✍4 เว็บไซต์โหลดฟอนต์ภาษาไทยฟรี


4 เว็บต่อไปนี้สามารถเข้าไปโหลดฟอนต์ภาษาไทยมาใช้ได้ฟรีๆเลย แต่ควรอ่านข้อจำกัดของแต่ละเว็บไซต์ก่อนด้วยว่าสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่

👉ฟอนต์.คอม

https://www.f0nt.com

👉RSU Fonts

https://www2.rsu.ac.th › info › downloads-Fonts

👉ฟอนต์ไทย โดย SIPA

https://www.f0nt.com › release › 13-free-fonts-from-sipa

👉Google Fonts

https://fonts.google.com

5.png
4.png
3.png
2.png
8.png
135554338_414472603233240_16345640947506
Recent Posts