top of page

How to วิธีบริหารจัดการ cash flow ลดภาระ❗ ให้ธุรกิจคล่องตัว


How to วิธีบริหารจัดการ cash flow ลดภาระ❗ ให้ธุรกิจคล่องตัว 🔸การบริหารเงินสด คืออะไร ? การบริหารเงินสด (Cash flow management) คือ การสร้างประสิทธิภาพด้านเงินสด เป็นกลยุทธ์การบริหารเงินสด ให้มีกระแสเงินสดที่ดี มีสภาพคล่อง โดยคลอบคลุมทั้งด้านกระแสเงินสดรับ-จ่าย รวมถึงการใช้เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ  การบริหารการใช้เงินสดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำเงินสดไปลงทุนให้เกิดประโยชน์ และยังสามารถคงสภาพคล่องให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมได้ ผู้ที่บริหารเงินสด ไม่ว่าจะเป็นเงินสดที่เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล หรือการเงินธุรกิจ ล้วนต้องเข้าใจและมีการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบสามารถประเมิน และจัดการความเสี่ยงของกระแสเงินสดในกรณีการนำเงินไปลงทุนได้  🔸ทำไมต้องรู้จักการบริหารเงินสด เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคาร (ทั้งนี้ไม่รวมเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อครบกำหนด) เงินสดในมือ ได้แก่ เงินเหรียญ ธนบัตร เช็คที่ยังมิได้นำฝาก เช็คเดินทางดราฟต์ของธนาคารและธนาณัติ  การบริหารเงินสด ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินได้ ทำให้ไม่เกิดภาวะติดขัด หรือการเงินสะดุด ซึ่งเป็นต้นเหตุของการกู้ยืมเงิน และค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยนั่นเอง  นอกจากนี้การบริหารเงินสดให้มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจนั้น ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น เปรียบเทียบธุรกิจที่มีกระแสเงินสดคล่องตัว ย่อมสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจได้มากกว่า ยิ่งช่วงที่มีความต้องการด้านสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น กิจการที่มีกระแสเงินสดดี ย่อมสามารถลงทุนซื้อสินค้าและเพิ่มบริการให้ได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น มากกว่ากิจการที่ประสบกับปัญหาด้านสภาพคล่องนั่นเอง  🔸วิธีการบริหารเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้การเงินคล่องตัว 1. ดูความเสี่ยงและเตรียมรับมือล่วงหน้า ขึ้นชื่อว่าทำธุรกิจแล้วย่อมมีความเสี่ยงอยู่เสมอ ซึ่งบางทีก็อาจเป็นเหตุการณ์ที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยก็ได้ อย่างช่วงที่มีการระบาดหนักของ COVID-19 ที่ผ่านมา ก็เป็นหนึ่งในเหตุกาณณ์ที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้น หลายร้านไม่สามารถขายของได้เลย หลายร้านต้องปรับตัวกันยกใหญ่ และหลายร้านก็ต้องปิดตัวลงเพราะไม่มี Cash Flow หรือว่ามีเงินสำรองจ่ายเพื่อหนุนธุรกิจให้ไปต่อได้  ดังนั้นเจ้าของธุรกิจเช่นคุณจำเป็นต้องรู้ว่าที่ร้านมีเงินสดเท่าไหร่ จากนั้นก็จำลองสถานการณ์ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้หรือร้ายแรงกว่านี้ ทางร้านจะบริหารจัดการกระแสเงินสดยังไง ลองวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนรับมือล่วงหน้าดู 2. เช็ค Cash Flow หรือกระแสเงินสดเป็นประจำ โปรแกรมบัญชีออนไลน์อย่าง Quickbooks Online หรือ Xero ช่วยให้ผู้ประกอบการเช่นคุณ ทำบัญชี ดูรายงานรายรับ-รายจ่าย ช่วยให้วางแผน Cash Flow ได้ง่ายขึ้น ทั้งยังมีข้อดีอีกมากมาย! ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันระบบ POS หลายเจ้าสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมบัญชีที่ว่านี้ได้เป็นอย่างดี ทำให้จัดการร้านและดูบัญชีได้ง่ายขึ้น อย่างระบบ POS สโตร์ฮับก็มีฟังก์ชั่นเชื่อมต่อกับ Quickbooks Online, Xero และโปรแกรมบัญชีออนไลน์ต่าง ๆ ให้เจ้าของร้านเช่นคุณทำทุกอย่างได้ง่ายขึ้นและจบในระบบเดียว 3. วางแผนเงินลงทุน แน่นอนว่าในการทำธุรกิจ การวางแผนเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารเงินสด และการบริหารภายในองค์กร ทางผู้ประกอบการควรมีการวางแผนการลงทุนที่ชัดเจน และกันเงินสำรองไว้สำหรับการลงทุน โดยการวางแผนจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการลงทุนที่แม่นยำมากกว่าการไม่เตรียมพร้อมอย่างแน่นอน 4. ประมาณการเงินสดสำหรับกรณีฉุกเฉิน การวางแผนหลาย ๆ ครั้งก็ไม่อาจเป็นไปตามแผนการทั้งหมดได้ การกันเงินสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินย่อมเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารเงินสดเพราะหากละเลยในจุด ๆ นี้ไป กรณีเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ก็อาจส่งผลให้ขาดสภาพคล่องได้นั่นเอง   5. