ออกแบบสติกเกอร์ 2D ภาพถ่ายหน้าจริง เคลื่อนไหว

ออกแบบสติกเกอร์ 2D ภาพถ่ายหน้าจริง เคลื่อนไหว

฿70,000.00ราคา

บริการออกแบบสติกเกอร์ภาพเคลื่อนไหว โดยใช้ภาพถ่ายหน้าจริง พร้อมทั้งคิดชุดคำพูดและตั้งชื่อชุดสติกเกอร์ คำอธิบายของสติกเกอร์ รวมไปถึงการนำส่งสติกเกอร์ให้กับ Line จนถึงขั้นตอนพร้อมจำหน่าย