คำถามที่พบบ่อย

CHATSTICK COMPANY LIMITED
200/1 PETCHKASEM ROAD, BANGKAE, BANGKAE BANGKOK 10160
1. ChatStick คืออะไร
- เราคือ บริการที่ช่วยให้นักสร้างสรรค์สามารถส่งสติกเกอร์ ออกจำหน่ายผ่านแอพพลิเคชั่น ChatStick Market โดยในขณะนี้สติกเกอร์จะใช้งานได้บนอุปกรณ์ IOS (ส่วนในระบบ Android ทางทีมกำลังพัฒนา) ซึ่งผู้ใช้สามารถส่งสติกเกอร์ได้ผ่าน iMessage และยังส่งไปได้ทุกแอพพลิเคชั่นแชท ผ่าน Emoji Keyboard ไม่ว่าจะเป็น Line, Facebook, Messenger, Wechat ฯลฯ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านเทคนิคและการตลาดคอยดูแลและสนับสนุนให้นักสร้างสรรค์สามารถส่งสติกเกอร์ไปสู่สายตาของคนทั่วโลกได้
2. สนใจอยากสมัครขายสติกเกอร์กับ ChatStick ต้องทำอย่างไร
- นักสร้างสรรค์สามารถ Register Online ผ่านเว็บ :  http://www.chatstickmarket.com/joinus 
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

- Facebook : https://www.facebook.com/ChatStick.TH

- Line@ :  @chatstick

- โทรศัพท์ : 083-044-1575

3. สามารถส่งสติกเกอร์ได้ทางไหนบ้าง
- เมื่อนักสร้างสรรค์ลงทะเบียนแล้ว สามารถอัพชุดสติกเกอร์ผ่านทางเว็บได้เลย โดยวิธีการอัพโหลด สามารถศึกษาได้ที่  http://www.chatstickmarket.com/tutorials
4. เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร ChatStick มีอะไรบ้าง
- สำเนาบัตรประชาชน (บัตรไม่หมดอายุ) พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ลงชื่อและวันที่เซ็น 1 แผ่น
- สำเนาหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ลงชื่อและวันที่เซ็น 1 แผ่น (ถ้ามี)
- ภาพแสดงตัวอย่างผลงาน
5. นักสร้างสรรค์ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร ChatStick หรือไม่
- ฟรี  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6. สติกเกอร์ที่ส่งมาขายกับ ChatStick เป็นแบบเดียวกันกับที่เคยลงจำหน่ายที่อื่น ได้หรือไม่
- หากนักสร้างสรรค์ คือ เจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเคยจำหน่ายที่ไหนมาก่อน สามารถส่งภาพที่มีอยู่แล้วให้  ChatStick ดำเนินการได้ทันที
7. ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าสติกเกอร์จะได้รับการอนุมัติ
- ระยะเวลาขึ้นอยู่กับทางทีมงาน ChatStick จะพิจารณา ส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 - 7 วัน
8. ChatStick จะมีมาตรการอย่างไร เมื่อพบว่ามีการนำเนื้อหาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทางลิขสิทธิ์
- ChatStick คือ ตัวแทนจำหน่ายสติกเกอร์ ที่ได้ทำการลงทะเบียนกับ Apple Developer Program ในรูปแบบบริษัทจำกัด (Organizations) เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการปกป้องลิขสิทธิ์อย่างเต็มรูปแบบจาก Apple ผู้ให้บริการ iMessage บนระบบปฏิบัติการ iOS 10 หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของนักสร้างสรรค์ ChatStick จะเป็นตัวแทนในการดำเนินการฟ้องร้องถอดถอน App ที่ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นทันที
9. ChatStick  มีการกำหนดขนาดสติกเกอร์หรือไม่

