top of page

พื้นฐานง่ายๆ ของการออกแบบกราฟิก


 พื้นฐานง่ายๆ ของการออกแบบกราฟิก สิ่งที่สำคัญในการออกแบบกราฟิก คือ การจัดวางองค์ประกอบของงานออกแบบ หรือเรียกว่า การวางคอมโพส ซึ่งผลงานจะออกมาดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ การวางคอมโพส เป็นการนำองค์ประกอบของ สี ตัวอักษร เส้น รูปภาพ หรืออื่นๆ มาวางในพื้นที่ สร้างผลงานนั้นๆ ที่ต้องการสื่อออกมา ก่อนจะไปถึงจุดของการออกแบบ เราก็ควรที่จะรู้ถึงองค์ประกอบในการออกแบบด้วยเช่นกัน 1. พื้นฐานการออกแบบ Graphic Design 2. การออกแบบ (Design) ความหมายการออกแบบ คุณค่าการออกแบบ - กราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก - ทฤษฎีหลักการออกแบบ - ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) - บรรทัดฐานการออกแบบ (Graphic Design Criteria) - ขบวนการออกแบบกราฟิก (Graphic Design Workflow) - ส่วนประกอบของการออกแบบ - การจัดองค์ประกอบของกราฟิก 3. การออกแบบ (Design) - การออกแบบ (Design) คือศาสตร์แห่งความคิด การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เพื่อสนองต่อจุดมุ่งหมาย และนำกลับมาใช้งานได้อย่างน่า พึงพอใจ - ความสวยงาม (Aesthetic) - มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี (Function) - มีแนวความคิดในการออกแบบที่ดี (Concept) 4. คุณค่าของการออกแบบ - คุณค่าทางกาย คือคุณค่าที่มีประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันโดยตรง - คุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึก เป็นคุณค่าที่เน้นความชื่นชอบ พึงพอใจ สุขสบายใจ - การออกแบบภาพพิมพ์แกะสลักไม้ ที่ให้คุณค่าทางอารมณ์โดยตรง - การออกแบบเสื้อผ้า ที่ให้คุณค่าทางกายเป็นหลัก 5. คุณค่าของการออกแบบ คุณค่าทางทัศนคติ เน้นการสร้างทัศนคติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้พบเห็น เช่น อนุสาวรีย์สร้างทัศนคติให้รักชาติ กล้าหาญ หรือทำความดี งานจิตรกรรมหรือประติมากรรมบางรูปแบบ อาจจะแสดงความกดขี่ขูดรีด เพื่อเน้นการระลึกถึงทัศนคติที่ดีและถูกควรในสังคม เป็นต้น 6. กราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก - กราฟิก (Graphics) เป็นสื่อในการนำเสนอที่ดี เนื่องจากมีสีสัน มีรูปแบบที่น่าสนใจ สามารถสื่อความหมายได้กว้าง ประกอบด้วย - ภาพบิตแมพ (Bitmap) - ภาพเวกเตอร์ (Vector) 7. หลักการออกแบบ (Design Principle) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การผนวกส่วนความคิดมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา โจทย์และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีอยู่ โดยมีรูปแบบที่ใหม่ไม่ซ้ำกับที่มีอยู่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายและความต้องการได้เป็นอย่างดี - คิดแบบค้นพบ (Discovery) - คิดเชิงนวัตกรรม (Innovative) - คิดเชิงสังเคราะห์ใหม่ (Synthesis) - คิดแบบดัดแปลง (Mutation) 8. บรรทัดฐานการออกแบบกราฟิก : Graphic Design Criteria - บรรทัดฐานในงานออกแบบมีหลักอยู่ 3 ข้อ ได้แก่ - การตอบสนองประโยชน์ใช้สอย Function - ความสวยงามพึงพอใจ Aesthetic - การสื่อความหมาย Meaning 9. กระบวนการทำงานออกแบบกราฟิก Graphic Design Workflow - Program Analysis - Conceptual Design - Case Study - Preliminary Design - Design 10. องค์ประกอบพื้นฐานของภาพ : Basic Elements ภาพงานออกแบบกราฟิก ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานหลักคือ จุด เส้น และ ระนาบประกอบอยู่ภายใน 11. องค์ประกอบพื้นฐานของภาพ : Basic Elements (cont.) - จุด Dot - เส้น Line - ระนาบ - วงกลม Circle - สี่เหลี่ยม Square - สามเหลี่ยม Triangle - หกเหลี่ยม Hexagon - วงกลม Circle - สี่เหลี่ยม Square - สามเหลี่ยม Triangle - หกเหลี่ยม Hexagon 12. พื้นฐานการออกแบบกราฟิก - ภาษาภาพและการรับรู้ภาพ (Visual Language & Perception Image) - การออกแบบและการสื่อสารความหมายคุณค่าของกราฟิก (Design & Meaning ) - องค์ประกอบพื้นฐานของภาพ (Basic Elements) - แนวทางในการพัฒนาการออกแบบกราฟิก 13. ภาษาภาพและการรับรู้ ภาษาภาพ (Visual Language) - การรับรู้ภาพ (Perception Image) เราแบ่งภาพที่รับรู้ได้ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ - ภาพที่เราเห็น (Visual Image) - ภาพที่เรานึกคิด (Conceptual Image) 14. การออกแบบและการสื่อสารความหมาย (Design & Meaning) หลักสำคัญในการออกแบบภาพให้สื่อความหมายนั้นเราจะต้องจับประเด็นสำคัญของโจทย์ หรือตีโจทย์ที่เรามีออกมาให้ได้ก่อน อาจจะใช้คำสำคัญ (Keyword) เป็นจุดกำเนิดในการคิดก่อน ลองพูดออกมาเรื่อยๆ และเขียนเก็บไว้จากนั้นค่อยเอาที่เขียนเก็บไว้มาลองพิจารณาสร้างความคิด เชื่อมโยงแบบอุปมาอุปไมย (Metaphor) ซึ่งอาจทำให้เราเห็นภาพคร่าว ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบต่อไปได้ ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