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ดูรายจ่ายของร้านสิว่าต้องจ่ายอะไรในแต่ละเดือนบ้าง แล้วรายจ่ายแต่ละควาเตอร์หรือรายปีมีอะไรที่ต้องจ่ายกี่ก้อน กี่ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่ จากนั้นก็ดูว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในร้านตรงไหนได้บ้าง เช่น ลดค่าน้ำค่าไฟ ขอให้พนักงานช่วยกันสอดส่องดูแลการใช้น้ำใช้ไฟ ลดการใช้แก้ว/ถุงพลาสติกในร้าน เจรจาขอลดค่าเช่า จ้างพนักงานพาร์ทไทม์แทนพนักงานประจำในส่วนที่ไม่จำเป็น และยกเลิกบริการที่ทางร้านไม่ค่อยได้ใช้  อย่าลืมว่าบางค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ร้านยังยอมจ่ายแม้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ นานไปก็สะสมเป็นเงินก้อนใหญ่ได้เช่นกัน ดังนั้นลองดูสิว่ามีรายจ่ายส่วนไหนที่คุณสามารถตัดออกไปได้บ้าง แล้ว Cash Flow และสภาพการเงินในร้านจะดีขึ้นแน่นอน 6. ติดตามสต๊อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของสต๊อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คุณก็จะรู้ว่าสินค้าไหนขายดี-ขายไม่ดี สินค้าไหนควรสต๊อกและสินค้าไหนที่ควรหยุดขาย เพราะหากคุณไม่มีข้อมูลสต๊อกสินค้าที่แม่นยำและคาดการณ์ทุกอย่างด้วยความน่าจะเป็น ก็จะส่งผลให้สต๊อกเกิน ทำให้ Cash Flow จมอยู่กับสินค้าคงคลังแทนที่จะได้ใช้กระแสเงินสดในร้านไปบริหารในส่วนอื่น แล้วแบบนี้ทางร้านจะมีรายได้หรือกำไรได้ยังไงล่ะ จริงไหม? เราขอแนะนำให้เลือกใช้ระบบ POS ดี ๆ สักอันที่มีโปรแกรมนับสต๊อกมาให้ด้วย รับรองว่าคุณจะจัดการสต๊อกสินค้าและบริหาร Cash Flow ในร้านได้ดีขึ้นแน่นอน จากข้อมูลของ QuickBooks นั้นพบว่า 71% ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กทั่วโลกที่ประสบปัญหา Cash Flow มักจะมีปัญหาในการจ่ายเงินสินค้าซัพพลายเออร์ตามไปด้วย ดังนั้นถ้าไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ก็ไม่ควรสต๊อกสินค้าเกินพอดี ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือ ทางร้านจะต้องนับและติดตามสต๊อกสินค้าอย่างแม่นยำ 7. จัดการกับเงินสดรับและเงินสดจ่ายให้มีประสิทธิภาพ ในการทำธุรกิจย่อมมีการหมุนเงินจากเงินสดรับ-เงินที่จ่ายออกไป โดยการบริหารจัดการเงินสดให้มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ผู้ประกอบการควรลดระยะเวลาการรับเงินสด หรือทำให้การเก็บเงินค่าสินค้าหรือบริการของลูกค้าเร็วขึ้น  8. กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าในร้านเร็วขึ้นด้วยข้อเสนอ อีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ Cash Flow ของคุณดีขึ้นก็คือ การจัดโปรโมชั่นหรือข้อเสนอในร้าน เช่น มอบส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ มอบส่วนลดเป็นจำนวนเงิน และแจกของสมนาคุณฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบตามกำหนด เป็นต้น อย่าลืมคำนวณก่อนล่วงหน้าด้วยว่าต้องจัดโปรโมชั่นยังไงถึงจะไม่ขาดทุน  ส่วนกลุ่มลูกค้าที่เหมาะกับการส่งตรงโปรโมชั่นร้านไปโปรโมทมากที่สุดก็คือ ลูกค้าสมาชิก ใช้ระบบ CRM เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างชื่อและเบอร์โทร เพื่อจะได้บอกต่อข่าวสารดี ๆ จากทางร้านผ่าน SMS วิธีนี้จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อของได้เร็วขึ้น แล้วก็ช่วยให้ร้านมีเงินเข้าร้านเร็วขึ้น เมื่อมีรายได้เข้าร้านก็เท่ากับว่าร้านมีเงินในร้าน ทำให้มีกระแสเงินสดไหลเวียน จะเห็นได้ว่า การบริหารเงินสด มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อทั้งการจัดการเงินส่วนบุคคล ตลอดจนการบริหารการเงินในมุมของธุรกิจด้วยเช่นกันยังไงลองนำเทคนิคบริหารจัดการ Cash Flow ทั้ง 8 ข้อไปลองปรับใช้กันดู รับรองว่าการเงินร้านจะคล่องตัวไม่มีติดขัดแน่นอนค่ะ ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

