top of page

ทะเบียนทรัพย์สิน คืออะไร❓


ทะเบียนทรัพย์สิน คืออะไร❓ สำหรับคนที่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและทำงานเกี่ยวกับบัญชีจะรู้จักกับคำว่า “ทะเบียนทรัพย์สิน” (Fix Asset Register) เพราะว่าจำเป็นจะต้องรู้ เนื่องจากเป็นเหมือนการสรุปรายละเอียดของทรัพย์สินของกิจการว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งจะมองว่าเป็นเหมือนการตรวจสอบสต็อกสินค้าก็ว่าได้ เพราะว่าจะได้เห็นว่าข้อมูลของทรัพย์สินที่มีอยู่ และยังช่วยลดการทุจริตในลู่ทางต่าง ๆ ได้อีกด้วย เพราะหากเราไม่ตรวจสอบอะไรเลยมันก็ง่ายมากที่จะเปิดโอกาสให้คนไม่หวังดีทุจริตไป 📌ทะเบียนทรัพย์สินคืออะไร ? เป็นการสรุปรายละเอียดทรัพย์สินของกิจการว่าปัจจุบัน ณ ตอนนี้มีอะไรบ้างที่สามารถตรวจสอบได้และตรวจนับได้ ทำให้รู้ว่าในกิจการนั้นมีข้อมูลเท็จจริงของทรัพย์สินเพื่อป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ เวลาทำธุรกิจ ซึ่งทะเบียนทรัพย์สิน (Fix Asset Register) นั้นก็ใช้คำนวณค่าเสื่อมราคาในทางบัญชีและภาษีได้ แต่ก็ยังทำอย่างอื่นได้นะ โดยเฉพาะการปกป้องการทุจริตการตรวจสอบการมีตัวตนของทรัพย์สินด้วย 📌ทะเบียนทรัพย์สิน กับ ค่าเสื่อมราคา นอกจากหน้าที่ในการป้องกันทุจริตแล้ว หลายคนอาจจะใช้ทะเบียนทรัพย์สินเป็นตัวช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาไปพร้อมๆ กัน เนื่องจากข้อมูลในทะเบียนส่วนใหญ่จะระบุต้นทุนของสินทรัพย์ วันที่ซื้อมาและพร้อมใช้งาน ซึ่งสะดวกต่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาในแต่ละรอบบัญชี พร้อมทั้งรู้มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์นั้นๆ รวมถึงอายุการใช้งานที่ผ่านมาด้วย ซึ่งหลักการของทางบัญชีและภาษีจะคล้ายคลึงกันตรงที่สินทรัพย์ต้องมีมูลค่าซาก (มักจะคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1 บาท) ดังนั้น ถ้าหากกิจการที่ประกอบธุรกิจและมีสินทรัพย์มาสักระยะหนึ่ง จะเห็นว่ามีสินทรัพย์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ ซึ่งจะปรากฎอยู่ในทะเบียนทรัพย์สิน และไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นการยืนยันตัวตนของทรัพย์สินนั้นๆ เพียงเท่านั้น 📌ทะเบียนทรัพย์สินประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ? เอกสารทะเบียนทรัพย์สินนั้นสำหรับธุรกิจไหนที่ต้องการใช้ก็หาได้ตามไฟล์ฟรีมีให้ดาวน์โหลดกันง่าย ๆ และสิ่งที่ประกอบอยู่ในนั้นด้วยจะมีดังด้านล่างนี้ - ต้นทุนของสินทรัพย์ - วันที่สินทรัพย์พร้อมใช้พร้อมกับคิดค่าเสื่อม - เลขที่อ้างอิงสินทรัพย์ - อัตราการคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ ยกตัวอย่างเช่น 5 ปี/20 % - ค่าเสื่อมในปีนี้และค่าเสื่อมสะสม ในการทำทะเบียนทรัพย์สินนั้นต้องมีฉลาก (Tag) ติดกำกับอยู่เพื่อให้รู้ถึงการมีอยู่ถึงสินทรัพย์นั้น ๆ เวลาตรวจสอบจะได้ง่ายและสะดวก แน่นอนว่ามันก็จะอารมณ์ประมาณเดียวกันกับการเช็คสต็อคสินค้าเลยนั่นเอง แนะนำว่าให้ทำแบบนี้มันจะเป็นการทำบัญชีที่ละเอียดมากทีเดียว 📌ทะเบียนทรัพย์สินกับการตรวจสอบภาษี ในด้านของการทำภาษีการตรวจสอบภาษีนั้นการมีทะเบียนทรัพย์สินก็ยังสำคัญ โดยเฉพาะใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีโดยตรงเลย ซึ่งจะสำคัญอย่างไรก็ตามด้านล่างนี้ - ช่วยยืนยันการมีตัวตนของสินทรัพย์ และการจัดการระบบบัญชี