top of page

📣วิธีการสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40


 📣วิธีการสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักผู้ประกันตนมาตรา 40 ว่าใครเป็นได้บ้าง แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัครและขึ้นทะเบียน 📌คุณสมบัติของผู้ประกันตนมาตรา 40 อะไรบ้าง 1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2.หากเป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยต้องมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย โดยเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข 6 หรือ เลข 7 3.หากเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว จำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 4.ต้องมีอายุ 15 ชึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 ปี 5.ต้องไม่เได้ป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 6.ต้องไม่ได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น หรือไม่เป็นสมาชิกกองทุนของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญของส่วนราชการ รวมทั้งไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น 7.หากเป็นผู้พิการ จำเป็นต้องระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียด (ผู้พิการทางสติปัญญาไม่สามารถสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้) 📌ต้องใช้หลักฐานใดบ้างในการสมัคร 1.บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 2.แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40) 📌สามารถสมัครที่ไหนได้บ้าง 1.สมัครที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด  /สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) 2.สมัครออนไลน์ได้ที่ WWW.sso.go.th/section40_regist 3.สมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 📌จ่ายเท่าไหร่ได้อะไรบ้าง 1.เลือกจ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย 2.เลือกจ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ 3.เลือกจ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ทั้งนี้ผู้ประกันตนทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 สามารถออมเพิ่ม ได้แต่ต้องไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน และกำหนดให้รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ได้รับจากผู้ประกันตน 📌สามารถจ่ายผ่านช่องทางไหนได้บ้าง มี 3 ช่องทางได้แก่ เคาน์เตอร์บริการหรือหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารงวดปัจจุบัน และช่องทางอื่น ๆ 📌หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถทำอย่างไรได้บ้าง - เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงหรือทางเลือกการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40/1) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง - กรณีต้องการเปลี่ยนทางเลือการจ่ายจะสามารถทำได้ปีละครั้งเท่านั้น - เมื่อต้องการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถยื่นแบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40/2) ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

📣วิธีการสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40


ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักผู้ประกันตนมาตรา 40 ว่าใครเป็นได้บ้าง แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัครและขึ้นทะเบียน


📌คุณสมบัติของผู้ประกันตนมาตรา 40 อะไรบ้าง

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.หากเป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยต้องมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย โดยเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข 6 หรือ เลข 7

3.หากเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว จำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

4.ต้องมีอายุ 15 ชึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 ปี

5.ต้องไม่เได้ป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39

6.ต้องไม่ได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น หรือไม่เป็นสมาชิกกองทุนของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญของส่วนราชการ รวมทั้งไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น

7.หากเป็นผู้พิการ จำเป็นต้องระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียด (ผู้พิการทางสติปัญญาไม่สามารถสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้)


📌ต้องใช้หลักฐานใดบ้างในการสมัคร

1.บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

2.แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40)


📌สามารถสมัครที่ไหนได้บ้าง

1.สมัครที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด /สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

2.สมัครออนไลน์ได้ที่ WWW.sso.go.th/section40_regist

3.สมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11


📌จ่ายเท่าไหร่ได้อะไรบ้าง

1.เลือกจ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย

2.เลือกจ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ

3.เลือกจ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร


ทั้งนี้ผู้ประกันตนทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 สามารถออมเพิ่ม ได้แต่ต้องไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน และกำหนดให้รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ได้รับจากผู้ประกันตน


📌สามารถจ่ายผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

มี 3 ช่องทางได้แก่ เคาน์เตอร์บริการหรือหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารงวดปัจจุบัน และช่องทางอื่น ๆ


📌หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถทำอย่างไรได้บ้าง

- เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงหรือทางเลือกการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40/1) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- กรณีต้องการเปลี่ยนทางเลือการจ่ายจะสามารถทำได้ปีละครั้งเท่านั้น

- เมื่อต้องการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถยื่นแบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40/2)


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 1 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page