top of page

คำถามที่พบบ่อย

CHATSTICK COMPANY LIMITED
200/1 PETCHKASEM ROAD, BANGKAE, BANGKAE BANGKOK 10160
1. ChatStick คืออะไร
- เราคือบริการ ที่ช่วยให้นักสร้างสรรค์สามารถส่งรูป Character ออกจำหน่ายในระบบ ios ได้อย่างรวดเร็ว มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเทคนิคและการตลาดดูแล เพื่อสนับสนุนให้นักสร้างสรรค์สามารถประสบความสำเร็จได้มากขึ้น เชื่อมต่อกับเครือข่าย
ผู้บริโภค Character นับล้านในตลาด และโอกาสใหม่ๆอีกมากมาย
2. สนใจอยากสมัครขายสติกเกอร์กับ ChatStick ต้องทำอย่างไร
- Website : http://www.chatstickmarket.com/
- Facebook : https://www.facebook.com/ChatStick.TH
- Line@ : @chatstick
- โทรศัพท์ : 083-044-1575
3. เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร ChatStick มีอะไรบ้าง
- สำเนาบัตรประชาชน (บัตรไม่หมดอายุ) พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ลงชื่อและวันที่เซ็น 1 แผ่น
- สำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ลงชื่อและวันที่เซ็น 1 แผ่น (ถ้ามี)
- ภาพแสดงตัวอย่างผลงาน
4. นักสร้างสรรค์ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร ChatStick หรือไม่
- ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
5. สติกเกอร์ที่ส่งมาขายกับ ChatStick เป็นแบบเดียวกันกับที่เคยลงจำหน่ายที่อื่นได้หรือไม่
- หากนักสร้างสรรค์ คือ เจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเคยจำหน่ายที่ใดมาก่อน สามารถส่งภาพที่มีอยู่แล้วให้ ChatStick ดำเนินการได้ทันที
6. ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าสติกเกอร์จะได้รับการอนุมัติ
- ระยะเวลาขึ้นอยู่กับทาง Apple จะใช้ในการ approve ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 10 -15 วัน
7. ChatStick จะมีมาตรการอย่างไร เมื่อพบการนำเนื้อหาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทางลิขสิทธิ์
- ChatStick คือ ตัวแทนจำหน่ายสติกเกอร์ มีการลงทะเบียนกับ Apple Developer Program ในรูปแบบบริษัทจำกัด (Organizations)
เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการปกป้องทางลิขสิทธิ์อย่างเต็มรูปแบบจาก Apple ผู้ให้บริการ imessage บนระบบปฏิบัติการ ios10 หากมีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของนักสร้างสรรค์ ChatStick เป็นตัวแทนในการดำเนินการฟ้องร้องถอดถอน App ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทันที
8. ChatStick มีการกำหนดขนาดสติกเกอร์หรือไม่
- ขนาดภาพ : ความสูง 300 - 618 พิกเซล x ความกว้าง 300 - 618 พิกเซลฟอร์แมต : PNG
-ชื่อไฟล์ : Number_1 , Number_2 , Number_3 ,..., Number_120
-พื้นหลังภาพสติกเกอร์ควรเป็นภาพโปร่งใส
-ครีเอเตอร์สามารถออกแบบตามขนาดที่ต้องการได้อย่างอิสระ โดยแต่ละขนาดจะมีการแสดงผลต่างกัน ดังตัวอย่าง
9. มีการกำหนดจำนวนรูปภาพขั้นต่ำ หรือจำนวนภาพมากที่สุดต่อสติกเกอร์ 1 ชุด หรือไม่
- สามารถส่งรูปได้ตั้งแต่ 15 รูปขึ้นไป จำนวนรูปที่แนะนำ คือ 24 รูปต่อ 1 ชุด
10. นักสร้างสรรค์สามารถส่งสติกเกอร์เพื่อจำหน่ายในแพลตฟอร์มอื่นได้อีกหรือไม่
- นักสร้างสรรค์มีอิสระในการส่งสติกเกอร์จำหน่าย แม้ว่าจะให้สิทธิ์ ChatStick จำหน่ายสติกเกอร์แล้ว แต่สามารถส่งสติกเกอร์ที่ไม่ซ้ำกัน จำหน่ายที่ใดก็ได้เท่าที่นักสร้างสรรค์ต้องการ
11. ครีเอเตอร์สามารถกำหนดราคาสติกเกอร์ของตนเอง หรือตั้งราคาฟรี ได้หรือไม่
- สามารถตั้งราคาฟรีได้และสามารถตั้งราคาได้ตั้งแต่ 0.99$, 1.99$, 2.99$, 3.99$ และ 4.99$
12. ครีเอเตอร์จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ในอัตราส่วนของเท่าไหร่ของยอดขายสติกเกอร์
- ส่วนแบ่งรายได้แบ่งได้ดังนี้
30% - 40% ( ตาม VAT ของแต่ละประเทศที่ขาย ) : Apple Inc.,
35 % : นักสร้างสรรค์
25 % : ChatStick
13. ระยะเวลาที่นักสร้างสรรค์ตกลงทำสัญญามอบสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ ChatStick เป็นเท่าใด
- นักสร้างสรรค์สามารถให้สิทธิ์แก่ ChatStick นานได้เท่าที่ต้องการ โดยระยะเวลาขั้นต่ำคือ 100 วัน นับจากวันที่เริ่มจำหน่ายบน App store หากนักสร้างสรรค์มีความประสงค์จะยกเลิกบริการ สามารถแจ้งนำสติกเกอร์ออกจาก App store ได้ทันที
14. ครีเอเตอร์สามารถติดตามยอดขายได้จากช่องทางใดบ้าง
- ณ ตอนนี้ยังเป็นรายงานราย 2 สัปดาห์ ซึ่งทางทีมงานจะทำการส่ง Report ให้ทาง e-mail แต่หลังจาก 31 มีนาคม 2560
ทางบริษัทจะมีระบบหลังบ้าน ซึ่งจะรายงานข้อมูล Online ทั้งยอดขายและสถานะต่างๆ ของ แอพพลิเคชั่นของทางนักสร้างสรรค์
15. นักสร้างสรรค์มีสิทธิถอนเงินส่วนแบ่งออกจากบัญชีโดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ก) นักสร้างสรรค์ผู้อนุญาตมียอดเงินสะสมในบัญชีอย่างน้อย 3,000 บาท

ข) ครบกำหนดระยะเวลา 75 วันทำการ นับแต่วันที่มีการดาวน์โหลดสติกเกอร์ของนักสร้างสรรค์ผ่านทาง ChatStick ครั้งแรก

ค) นักสร้างสรรค์ต้องแสดงหลักฐานตามที่บริษัทฯกำหนดอย่างครบถ้วน และสมบูรณ์ อัตราการแลกเปลี่ยนของเงินดอลล่าร์ที่รับมาเป็นเงินบาทไทยเป็นไปตามที่บริษัทฯ ประกาศในแต่ละเดือน การชำระเงินส่วนแบ่งให้ใช้วิธีการโอนระหว่างบัญชี ซึ่งจะทำรายการทุกวันที่ 16 ของเดือน ซึ่งทางนักสร้างสรรค์ที่ประสงค์จะถอนเงินออกมาต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันที่ 16 อย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกำหนดการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

bottom of page