การมีทะเบียนทรัพย์สินเป็นการยืนยันทางอ้อมว่า ทรัพย์สินมีตัวตนจริง (หากมีระบบการตรวจนับด้วยก็จะยิ่งชัดเจนขึ้น) ซึ่งตรงนี้สะท้อนว่าบริษัทมีการจัดการระบบบัญชีที่ดี - ช่วยทำให้มั่นใจว่า สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องกับกิจการ ในกรณีที่จัดทำทะเบียนทรัพย์สินถูกต้องและตรวจสอบได้ หากมีการสุ่มตรวจสอบหรือสอบถามโดยเจ้าหน้าที่ จะทำให้เห็นว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่ถูกใช้งานจริงในการดำเนินกิจการซึ่งในทางกลับกัน หากใครซื้อสินทรัพย์ส่วนตัวแล้วนำมาใช้เป็นรายจ่ายธุรกิจ ก็จะเห็นว่าทะเบียนทรัพย์สินนี่แหละคือตัวฟ้องว่ากิจการทำบัญชีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงได้ง่ายๆ เช่น เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีทรัพย์สินอยู่ที่กิจการ แต่กลับไปอยู่ที่บ้านของกรรมการ - ง่ายต่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและภาษี และมั่นใจได้ในความถูกต้อง การมีทะเบียนทรัพย์สินเป็นตัวยืนยันวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ถูกต้องในทางบัญชีและภาษีของกิจการ โดยเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ง่ายว่ามีการคำนวณจริง พร้อมกับข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนทรัพย์สินจริง ซึ่งทำให้สะดวกทั้งทางกิจการในการจัดการบัญชี และสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันคำแนะนำเพิ่มเติมคือ ในกรณีที่มีความแตกต่างด้านการคำนวณค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและภาษีหลายรายการ กิจการควรทำกระดาษทำการแยกออกมาต่างหาก เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นในการตรวจสอบ 📌จุดประสงค์ของการลงทะเบียนทรัพย์สิน - ติดตามสินทรัพย์ของกิจการ - ทำให้สะดวกในการบันทึกรายการข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ในองค์กร - นำมาใช้ในการคิดค่าเสื่อมราคา - ตรวจสอบและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ได้ง่าย - มีความน่าเชื่อถือเมื่อตรวจสอบเกี่ยวกับบัญชีและภาษีขององค์กร - ป้องกันการทุจริตต่อทรัพย์สินในองค์กร เวลาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจนั้นจะทำให้ผ่านง่าย เรื่องภาษีไม่มีปัญหาหากข้อมูลในเอกสารลงทะเบียนทรัพย์สินยังคงตรงกับความเป็นจริงอยู่ และยังทำให้เห็นว่าบริษัทนั้นยังคงสถานะแข็งแกร่งแค่ไหน ทรัพย์สินที่มี ณ ปัจจุบันมีอะไรบ้าง และหากมีร่องรอยการทุจริตก็จะพบได้ง่ายจะทำให้จัดการได้อย่างทันที หากเป็นเจ้าของกิจการมีการทำบัญชีภาษีแต่ยังไม่คล่องเท่าไหร่ก็ให้ สามารถหาจ้างบริษัทที่รับทำบัญชีเข้ามาช่วยก็ได้ แต่ถ้าจะให้สะดวกเลยในบริษัทก็ควรจะมีพนักงานบัญชีที่เก่ง ๆ สักคนก็ทำให้อะไร ๆ เบาแรงได้แล้ว ในการจัดทำเอกสารการลงทะเบียนทรัพย์สินนั้นบัญชีส่วนมากทำเป็น และเจ้าของกิจการก็ควรจะเข้าใจเวลาดูรายการบัญชีและภาษีจะได้รู้ว่าทรัพย์สินมีอะไรบ้างอีกทั้งเวลายื่นภาษีเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบได้สะดวกมากทำให้ไม่ต้องเสียเวลา การทำแบบนี้เรียกว่าเป็นการทำบัญชีอย่างถูกต้องที่สุด ครบถ้วนทุกอย่าง เพื่อให้ข้อมูลของทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง แถมยังใช้คิดค่าเสื่อมราคาและป้องกันการทุจริตได้อีกด้วย ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ทะเบียนทรัพย์สิน คืออะไร❓


