top of page

โลโก้คืออะไร? ทำไมต้องมี?


 โลโก้คืออะไร? ทำไมต้องมี? โลโก้ (Logo) คืออะไร? เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ เป็นผลของการออกแบบกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ (Symbolism) เป็นภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ แก่สินค้าและบริษัทของตน โดยวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้มีเอกลักษณ์แบบเฉพาะของตนเอง สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้ผู้พบเห็นจดจำง่าย เกิดความน่าเชื่อถือ หรือตราตรึงผู้บริโภคตลอดไป ความสำคัญของโลโก้ และลักษณะการใช้งาน โลโก้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทุก ๆ องค์กร หรือทุก ๆ บริษทัจะต้องมี เพื่อแสดงความเป็นตัวตนของตนเอง ให้มีความน่าเชื่อถือ และโลโก้จำเป็นจะต้องสื่อความหมายขององค์กรนั้นด้วย ว่า เป็นองค์กรประเภทอะไรหากใช้ชื่อบริษัทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ ส่วนมากจะนิยมใช้อักษรย่อ และเป็นคำ สั้น ๆ เพียงเท่านั้น มีโลโก้ไว้ทำอะไร จากแหล่งอ้างอิง itcomgrap.wordpress.com สามารถแบ่งการใช้งานออกเป็น 3 อย่างอยู่ด้วยกัน 1. ด้านจิตวิทยา โลโก้จะทำให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกเชื่อมั่น เข้าใจและยอมรับสินค้าของเรา 2. ด้านพฤติกรรม โลโก้ต้องการให้ผู้บริโภคมีการตอบสนองต่อการจูงใจ ในเอกลักษณ์ขององค์กร 3. ด้านภาพพจน์ โลโก้สามารถทำให้ผู้บริโภคมองภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นมีทัศนคติที่ดี เมื่อมีผู้ชื่นชอบจำนวนมาก โลโก้นั้นก็จะสร้างมูลค่าให้กับสินค้า ที่มีราคาสูง เช่น ชาแนล เป็นต้น ประโยชน์ของโลโก้ - สามารถใช้สื่อสารข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาที่สั้น ทั้งนี้เนื่องจากมีความชัดเจนมากกว่าใช้ข้อความ - ใช้พื้นที่น้อยกว่าการใช้ข้อความหรือวลี ขนาดของสัญลักษณ์สามารถย่อ/ขยาย ได้ตามขนาดที่ต้องการ - มีการนำไปใช้อย่างสากล ทั้งนี้เนื่องจากสามารถที่จะสื่อความหมายให้ผู้มาเยือน ที่ไม่เข้าใจภาษาท้องถิ่นเข้าใจได้ - สามารถทำให้กลุ่มลูกค้า จดจำได้ง่ายขึ้นและสื่อให้เห็นถึงความมีเอกลักษณ์ทางธุรกิจ - เป็น Band name ทางการตลาด ที่สร้างความน่าเชื่อถือ และภาพพจน์ที่ดี ข้อเสีย หากเจ้าของโลโก้ไม่มีการจดลิขสิทธิ์ อาจถูกผู้ไม่ประสงค์ดีนำโลโก้นั้นไปดัดแปลง ลอกเลียนแบบ หรือปลอมแปลงว่าเป็นโลโก้ของตนเอง อาจทำให้ความหมายขององค์กรนั้นผิดเพี้ยน และอาจส่งผลกระทบในระยะยาว ให้แก่เจ้าของโลโก้ที่แท้จริงตามมา ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

โลโก้คืออะไร? ทำไมต้องมี?


โลโก้ (Logo) คืออะไร?

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ เป็นผลของการออกแบบกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ (Symbolism) เป็นภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ แก่สินค้าและบริษัทของตน โดยวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้มีเอกลักษณ์แบบเฉพาะของตนเอง สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้ผู้พบเห็นจดจำง่าย เกิดความน่าเชื่อถือ หรือตราตรึงผู้บริโภคตลอดไป


ความสำคัญของโลโก้ และลักษณะการใช้งาน

โลโก้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทุก ๆ องค์กร หรือทุก ๆ บริษทัจะต้องมี เพื่อแสดงความเป็นตัวตนของตนเอง ให้มีความน่าเชื่อถือ และโลโก้จำเป็นจะต้องสื่อความหมายขององค์กรนั้นด้วย ว่า เป็นองค์กรประเภทอะไรหากใช้ชื่อบริษัทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ ส่วนมากจะนิยมใช้อักษรย่อ และเป็นคำ สั้น ๆ เพียงเท่านั้น


มีโลโก้ไว้ทำอะไร

จากแหล่งอ้างอิง itcomgrap.wordpress.com สามารถแบ่งการใช้งานออกเป็น 3 อย่างอยู่ด้วยกัน

1. ด้านจิตวิทยา โลโก้จะทำให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกเชื่อมั่น เข้าใจและยอมรับสินค้าของเรา

2. ด้านพฤติกรรม โลโก้ต้องการให้ผู้บริโภคมีการตอบสนองต่อการจูงใจ ในเอกลักษณ์ขององค์กร

3. ด้านภาพพจน์ โลโก้สามารถทำให้ผู้บริโภคมองภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นมีทัศนคติที่ดี เมื่อมีผู้ชื่นชอบจำนวนมาก โลโก้นั้นก็จะสร้างมูลค่าให้กับสินค้า ที่มีราคาสูง เช่น ชาแนล เป็นต้น


ประโยชน์ของโลโก้

- สามารถใช้สื่อสารข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาที่สั้น ทั้งนี้เนื่องจากมีความชัดเจนมากกว่าใช้ข้อความ

- ใช้พื้นที่น้อยกว่าการใช้ข้อความหรือวลี ขนาดของสัญลักษณ์สามารถย่อ/ขยาย ได้ตามขนาดที่ต้องการ

- มีการนำไปใช้อย่างสากล ทั้งนี้เนื่องจากสามารถที่จะสื่อความหมายให้ผู้มาเยือน ที่ไม่เข้าใจภาษาท้องถิ่นเข้าใจได้

- สามารถทำให้กลุ่มลูกค้า จดจำได้ง่ายขึ้นและสื่อให้เห็นถึงความมีเอกลักษณ์ทางธุรกิจ

- เป็น Band name ทางการตลาด ที่สร้างความน่าเชื่อถือ และภาพพจน์ที่ดี


ข้อเสีย

หากเจ้าของโลโก้ไม่มีการจดลิขสิทธิ์ อาจถูกผู้ไม่ประสงค์ดีนำโลโก้นั้นไปดัดแปลง ลอกเลียนแบบ หรือปลอมแปลงว่าเป็นโลโก้ของตนเอง อาจทำให้ความหมายขององค์กรนั้นผิดเพี้ยน และอาจส่งผลกระทบในระยะยาว ให้แก่เจ้าของโลโก้ที่แท้จริงตามมา


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 8 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Commentaires


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts