top of page

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีคืออะไร❓


 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีคืออะไร❓ 📍ระบบสารสนเทศทางการบัญชีคืออะไร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) คือ ระบบที่ช่วยแปลงหรือประมวลผลข้อมูลทางการเงิน ให้มีประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีจะให้ความสำคัญเรื่องการรวบรวมข้อมูลและการติดต่อสื่อสารทางการเงิน โดยที่ AIS จะแสดงภาพรวม จัดเก็บ จัดโครงสร้าง ประมวล ควบคุมความปลอดภัย และรายงานสารสนเทศทางบัญชี 	 ในตอนนี้การดำเนินงานทางการบัญชีมีความซับซ้อนมาก ทำให้ต้องกำหนดคุณสมบัติสารสนเทศทางการบัญชีให้สัมพันธ์กับการดำเนินงานขององค์กร AIS และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการก็จะมีทั้งส่วนที่แยกกันและส่วนที่เชื่อมโยงกัน ซึ่ง AIS จะประมวลเฉพาะสำหรับผู้ใช้ทั้งภายในและนอกองค์กร แต่ MIS จะมุ่งเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 📍แล้วผลที่ได้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีคืออะไร ระบบสารสนเทศทางการบัญชีจะให้สิ่งที่เรียกว่า “สารสนเทศทางการบัญชี” ก็คือ งบการเงินและภาษีมูลเพิ่ม ส่วนบัญชีบริหารจะเป็นรายงานวิเคราะห์ต้นทุนในรายงานงบประมาณ ซึ่งจะช่วยให้ทราบกำไรที่แท้จริง ช่วยให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ ช่วยในการหาแหล่งเงินทุน ช่วยในเรื่องการเสียภาษี และช่วยวางแผน ปรับปรุง และพัฒนากิจการได้ 📍ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชีมีอะไรบ้าง - ให้ข้อมูลเพื่อใช้ทำงานประจำวันของพนักงาน ที่จะนำไปใช้ในการประสานงาน ประเมินผล ควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น รายงานการขาย รายงานรายได้ - รายจ่าย เป็นต้น - ใช้ในการตัดสินใจ วางแผน ควบคุมงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวในระดับผู้บริหารระดับกลางถึงสูง เพื่อใช้ประกอบกับข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน เช่น แนวโน้มการเพิ่มและลดของยอดขาย - ให้ข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้ใช้ภายนอก คือ งบกำไรขาดทุนและงบดุล แต่ถ้ากิจการอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วต้องทำงบกระแสเงินสดด้วย 📍ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง ข้อดีของระบบสารสนเทศทางบัญชี ได้แก่ - มีองค์ประกอบพื้นฐานโปรแกรมครบ - มีโปรแกรมช่วยเรื่องกำหนดขนาดแฟ้มข้อมูล - โปรแกรมสามารถเชื่อมกับระบบที่มีขีดความสามารถสูงได้ - มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน - มีระบบรหัสหลายระดับ - สร้างและปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลักได้ - มีโปรแกรมแบบฟอร์ม - โอนย้ายข้อมูลได้สะดวก ข้อเสียของระบบสารสนเทศทางบัญชี ได้เเก่ - การดำเนินและการไหลเวียนของข้อมูลมีความซับซ้อนมาก จึงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อย่าง   ต่อเนื่อง 📍ยกตัวอย่างระบบงาน ในตอนนี้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความแม่นยำมากขึ้น ทำให้ลดเวลาลงไปจากเดิมมาก โดยระบบสารสนเทศด้านการบัญชีจะช่วยในการตัดสินใจแก่ผู้ใช้ทั้งในและนอกองค์กร ระบบสารสนเทศด้านการบัญชีจะมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ ระบบบัญชีการเงิน ซึ่งเป็นการบันทึกรายการ จัดหมวดหมู่ และสรุป ตีความงบการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุน เป็นต้น และระบบบัญชีบริหาร ซึ่งเป็นการเสนอข้อมูลทางการเงินแก่ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ เช่น บัญชีต้นทุน งบประมาณ ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีคืออะไร❓


