top of page

การวาง “ระบบบัญชี” คืออะไร❓


การวาง “ระบบบัญชี” คืออะไร❓ สำหรับในบทความนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการวางระบบของทางบัญชีที่ดี จะส่งผลต่อธุรกิจอย่างไรนำมาฝากกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย 🔸ทำความรู้จักกับ การวางระบบบัญชี การวางระบบบัญชี คือ การที่กำหนดนโยบายในทางธุรกิจ โดยนโยบายในทางการบัญชีและวิธีในการปฏิบัติทางการบัญชีให้มีความสอดคล้องกับทางกิจกรรมการในการปฏิบัติงานของในทุกๆ ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องโดยทั้งภายในและทั้งภายนอกขององค์กร และทำการพิจารณาไปถึงหลักของการควบคุมในที่ดีและมีความเป็นลักษณะที่เฉพาะของทางองค์กรนั้นๆ 🔸องค์ประกอบในการวางระบบบัญชี 1.หลักฐานในทางบัญชี โดยหลักฐานในทางบัญชีนั้นคือสิ่งที่เป็นบันทึกหรือสิ่งที่เป็นเอกสารหลักฐานที่ใช้สำหรับการลงบัญชี สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท - เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางการจัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก โดยได้แก่ ใบเสร็จในการรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษีการซื้อ เป็นต้น - เอกสารที่จัดทำขึ้นมาโดยผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชี เพื่อทำการออกให้กับบุคคลภายนอก โดยได้แก่ ใบเสร็จในการรับเงิน ใบสำคัญการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีการขาย เป็นต้น - เอกสารที่มีการจัดทำขึ้นมาโดยผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชี เพื่อเป็นการใช้ในกิจการของตน โดยได้แก่ ใบเบิกเงินสดย่อย ใบเบิกเงินทดรองการจ่าย ใบเบิกค่าเดินทาง เป็นต้น โดยนโยบายในทางธุรกิจนั้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของทางบุคลากรภายในองค์กรเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของทางองค์กรร่วมกัน ซึ่งนโยบายบัญชีนั้นจะหมายถึงมาตรฐานของการรายงานทางบัญชีที่ทางกิจการใช้ เพื่อเป็นการรองรับเกี่ยวกับฐานะในทางการเงินและผลของการดำเนินงานของทางองค์กร 3.วิธีการในการปฏิบัติงานในทางบัญชี โดยที่วิธีการในการปฏิบัติงานนั้นคือขั้นตอนของการทำงานที่ทางฝ่ายของบริหารนั้นได้มีการกำหนดไว้เพื่อเป็นมาตรฐานร่วมกัน ซึ่งจะครอบคลุมในทุกๆ กิจกรรมของการดำเนินงานขององค์กร 4.เครื่องมือที่ใช้สำหรับในการปฏิบัติงาน ซึ่งในส่วนนี้นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีสนับสนุนเกี่ยวกับกระบวนการในการทำงาน โดยได้แก่ โปรแกรมเกี่ยวกับบัญชี ระบบที่เกี่ยวกับเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต 5.บุคลากร โดยที่ทางบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับทางกระบวนการในการออกแบบของระบบบัญชี โดยได้แก่ ฝ่ายในทางบริหาร โดยที่มีความสำคัญในฐานะที่เป็นผู้ที่กำหนดนโยบายในทางบัญชี และมีการสนับสนุนในด้านของทรัพยากร ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดงบประมาณ การจัดสรรเกี่ยวกับบุคลากร และการจัดหาเครื่องมือเกี่ยวกับอุปกรณ์ เป็นต้น นักพัฒนาและทำการวิเคราะห์ระบบ ซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านของการออกแบบทางระบบบัญชี โดยที่มีในส่วนของประสบการณ์และมีความรู้ในเรื่องของทางมาตรฐานในทางบัญชี การตรวจสอบเกี่ยวกับบัญชี การควบคุมภายใน และรวมไปถึงระเบียบข้อบังคับที่มีความเกี่ยวข้อง และมีความเข้าใจที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและประเภทของทางธุรกิจ 6.การควบคุมภายในของทางระบบบัญชี โดยการควบคุมภายในของทางระบบบัญชีนั้นเป็นการนำหลักเอาการควบคุมภายในนั้นมาใช้ในการวางระบบของบัญชี เพื่อให้ทางระบบบัญชีนั้นมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามทางของนโยบายของกิจการ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หวังว่าในบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านและพบกันได้ใหม่ในบทความต่อไป ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