สำหรับคนที่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและทำงานเกี่ยวกับบัญชีจะรู้จักกับคำว่า “ทะเบียนทรัพย์สิน” (Fix Asset Register) เพราะว่าจำเป็นจะต้องรู้ เนื่องจากเป็นเหมือนการสรุปรายละเอียดของทรัพย์สินของกิจการว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งจะมองว่าเป็นเหมือนการตรวจสอบสต็อกสินค้าก็ว่าได้ เพราะว่าจะได้เห็นว่าข้อมูลของทรัพย์สินที่มีอยู่ และยังช่วยลดการทุจริตในลู่ทางต่าง ๆ ได้อีกด้วย เพราะหากเราไม่ตรวจสอบอะไรเลยมันก็ง่ายมากที่จะเปิดโอกาสให้คนไม่หวังดีทุจริตไป


📌ทะเบียนทรัพย์สินคืออะไร ?

เป็นการสรุปรายละเอียดทรัพย์สินของกิจการว่าปัจจุบัน ณ ตอนนี้มีอะไรบ้างที่สามารถตรวจสอบได้และตรวจนับได้ ทำให้รู้ว่าในกิจการนั้นมีข้อมูลเท็จจริงของทรัพย์สินเพื่อป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ เวลาทำธุรกิจ ซึ่งทะเบียนทรัพย์สิน (Fix Asset Register) นั้นก็ใช้คำนวณค่าเสื่อมราคาในทางบัญชีและภาษีได้ แต่ก็ยังทำอย่างอื่นได้นะ โดยเฉพาะการปกป้องการทุจริตการตรวจสอบการมีตัวตนของทรัพย์สินด้วย


📌ทะเบียนทรัพย์สิน กับ ค่าเสื่อมราคา

นอกจากหน้าที่ในการป้องกันทุจริตแล้ว หลายคนอาจจะใช้ทะเบียนทรัพย์สินเป็นตัวช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาไปพร้อมๆ กัน เนื่องจากข้อมูลในทะเบียนส่วนใหญ่จะระบุต้นทุนของสินทรัพย์ วันที่ซื้อมาและพร้อมใช้งาน ซึ่งสะดวกต่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาในแต่ละรอบบัญชี พร้อมทั้งรู้มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์นั้นๆ รวมถึงอายุการใช้งานที่ผ่านมาด้วย


ซึ่งหลักการของทางบัญชีและภาษีจะคล้ายคลึงกันตรงที่สินทรัพย์ต้องมีมูลค่าซาก (มักจะคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1 บาท) ดังนั้น ถ้าหากกิจการที่ประกอบธุรกิจและมีสินทรัพย์มาสักระยะหนึ่ง จะเห็นว่ามีสินทรัพย์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ ซึ่งจะปรากฎอยู่ในทะเบียนทรัพย์สิน และไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นการยืนยันตัวตนของทรัพย์สินนั้นๆ เพียงเท่านั้น


📌ทะเบียนทรัพย์สินประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ?

เอกสารทะเบียนทรัพย์สินนั้นสำหรับธุรกิจไหนที่ต้องการใช้ก็หาได้ตามไฟล์ฟรีมีให้ดาวน์โหลดกันง่าย ๆ และสิ่งที่ประกอบอยู่ในนั้นด้วยจะมีดังด้านล่างนี้

- ต้นทุนของสินทรัพย์

- วันที่สินทรัพย์พร้อมใช้พร้อมกับคิดค่าเสื่อม

- เลขที่อ้างอิงสินทรัพย์

- อัตราการคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ ยกตัวอย่างเช่น 5 ปี/20 %

- ค่าเสื่อมในปีนี้และค่าเสื่อมสะสม

ในการทำทะเบียนทรัพย์สินนั้นต้องมีฉลาก (Tag) ติดกำกับอยู่เพื่อให้รู้ถึงการมีอยู่ถึงสินทรัพย์นั้น ๆ เวลาตรวจสอบจะได้ง่ายและสะดวก แน่นอนว่ามันก็จะอารมณ์ประมาณเดียวกันกับการเช็คสต็อคสินค้าเลยนั่นเอง แนะนำว่าให้ทำแบบนี้มันจะเป็นการทำบัญชีที่ละเอียดมากทีเดียว


📌ทะเบียนทรัพย์สินกับการตรวจสอบภาษี

ในด้านของการทำภาษีการตรวจสอบภาษีนั้นการมีทะเบียนทรัพย์สินก็ยังสำคัญ โดยเฉพาะใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีโดยตรงเลย ซึ่งจะสำคัญอย่างไรก็ตามด้านล่างนี้