- ขนาดภาพ : ความสูง 420 พิกเซล x ความกว้าง 420 พิกเซล

- ฟอร์แมต : PNG หรือ APNG

- ชื่อไฟล์ : Number_1 , Number_2 , Number_3 ,..., Number_120

- พื้นหลังภาพสติกเกอร์ควรเป็นภาพโปร่งใส

- นักสร้างสรรค์สามารถออกแบบตามขนาดที่ต้องการได้ อย่างอิสระ 

10. มีการกำหนดจำนวนรูปภาพขั้นต่ำหรือจำนวนรูปภาพที่มากที่สุดต่อสติกเกอร์ 1 ชุดหรือไม่
- จำนวนรูปภาพสามารถส่งได้ ตั้งแต่  15 รูปขึ้นไป   แต่จำนวนรูปภาพที่แนะนำ คือ 24 รูป ต่อ 1 ชุดสติกเกอร์
11. นักสร้างสรรค์สามารถส่งสติกเกอร์เพื่อจำหน่ายในแพลตฟอร์มอื่นได้อีกหรือไม่
- ถึงแม้ว่าจะให้สิทธิ์ทาง ChatStick จำหน่ายชุดสติกเกอร์ให้แล้ว นักสร้างสรรค์ก็มีอิสระในการส่งชุดสติกเกอร์อื่นๆให้กับแพลตฟอร์มอื่นจำหน่ายได้
12. ครีเอเตอร์สามารถกำหนดราคาสติกเกอร์ของตนเองได้หรือไม่
- สามารถตั้งราคาได้ ตั้งแต่  0.99$, 1.99$, 2.99$, 3.99$ และ 4.99$
13. ครีเอเตอร์จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ในอัตราส่วนของเท่าไหร่ของยอดขายสติกเกอร์

- ส่วนแบ่งรายได้  แบ่งได้ดังนี้  คือ

30% - 40% (ตาม VAT ของแต่ ละประเทศที่ขาย ) : Apple Inc.,

35 % : นักสร้างสรรค์

25 % : ChatStick

14. ระยะเวลาที่นักสร้างสรรค์ตกลงทำสัญญามอบสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ ChatStick เป็นเท่าใด

- นักสร้างสรรค์สามารถให้สิทธิ์แก่ ChatStick ได้ตามต้องการ โดยระยะเวลาขั้นต่ำ คือ 100 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มจำหน่ายสติกเกอร์บน  ChatStick Market หากนักสร้างสรรค์มีความประสงค์จะยกเลิกบริการ  สามารถแจ้งนำสติกเกอร์ออกจาก ChatStick Market ได้ทันที

15. ครีเอเตอร์สามารถติดตามยอดขายได้จากช่องทางใดบ้าง
- ครีเอเตอร์สามารถเข้าไปดูยอดขายได้ทางเว็บไซต์ : http://chatstick.caniwow.com/register.php
16. นักสร้างสรรค์มีสิทธิ์ถอนเงินส่วนแบ่งออกจากบัญชีโดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ก) นักสร้างสรรค์ผู้อนุญาตมียอดเงินสะสมในบัญชีอย่างน้อย 3,000 บาท
ข) ครบกำหนดระยะเวลา 75 วันทำการ นับแต่วันที่มีการดาวน์โหลดสติกเกอร์ของนักสร้างสรรค์ผ่านทาง ChatStick ครั้งแรก
ค) นักสร้างสรรค์ต้องแสดงหลักฐานตามที่บริษัทฯกำหนดอย่างครบถ้วน และสมบูรณ์ อัตราการแลกเปลี่ยนของเงินดอลล่าร์ที่รับมาเป็นเงินบาทไทยเป็นไปตามที่บริษัทฯ ประกาศในแต่ละเดือน การชำระเงินส่วนแบ่งให้ใช้วิธีการโอนระหว่างบัญชี ซึ่งจะทำรายการทุกวันที่ 16 ของเดือน ซึ่งทางนักสร้างสรรค์ที่ประสงค์จะถอนเงินออกมาต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันที่ 16 อย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกำหนดการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า