Video Motion Graphic

ถ้าคุณกำลังมองหา ทีมงานที่จะมาทำสื่อวีดีโอออนไลน์ ในรูปแบบ Video Motion Graphic 
เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดขาย 
ไว้ใจทีมงานของเรา งานดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม 
เราพร้อมให้คำแนะนำและปรึกษาฟรี  ด้วยผลงานการผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์ 
ให้กับหน่วยงานต่างๆ

และองค์กรขนาดใหญ่ในไทย มามากกว่า 1,000 ผลงาน

แพ็คเกจออกแบบ Video Motion Graphic

ฟรี ! พากย์เสียงเลือกได้ ชาย/หญิง  ฟรี ! เสียงดนตรีประกอบ และลูกเล่นเอฟเฟค 

ชมตัวอย่างผลงานของเรา

Information

Highlight

Contact Us

ChatStick Company Limited

1324/12 Verve Petchkasem 81 Petchkasem Road, NongKangPhlu, Nongkam Bangkok 10160

5. พากย์เสียง ใส่Sound และเอฟเฟค

เพิ่มความน่าสนใจของ Video Motion ให้คุณมากขึ้นด้วยเสียงพากย์จากทีมพากย์มืออาชีพของทางเรา มีให้เลือกทั้งเสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิงเลย 📍Sound เอฟเฟค นอกจากเสียงพากย์แล้วเรายัง บริการใส่เสียง Soundประกอบเพลง และ Sound Effect เพิ่มความน่าสนใจและน่าตื่นเต้นให้กับ Video Motion ของคุณ