Broadcast Pro

฿12,990.00ราคา

Broadcast Message Pro


ลูกค้าสามารถ Broadcast ข้อมูลข่าวสารของแบรนด์เพิ่มมากขึ้น 40 ข้อความ จากแพ็คเกจหลัก เป็นระยะเวลา 1 ปี

081-892-5954
084-010-4252
085-833-6612
062-605-8666
สายด่วนออฟฟิศ : 02-297-0811
034-900-165 ( จันทร์-ศุกร์)

324/12 เวิร์ฟ เพชรเกษม 81 (Verve Phetkasem 81)
ถ.มาเจริญ(เพชรเกษม81) หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160