🔸5 เคล็ดลับ ออกแบบโฆษณาให้ปัง🔸


✅ 1. ต้องมีคำกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ ✅ 2. เลือกสัญลักษณ์ที่สื่อความหมาย ✅ 3. ใช้สีที่ทำให้ชิ้นงานโดดเด่นและดึงดูดลูกค้า ✅ 4. รูปภาพของโฆษณาต้องสื่อสารได้ ✅ 5. ใช้เทคนิคแสงและเงาเพื่อทำให้ภาพดูเคลื่อนไหวได้

Recent Posts
S__17661959.jpg