How to วิธีบริหารจัดการ cash flow ลดภาระให้ธุรกิจคล่องตัว


🔸การบริหารเงินสด คืออะไร ?

การบริหารเงินสด (Cash flow management) คือ การสร้างประสิทธิภาพด้านเงินสด เป็นกลยุทธ์การบริหารเงินสด ให้มีกระแสเงินสดที่ดี มีสภาพคล่อง โดยคลอบคลุมทั้งด้านกระแสเงินสดรับ-จ่าย รวมถึงการใช้เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ


การบริหารการใช้เงินสดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำเงินสดไปลงทุนให้เกิดประโยชน์ และยังสามารถคงสภาพคล่องให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมได้ ผู้ที่บริหารเงินสด ไม่ว่าจะเป็นเงินสดที่เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล หรือการเงินธุรกิจ ล้วนต้องเข้าใจและมีการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบสามารถประเมิน และจัดการความเสี่ยงของกระแสเงินสดในกรณีการนำเงินไปลงทุนได้


🔸ทำไมต้องรู้จักการบริหารเงินสด

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคาร (ทั้งนี้ไม่รวมเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อครบกำหนด) เงินสดในมือ ได้แก่ เงินเหรียญ ธนบัตร เช็คที่ยังมิได้นำฝาก เช็คเดินทางดราฟต์ของธนาคารและธนาณัติ


การบริหารเงินสด ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินได้ ทำให้ไม่เกิดภาวะติดขัด หรือการเงินสะดุด ซึ่งเป็นต้นเหตุของการกู้ยืมเงิน และค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยนั่นเอง


นอกจากนี้การบริหารเงินสดให้มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจนั้น ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น เปรียบเทียบธุรกิจที่มีกระแสเงินสดคล่องตัว ย่อมสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจได้มากกว่า ยิ่งช่วงที่มีความต้องการด้านสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น กิจการที่มีกระแสเงินสดดี ย่อมสามารถลงทุนซื้อสินค้าและเพิ่มบริการให้ได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น มากกว่ากิจการที่ประสบกับปัญหาด้านสภาพคล่องนั่นเอง


