัย เสี่ยงต่อการถูกนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 352 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts