Broadcast Lite

Broadcast Lite

฿5,990.00ราคา

Broadcast Message Lite


ลูกค้าสามารถ Broadcast ข้อมูลข่าวสารของแบรนด์เพิ่มมากขึ้น 10 ข้อความ จากแพ็คเกจหลัก เป็นระยะเวลา 1 ปี