🔸วิธีการบริหารเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้การเงินคล่องตัว

1. ดูความเสี่ยงและเตรียมรับมือล่วงหน้า

ขึ้นชื่อว่าทำธุรกิจแล้วย่อมมีความเสี่ยงอยู่เสมอ ซึ่งบางทีก็อาจเป็นเหตุการณ์ที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยก็ได้ อย่างช่วงที่มีการระบาดหนักของ COVID-19 ที่ผ่านมา ก็เป็นหนึ่งในเหตุกาณณ์ที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้น หลายร้านไม่สามารถขายของได้เลย หลายร้านต้องปรับตัวกันยกใหญ่ และหลายร้านก็ต้องปิดตัวลงเพราะไม่มี Cash Flow หรือว่ามีเงินสำรองจ่ายเพื่อหนุนธุรกิจให้ไปต่อได้


ดังนั้นเจ้าของธุรกิจเช่นคุณจำเป็นต้องรู้ว่าที่ร้านมีเงินสดเท่าไหร่ จากนั้นก็จำลองสถานการณ์ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้หรือร้ายแรงกว่านี้ ทางร้านจะบริหารจัดการกระแสเงินสดยังไง ลองวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนรับมือล่วงหน้าดู


2. เช็ค Cash Flow หรือกระแสเงินสดเป็นประจำ

โปรแกรมบัญชีออนไลน์อย่าง Quickbooks Online หรือ Xero ช่วยให้ผู้ประกอบการเช่นคุณ ทำบัญชี ดูรายงานรายรับ-รายจ่าย ช่วยให้วางแผน Cash Flow ได้ง่ายขึ้น ทั้งยังมีข้อดีอีกมากมาย! ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันระบบ POS หลายเจ้าสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมบัญชีที่ว่านี้ได้เป็นอย่างดี ทำให้จัดการร้านและดูบัญชีได้ง่ายขึ้น อย่างระบบ POS สโตร์ฮับก็มีฟังก์ชั่นเชื่อมต่อกับ Quickbooks Online, Xero และโปรแกรมบัญชีออนไลน์ต่าง ๆ ให้เจ้าของร้านเช่นคุณทำทุกอย่างได้ง่ายขึ้นและจบในระบบเดียว


3. วางแผนเงินลงทุน

แน่นอนว่าในการทำธุรกิจ การวางแผนเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารเงินสด และการบริหารภายในองค์กร ทางผู้ประกอบการควรมีการวางแผนการลงทุนที่ชัดเจน และกันเงินสำรองไว้สำหรับการลงทุน โดยการวางแผนจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการลงทุนที่แม่นยำมากกว่าการไม่เตรียมพร้อมอย่างแน่นอน


4. ประมาณการเงินสดสำหรับกรณีฉุกเฉิน

การวางแผนหลาย ๆ ครั้งก็ไม่อาจเป็นไปตามแผนการทั้งหมดได้ การกันเงินสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินย่อมเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารเงินสดเพราะหากละเลยในจุด ๆ นี้ไป กรณีเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ก็อาจส่งผลให้ขาดสภาพคล่องได้นั่นเอง


5. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ดูรายจ่ายของร้านสิว่าต้องจ่ายอะไรในแต่ละเดือนบ้าง แล้วรายจ่ายแต่ละควาเตอร์หรือรายปีมีอะไรที่ต้องจ่ายกี่ก้อน กี่ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่ จากนั้นก็ดูว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในร้านตรงไหนได้บ้าง เช่น ลดค่าน้ำค่าไฟ ขอให้พนักงานช่วยกันสอดส่องดูแลการใช้น้ำใช้ไฟ ลดการใช้แก้ว/ถุงพลาสติกในร้าน เจรจาขอลดค่าเช่า จ้างพนักงานพาร์ทไทม์แทนพนักงานประจำในส่วนที่ไม่จำเป็น และยกเลิกบริการที่ทางร้านไม่ค่อยได้ใช้


