top of page

การประเมินผล 360 องศาดีอย่างไร ?


 การประเมินผล 360 องศาดีอย่างไร ? วิธีการประเมินผลการปฏิบัติแบบ 360 องศา หรือ 360 degree review เป็นกระบวนการประเมินงานผลของการปฏิบัติที่จะใช้สำหรับการหาข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานโดยจะยึดตามหน้าที่กับตำแหน่งของพนักงานแต่ละคน ซึ่งการประเมินนี้จะสามารถนำมาใช้เปรียบเทียบมาตรฐานขององค์กร รวมถึงเป็นการประเมินประสิทธิภาพงานของพนักงาน วิธีการประเมินผลจะใช้กรอบการสอบถามและค้นหาความคิดเห็นจากบุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของงานให้ครบทั้ง 360 องศา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานขององค์กรนั้นๆ อาทิ ลูกค้า และหุ้นส่วน เป็นต้น ทั้งนี้ในวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศายังสามารถประเมินการทำงานได้จากด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านการทำงาน Performance Evaluation เป็นการประเมินที่เป็นเป็นหลักอยู่แล้วในการประเมินผลการทำงาน เพราะความสามารถในการทำงานเป็นส่งผลต่องานโดยตรง ผู้ทำงานสามารถทำการประเมินด้านการทำงานของตนเองได้จากการสอบถามบุคคลรอบตัวเพื่อนำมาซึ่งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและมาจากหลากหลายมุมมอง ไม่ใช่เพียงแค่รับรู้จากมุมใดมุมหนึ่ง ด้านพฤติกรรม Behavior Evaluation เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการประเมินผลด้านการทำงานแล้ว ด้านนี้นับว่ามีการวัดค่าได้ยาก รวมถึงไม่มีมาตรฐานที่ตายตัวว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นดีหรือไม่ จึงต้องประเมินจากการมีบรรทัดฐานอันเดียวกัน โดยเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องลักษณะของนิสัยกับการปฏิบัติตนที่ส่งผลโดยตรงต่อสังคมการทำงานร่วมกัน ว่าหากมีลักษณะนิสัยเช่นนี้จะเป็นที่ยอมรับในสังคมการทำงานหรือไม่ ด้านทักษะการสื่อสาร Communication Evaluation เนื่องจากการทำงานในองค์กรนั้นไม่ได้เป็นการทำงานคนเดียวแต่ต้องมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยดังนั้นการประเมินผลผลการปฏิบัติงานต้องมีการใช้องค์ประกอบด้านทักษะการสื่อสารด้วย เพราะหากบุคลากรในองค์กรนั้นๆ มีทักษะในการสื่อสารที่ดีไม่จะเป็นทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ด้านทักษะการงานร่วมกับผู้อื่น Teamwork Evaluation อย่างที่ได้กล่าวไปว่าในการทำงานในองค์กรนั้นต้องมีการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นด้วยดังนั้นผู้ทำงานจึงจะมีการใช้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือที่มักเรียกว่า การทำงานเป็น Teamwork เพื่อให้ผลการทำงานออกมาดี ไม่มีปัญหาติดขัด จึงทำให้ด้านนี้อยู่ในวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานด้วย ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

การประเมินผล 360 องศาดีอย่างไร ?


วิธีการประเมินผลการปฏิบัติแบบ 360 องศา หรือ 360 degree review เป็นกระบวนการประเมินงานผลของการปฏิบัติที่จะใช้สำหรับการหาข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานโดยจะยึดตามหน้าที่กับตำแหน่งของพนักงานแต่ละคน ซึ่งการประเมินนี้จะสามารถนำมาใช้เปรียบเทียบมาตรฐานขององค์กร รวมถึงเป็นการประเมินประสิทธิภาพงานของพนักงาน


วิธีการประเมินผลจะใช้กรอบการสอบถามและค้นหาความคิดเห็นจากบุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของงานให้ครบทั้ง 360 องศา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานขององค์กรนั้นๆ อาทิ ลูกค้า และหุ้นส่วน เป็นต้น


ทั้งนี้ในวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศายังสามารถประเมินการทำงานได้จากด้านหลักๆ ได้แก่


ด้านการทำงาน Performance Evaluation

เป็นการประเมินที่เป็นเป็นหลักอยู่แล้วในการประเมินผลการทำงาน เพราะความสามารถในการทำงานเป็นส่งผลต่องานโดยตรง ผู้ทำงานสามารถทำการประเมินด้านการทำงานของตนเองได้จากการสอบถามบุคคลรอบตัวเพื่อนำมาซึ่งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและมาจากหลากหลายมุมมอง ไม่ใช่เพียงแค่รับรู้จากมุมใดมุมหนึ่ง


ด้านพฤติกรรม Behavior Evaluation

เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการประเมินผลด้านการทำงานแล้ว ด้านนี้นับว่ามีการวัดค่าได้ยาก รวมถึงไม่มีมาตรฐานที่ตายตัวว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นดีหรือไม่ จึงต้องประเมินจากการมีบรรทัดฐานอันเดียวกัน โดยเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องลักษณะของนิสัยกับการปฏิบัติตนที่ส่งผลโดยตรงต่อสังคมการทำงานร่วมกัน ว่าหากมีลักษณะนิสัยเช่นนี้จะเป็นที่ยอมรับในสังคมการทำงานหรือไม่


ด้านทักษะการสื่อสาร Communication Evaluation

เนื่องจากการทำงานในองค์กรนั้นไม่ได้เป็นการทำงานคนเดียวแต่ต้องมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยดังนั้นการประเมินผลผลการปฏิบัติงานต้องมีการใช้องค์ประกอบด้านทักษะการสื่อสารด้วย เพราะหากบุคลากรในองค์กรนั้นๆ มีทักษะในการสื่อสารที่ดีไม่จะเป็นทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน


ด้านทักษะการงานร่วมกับผู้อื่น Teamwork Evaluation

อย่างที่ได้กล่าวไปว่าในการทำงานในองค์กรนั้นต้องมีการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นด้วยดังนั้นผู้ทำงานจึงจะมีการใช้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือที่มักเรียกว่า การทำงานเป็น Teamwork เพื่อให้ผลการทำงานออกมาดี ไม่มีปัญหาติดขัด จึงทำให้ด้านนี้อยู่ในวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานด้วย


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 58 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page