การวาง “ระบบบัญชี” คืออะไร❓


สำหรับในบทความนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการวางระบบของทางบัญชีที่ดี จะส่งผลต่อธุรกิจอย่างไรนำมาฝากกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย


🔸ทำความรู้จักกับ การวางระบบบัญชี

การวางระบบบัญชี คือ การที่กำหนดนโยบายในทางธุรกิจ โดยนโยบายในทางการบัญชีและวิธีในการปฏิบัติทางการบัญชีให้มีความสอดคล้องกับทางกิจกรรมการในการปฏิบัติงานของในทุกๆ ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องโดยทั้งภายในและทั้งภายนอกขององค์กร และทำการพิจารณาไปถึงหลักของการควบคุมในที่ดีและมีความเป็นลักษณะที่เฉพาะของทางองค์กรนั้นๆ


🔸องค์ประกอบในการวางระบบบัญชี

1.หลักฐานในทางบัญชี

โดยหลักฐานในทางบัญชีนั้นคือสิ่งที่เป็นบันทึกหรือสิ่งที่เป็นเอกสารหลักฐานที่ใช้สำหรับการลงบัญชี สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท


- เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางการจัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก โดยได้แก่ ใบเสร็จในการรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษีการซื้อ เป็นต้น

- เอกสารที่จัดทำขึ้นมาโดยผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชี เพื่อทำการออกให้กับบุคคลภายนอก โดยได้แก่ ใบเสร็จในการรับเงิน ใบสำคัญการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีการขาย เป็นต้น

- เอกสารที่มีการจัดทำขึ้นมาโดยผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชี เพื่อเป็นการใช้ในกิจการของตน โดยได้แก่ ใบเบิกเงินสดย่อย ใบเบิกเงินทดรองการจ่าย ใบเบิกค่าเดินทาง เป็นต้น


โดยนโยบายในทางธุรกิจนั้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของทางบุคลากรภายในองค์กรเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของทางองค์กรร่วมกัน ซึ่งนโยบายบัญชีนั้นจะหมายถึงมาตรฐานของการรายงานทางบัญชีที่ทางกิจการใช้ เพื่อเป็นการรองรับเกี่ยวกับฐานะในทางการเงินและผลของการดำเนินงานของทางองค์กร


3.วิธีการในการปฏิบัติงานในทางบัญชี

โดยที่วิธีการในการปฏิบัติงานนั้นคือขั้นตอนของการทำงานที่ทางฝ่ายของบริหารนั้นได้มีการกำหนดไว้เพื่อเป็นมาตรฐานร่วมกัน ซึ่งจะครอบคลุมในทุกๆ กิจกรรมของการดำเนินงานขององค์กร


4.เครื่องมือที่ใช้สำหรับในการปฏิบัติงาน

ซึ่งในส่วนนี้นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีสนับสนุนเกี่ยวกับกระบวนการในการทำงาน โดยได้แก่ โปรแกรมเกี่ยวกับบัญชี ระบบที่เกี่ยวกับเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต


5.บุคลากร

โดยที่ทางบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับทางกระบวนการในการออกแบบของระบบบัญชี โดยได้แก่

ฝ่ายในทางบริหาร โดยที่มีความสำคัญในฐานะที่เป็นผู้ที่กำหนดนโยบายในทางบัญชี และมีการสนับสนุนในด้านของทรัพยากร ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดงบประมาณ การจัดสรรเกี่ยวกับบุคลากร และการจัดหาเครื่องมือเกี่ยวกับอุปกรณ์ เป็นต้น


นักพัฒนาและทำการวิเคราะห์ระบบ ซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านของการออกแบบทางระบบบัญชี โดยที่มีในส่วนของประสบการณ์และมีความรู้ในเรื่องของทางมาตรฐานในทางบัญชี การตรวจสอบเกี่ยวกับบัญชี การควบคุมภายใน และรวมไปถึงระเบียบข้อบังคับที่มีความเกี่ยวข้อง และมีความเข้าใจที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและประเภทของทางธุรกิจ


6.การควบคุมภายในของทางระบบบัญชี

โดยการควบคุมภายในของทางระบบบัญชีนั้นเป็นการนำหลักเอาการควบคุมภายในนั้นมาใช้ในการวางระบบของบัญชี เพื่อให้ทางระบบบัญชีนั้นมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามทางของนโยบายของกิจการ


เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หวังว่าในบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านและพบกันได้ใหม่ในบทความต่อไป


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 66 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page