top of page

เงินเฟ้อ VS เงินฝืด


 เงินเฟ้อ VS เงินฝืด เงินเฟ้อ (Inflation) คือ ภาวะที่มูลค่าของเงินลดน้อยลง ในขณะที่ระดับของสินค้าและบริการภายในประเทศนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การซื้อของในราคา 100 บาท อาจได้ปริมาณไม่เท่าเดิม เหมือนในปีก่อนหน้านั้น แต่เงินเฟ้อได้รับการควบคุมจากธนาคารกลาง เพื่อไม่ให้เกิดเงินเฟ้อที่มากเกินไป เพราะหากเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่พอดีก็จะเกิดผลดี ดังนี้ - ผู้คนจะรู้สึกว่ามีเงินเยอะขึ้น ทำให้ออกมาใช้จ่ายกันมากขึ้น - ผู้ผลิตสามารถเพิ่มการผลิต - ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ เงินฝืด (Deflation) คือ อัตราเงินเฟ้อที่ติดลบ เป็นภาวะของระดับราคาสินค้าและบริการต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลเสีย ดังนี้ - ผู้คนไม่มีเงินมาใช้จ่าย - ผู้ผลิตก็ต้องลดการผลิตลง - ทำให้เศรษฐกิจถดถอย  ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

เงินเฟ้อ VS เงินฝืด


เงินเฟ้อ (Inflation) คือ ภาวะที่มูลค่าของเงินลดน้อยลง ในขณะที่ระดับของสินค้าและบริการภายในประเทศนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การซื้อของในราคา 100 บาท อาจได้ปริมาณไม่เท่าเดิม เหมือนในปีก่อนหน้านั้น แต่เงินเฟ้อได้รับการควบคุมจากธนาคารกลาง เพื่อไม่ให้เกิดเงินเฟ้อที่มากเกินไป เพราะหากเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่พอดีก็จะเกิดผลดี ดังนี้

- ผู้คนจะรู้สึกว่ามีเงินเยอะขึ้น ทำให้ออกมาใช้จ่ายกันมากขึ้น

- ผู้ผลิตสามารถเพิ่มการผลิต

- ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้


เงินฝืด (Deflation) คือ อัตราเงินเฟ้อที่ติดลบ เป็นภาวะของระดับราคาสินค้าและบริการต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลเสีย ดังนี้

- ผู้คนไม่มีเงินมาใช้จ่าย

- ผู้ผลิตก็ต้องลดการผลิตลง

- ทำให้เศรษฐกิจถดถอย


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 43 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page