📍ระบบสารสนเทศทางการบัญชีคืออะไร

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) คือ ระบบที่ช่วยแปลงหรือประมวลผลข้อมูลทางการเงิน ให้มีประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีจะให้ความสำคัญเรื่องการรวบรวมข้อมูลและการติดต่อสื่อสารทางการเงิน โดยที่ AIS จะแสดงภาพรวม จัดเก็บ จัดโครงสร้าง ประมวล ควบคุมความปลอดภัย และรายงานสารสนเทศทางบัญชี

ในตอนนี้การดำเนินงานทางการบัญชีมีความซับซ้อนมาก ทำให้ต้องกำหนดคุณสมบัติสารสนเทศทางการบัญชีให้สัมพันธ์กับการดำเนินงานขององค์กร AIS และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการก็จะมีทั้งส่วนที่แยกกันและส่วนที่เชื่อมโยงกัน ซึ่ง AIS จะประมวลเฉพาะสำหรับผู้ใช้ทั้งภายในและนอกองค์กร แต่ MIS จะมุ่งเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร


📍แล้วผลที่ได้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีคืออะไร

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีจะให้สิ่งที่เรียกว่า “สารสนเทศทางการบัญชี” ก็คือ งบการเงินและภาษีมูลเพิ่ม ส่วนบัญชีบริหารจะเป็นรายงานวิเคราะห์ต้นทุนในรายงานงบประมาณ ซึ่งจะช่วยให้ทราบกำไรที่แท้จริง ช่วยให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ ช่วยในการหาแหล่งเงินทุน ช่วยในเรื่องการเสียภาษี และช่วยวางแผน ปรับปรุง และพัฒนากิจการได้


📍ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชีมีอะไรบ้าง

- ให้ข้อมูลเพื่อใช้ทำงานประจำวันของพนักงาน ที่จะนำไปใช้ในการประสานงาน ประเมินผล ควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น รายงานการขาย รายงานรายได้ - รายจ่าย เป็นต้น


- ใช้ในการตัดสินใจ วางแผน ควบคุมงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวในระดับผู้บริหารระดับกลางถึงสูง เพื่อใช้ประกอบกับข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน เช่น แนวโน้มการเพิ่มและลดของยอดขาย


- ให้ข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้ใช้ภายนอก คือ งบกำไรขาดทุนและงบดุล แต่ถ้ากิจการอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วต้องทำงบกระแสเงินสดด้วย


📍ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

ข้อดีของระบบสารสนเทศทางบัญชี ได้แก่

- มีองค์ประกอบพื้นฐานโปรแกรมครบ

- มีโปรแกรมช่วยเรื่องกำหนดขนาดแฟ้มข้อมูล

- โปรแกรมสามารถเชื่อมกับระบบที่มีขีดความสามารถสูงได้

- มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน

- มีระบบรหัสหลายระดับ

- สร้างและปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลักได้

- มีโปรแกรมแบบฟอร์ม

- โอนย้ายข้อมูลได้สะดวก


ข้อเสียของระบบสารสนเทศทางบัญชี ได้เเก่

- การดำเนินและการไหลเวียนของข้อมูลมีความซับซ้อนมาก จึงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง


📍ยกตัวอย่างระบบงาน

ในตอนนี้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความแม่นยำมากขึ้น ทำให้ลดเวลาลงไปจากเดิมมาก โดยระบบสารสนเทศด้านการบัญชีจะช่วยในการตัดสินใจแก่ผู้ใช้ทั้งในและนอกองค์กร ระบบสารสนเทศด้านการบัญชีจะมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ ระบบบัญชีการเงิน ซึ่งเป็นการบันทึกรายการ จัดหมวดหมู่ และสรุป ตีความงบการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุน เป็นต้น และระบบบัญชีบริหาร ซึ่งเป็นการเสนอข้อมูลทางการเงินแก่ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ เช่น บัญชีต้นทุน งบประมาณ


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 2,345 ครั้ง

Comentários


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts