ออกแบบสติกเกอร์ 2D ภาพถ่ายหน้าจริง

ออกแบบสติกเกอร์ 2D ภาพถ่ายหน้าจริง

฿30,000.00ราคา

บริการออกแบบสติกเกอร์ภาพนิ่ง โดยใช้ภาพถ่ายหน้าจริง พร้อมทั้งคิดชุดคำพูดและตั้งชื่อชุดสติกเกอร์ คำอธิบายของสติกเกอร์ รวมไปถึงการนำส่งสติกเกอร์ให้กับ Line จนถึงขั้นตอนพร้อมจำหน่าย