พื้นฐานง่ายๆ ของการออกแบบกราฟิก


สิ่งที่สำคัญในการออกแบบกราฟิก คือ การจัดวางองค์ประกอบของงานออกแบบ หรือเรียกว่าการวางคอมโพส ซึ่งผลงานจะออกมาดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับสิ่งนี้


การวางคอมโพส เป็นการนำองค์ประกอบของ สี ตัวอักษร เส้น รูปภาพ หรืออื่นๆ มาวางในพื้นที่ สร้างผลงานนั้นๆ ที่ต้องการสื่อออกมา ก่อนจะไปถึงจุดของการออกแบบ เราก็ควรที่จะรู้ถึงองค์ประกอบในการออกแบบด้วยเช่นกัน


1. พื้นฐานการออกแบบ Graphic Design


2. การออกแบบ (Design) ความหมายการออกแบบ คุณค่าการออกแบบ

- กราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก

- ทฤษฎีหลักการออกแบบ

- ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

- บรรทัดฐานการออกแบบ (Graphic Design Criteria)

- ขบวนการออกแบบกราฟิก (Graphic Design Workflow)

- ส่วนประกอบของการออกแบบ

- การจัดองค์ประกอบของกราฟิก


3. การออกแบบ (Design)

- การออกแบบ (Design) คือศาสตร์แห่งความคิด การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เพื่อสนองต่อจุดมุ่งหมาย และนำกลับมาใช้งานได้อย่างน่า พึงพอใจ

- ความสวยงาม (Aesthetic)

- มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี (Function)

- มีแนวความคิดในการออกแบบที่ดี (Concept)


4. คุณค่าของการออกแบบ

- คุณค่าทางกาย คือคุณค่าที่มีประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันโดยตรง

- คุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึก เป็นคุณค่าที่เน้นความชื่นชอบ พึงพอใจ สุขสบายใจ