อย่าลืมว่าบางค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ร้านยังยอมจ่ายแม้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ นานไปก็สะสมเป็นเงินก้อนใหญ่ได้เช่นกัน ดังนั้นลองดูสิว่ามีรายจ่ายส่วนไหนที่คุณสามารถตัดออกไปได้บ้าง แล้ว Cash Flow และสภาพการเงินในร้านจะดีขึ้นแน่นอน


6. ติดตามสต๊อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของสต๊อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คุณก็จะรู้ว่าสินค้าไหนขายดี-ขายไม่ดี สินค้าไหนควรสต๊อกและสินค้าไหนที่ควรหยุดขาย เพราะหากคุณไม่มีข้อมูลสต๊อกสินค้าที่แม่นยำและคาดการณ์ทุกอย่างด้วยความน่าจะเป็น ก็จะส่งผลให้สต๊อกเกิน ทำให้ Cash Flow จมอยู่กับสินค้าคงคลังแทนที่จะได้ใช้กระแสเงินสดในร้านไปบริหารในส่วนอื่น แล้วแบบนี้ทางร้านจะมีรายได้หรือกำไรได้ยังไงล่ะ จริงไหม? เราขอแนะนำให้เลือกใช้ระบบ POS ดี ๆ สักอันที่มีโปรแกรมนับสต๊อกมาให้ด้วย รับรองว่าคุณจะจัดการสต๊อกสินค้าและบริหาร Cash Flow ในร้านได้ดีขึ้นแน่นอน


จากข้อมูลของ QuickBooks นั้นพบว่า 71% ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กทั่วโลกที่ประสบปัญหา Cash Flow มักจะมีปัญหาในการจ่ายเงินสินค้าซัพพลายเออร์ตามไปด้วย ดังนั้นถ้าไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ก็ไม่ควรสต๊อกสินค้าเกินพอดี ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือ ทางร้านจะต้องนับและติดตามสต๊อกสินค้าอย่างแม่นยำ


7. จัดการกับเงินสดรับและเงินสดจ่ายให้มีประสิทธิภาพ

ในการทำธุรกิจย่อมมีการหมุนเงินจากเงินสดรับ-เงินที่จ่ายออกไป โดยการบริหารจัดการเงินสดให้มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ผู้ประกอบการควรลดระยะเวลาการรับเงินสด หรือทำให้การเก็บเงินค่าสินค้าหรือบริการของลูกค้าเร็วขึ้น


8. กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าในร้านเร็วขึ้นด้วยข้อเสนอ

อีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ Cash Flow ของคุณดีขึ้นก็คือ การจัดโปรโมชั่นหรือข้อเสนอในร้าน เช่น มอบส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ มอบส่วนลดเป็นจำนวนเงิน และแจกของสมนาคุณฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบตามกำหนด เป็นต้น อย่าลืมคำนวณก่อนล่วงหน้าด้วยว่าต้องจัดโปรโมชั่นยังไงถึงจะไม่ขาดทุน


ส่วนกลุ่มลูกค้าที่เหมาะกับการส่งตรงโปรโมชั่นร้านไปโปรโมทมากที่สุดก็คือ ลูกค้าสมาชิก ใช้ระบบ CRM เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างชื่อและเบอร์โทร เพื่อจะได้บอกต่อข่าวสารดี ๆ จากทางร้านผ่าน SMS วิธีนี้จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อของได้เร็วขึ้น แล้วก็ช่วยให้ร้านมีเงินเข้าร้านเร็วขึ้น เมื่อมีรายได้เข้าร้านก็เท่ากับว่าร้านมีเงินในร้าน ทำให้มีกระแสเงินสดไหลเวียน


จะเห็นได้ว่า การบริหารเงินสด มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อทั้งการจัดการเงินส่วนบุคคล ตลอดจนการบริหารการเงินในมุมของธุรกิจด้วยเช่นกันยังไงลองนำเทคนิคบริหารจัดการ Cash Flow ทั้ง 8 ข้อไปลองปรับใช้กันดู รับรองว่าการเงินร้านจะคล่องตัวไม่มีติดขัดแน่นอนค่ะ


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ดู 567 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page