- ช่วยยืนยันการมีตัวตนของสินทรัพย์ และการจัดการระบบบัญชี การมีทะเบียนทรัพย์สินเป็นการยืนยันทางอ้อมว่า ทรัพย์สินมีตัวตนจริง (หากมีระบบการตรวจนับด้วยก็จะยิ่งชัดเจนขึ้น) ซึ่งตรงนี้สะท้อนว่าบริษัทมีการจัดการระบบบัญชีที่ดี

- ช่วยทำให้มั่นใจว่า สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องกับกิจการ ในกรณีที่จัดทำทะเบียนทรัพย์สินถูกต้องและตรวจสอบได้ หากมีการสุ่มตรวจสอบหรือสอบถามโดยเจ้าหน้าที่ จะทำให้เห็นว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่ถูกใช้งานจริงในการดำเนินกิจการซึ่งในทางกลับกัน หากใครซื้อสินทรัพย์ส่วนตัวแล้วนำมาใช้เป็นรายจ่ายธุรกิจ ก็จะเห็นว่าทะเบียนทรัพย์สินนี่แหละคือตัวฟ้องว่ากิจการทำบัญชีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงได้ง่ายๆ เช่น เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีทรัพย์สินอยู่ที่กิจการ แต่กลับไปอยู่ที่บ้านของกรรมการ

- ง่ายต่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและภาษี และมั่นใจได้ในความถูกต้อง การมีทะเบียนทรัพย์สินเป็นตัวยืนยันวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ถูกต้องในทางบัญชีและภาษีของกิจการ โดยเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ง่ายว่ามีการคำนวณจริง พร้อมกับข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนทรัพย์สินจริง ซึ่งทำให้สะดวกทั้งทางกิจการในการจัดการบัญชี และสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันคำแนะนำเพิ่มเติมคือ ในกรณีที่มีความแตกต่างด้านการคำนวณค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและภาษีหลายรายการ กิจการควรทำกระดาษทำการแยกออกมาต่างหาก เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นในการตรวจสอบ


📌จุดประสงค์ของการลงทะเบียนทรัพย์สิน

- ติดตามสินทรัพย์ของกิจการ

- ทำให้สะดวกในการบันทึกรายการข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ในองค์กร

- นำมาใช้ในการคิดค่าเสื่อมราคา

- ตรวจสอบและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ได้ง่าย

- มีความน่าเชื่อถือเมื่อตรวจสอบเกี่ยวกับบัญชีและภาษีขององค์กร

- ป้องกันการทุจริตต่อทรัพย์สินในองค์กร

เวลาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจนั้นจะทำให้ผ่านง่าย เรื่องภาษีไม่มีปัญหาหากข้อมูลในเอกสารลงทะเบียนทรัพย์สินยังคงตรงกับความเป็นจริงอยู่ และยังทำให้เห็นว่าบริษัทนั้นยังคงสถานะแข็งแกร่งแค่ไหน ทรัพย์สินที่มี ณ ปัจจุบันมีอะไรบ้าง และหากมีร่องรอยการทุจริตก็จะพบได้ง่ายจะทำให้จัดการได้อย่างทันที


หากเป็นเจ้าของกิจการมีการทำบัญชีภาษีแต่ยังไม่คล่องเท่าไหร่ก็ให้ สามารถหาจ้างบริษัทที่รับทำบัญชีเข้ามาช่วยก็ได้ แต่ถ้าจะให้สะดวกเลยในบริษัทก็ควรจะมีพนักงานบัญชีที่เก่ง ๆ สักคนก็ทำให้อะไร ๆ เบาแรงได้แล้ว ในการจัดทำเอกสารการลงทะเบียนทรัพย์สินนั้นบัญชีส่วนมากทำเป็น และเจ้าของกิจการก็ควรจะเข้าใจเวลาดูรายการบัญชีและภาษีจะได้รู้ว่าทรัพย์สินมีอะไรบ้างอีกทั้งเวลายื่นภาษีเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบได้สะดวกมากทำให้ไม่ต้องเสียเวลา การทำแบบนี้เรียกว่าเป็นการทำบัญชีอย่างถูกต้องที่สุด ครบถ้วนทุกอย่าง เพื่อให้ข้อมูลของทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง แถมยังใช้คิดค่าเสื่อมราคาและป้องกันการทุจริตได้อีกด้วย


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 378 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page