- การออกแบบภาพพิมพ์แกะสลักไม้ ที่ให้คุณค่าทางอารมณ์โดยตรง

- การออกแบบเสื้อผ้า ที่ให้คุณค่าทางกายเป็นหลัก


5. คุณค่าของการออกแบบ

คุณค่าทางทัศนคติ เน้นการสร้างทัศนคติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้พบเห็น เช่น อนุสาวรีย์สร้างทัศนคติให้รักชาติ กล้าหาญ หรือทำความดี งานจิตรกรรมหรือประติมากรรมบางรูปแบบ อาจจะแสดงความกดขี่ขูดรีด เพื่อเน้นการระลึกถึงทัศนคติที่ดีและถูกควรในสังคม เป็นต้น


6. กราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก

- กราฟิก (Graphics)

เป็นสื่อในการนำเสนอที่ดี เนื่องจากมีสีสัน มีรูปแบบที่น่าสนใจ สามารถสื่อความหมายได้กว้าง ประกอบด้วย

- ภาพบิตแมพ (Bitmap)

- ภาพเวกเตอร์ (Vector)


7. หลักการออกแบบ (Design Principle)

ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

การผนวกส่วนความคิดมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา โจทย์และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีอยู่ โดยมีรูปแบบที่ใหม่ไม่ซ้ำกับที่มีอยู่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายและความต้องการได้เป็นอย่างดี

- คิดแบบค้นพบ (Discovery)

- คิดเชิงนวัตกรรม (Innovative)

- คิดเชิงสังเคราะห์ใหม่ (Synthesis)

- คิดแบบดัดแปลง (Mutation)


8. บรรทัดฐานการออกแบบกราฟิก : Graphic Design Criteria

- บรรทัดฐานในงานออกแบบมีหลักอยู่ 3 ข้อ ได้แก่

- การตอบสนองประโยชน์ใช้สอย Function

- ความสวยงามพึงพอใจ Aesthetic

- การสื่อความหมาย Meaning


9. กระบวนการทำงานออกแบบกราฟิก Graphic Design Workflow

- Program Analysis

- Conceptual Design

- Case Study

- Preliminary Design

- Design


10. องค์ประกอบพื้นฐานของภาพ : Basic Elements

ภาพงานออกแบบกราฟิก ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานหลักคือ จุด เส้น และ ระนาบประกอบอยู่ภายใน


11. องค์ประกอบพื้นฐานของภาพ : Basic Elements (cont.)

- จุด Dot

- เส้น Line

- ระนาบ

- วงกลม Circle

- สี่เหลี่ยม Square

- สามเหลี่ยม Triangle

- หกเหลี่ยม Hexagon

- วงกลม Circle

- สี่เหลี่ยม Square

- สามเหลี่ยม Triangle

- หกเหลี่ยม Hexagon


12. พื้นฐานการออกแบบกราฟิก

- ภาษาภาพและการรับรู้ภาพ (Visual Language & Perception Image)

- การออกแบบและการสื่อสารความหมายคุณค่าของกราฟิก (Design & Meaning )

- องค์ประกอบพื้นฐานของภาพ (Basic Elements)

- แนวทางในการพัฒนาการออกแบบกราฟิก


13. ภาษาภาพและการรับรู้ ภาษาภาพ (Visual Language)

- การรับรู้ภาพ (Perception Image)

เราแบ่งภาพที่รับรู้ได้ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ

- ภาพที่เราเห็น (Visual Image)

- ภาพที่เรานึกคิด (Conceptual Image)


14. การออกแบบและการสื่อสารความหมาย (Design & Meaning)

หลักสำคัญในการออกแบบภาพให้สื่อความหมายนั้นเราจะต้องจับประเด็นสำคัญของโจทย์ หรือตีโจทย์ที่เรามีออกมาให้ได้ก่อน อาจจะใช้คำสำคัญ (Keyword) เป็นจุดกำเนิดในการคิดก่อน ลองพูดออกมาเรื่อยๆ และเขียนเก็บไว้จากนั้นค่อยเอาที่เขียนเก็บไว้มาลองพิจารณาสร้างความคิด เชื่อมโยงแบบอุปมาอุปไมย (Metaphor) ซึ่งอาจทำให้เราเห็นภาพคร่าว ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบต่อไปได้


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 15 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page