top of page

ขั้นตอนพื้นฐานการสร้างแฟรนไชส์ให้สำเร็จ✨


ขั้นตอนพื้นฐานการสร้างแฟรนไชส์ให้สำเร็จ✨ การที่กิจการดำเนินการจนเข้มแข็งแล้วในระดับหนึ่ง SME มักคิดถึงการขยายกิจการ หลายธุรกิจไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได้มักมีสาเหตุมาจากเงินลงทุนไม่เพียงพอ การขยายสาขาจึงเป็นเรื่องยาก ทั้ง ๆ ที่ธุรกิจมีอนาคตสดใส หากกิจการของท่านอยู่ในสถานการณ์นี้ การนึกถึงการขยายธุรกิจด้วยการสร้างระบบแฟรนไชส์เป็นของตัวเอง ก็อาจเป็นอีกคำตอบหนึ่ง แต่การจะขยายธุรกิจด้วยการสร้างแฟรนไชส์ก็ต้องมีขั้นตอนในการจัดตั้ง และนี่คือขั้นตอนต่าง ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม 📍วิธีการสร้างแฟรนไชส์ของตัวเอง ต้องทำอย่างไร 1.สร้างธุรกิจ เลือกธุรกิจที่ดึงดูด ธุรกิจที่ตอบโจทย์ลูกค้า โดยธุรกิจแฟรนไชส์จะเน้นการขยายและรองรับฐานลูกค้าจำนวนมาก ธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นการขายสินค้ามีให้เห็นกันมาก เช่น แฟรนไชส์น้ำและเครื่องดื่ม หรือแฟรนไชส์ร้านขนมหวาน เบเกอรี่ หรือแฟรนไชส์อาหาร หรือแฟรนไชส์ขายเครื่องสำอางค์ สินค้าแม่และเด็ก นอกจากขายสินค้าก็ยังมีแฟรนไชส์ที่ให้บริการต่างๆ เช่น แฟรนไชส์บริการรับ-ส่งพัสดุ หรือแฟรนไชส์บริการชำระค่าบริการต่างๆ  2.สร้างสาขาต้นแบบ (Pilot Operation) สร้างสาขาต้นแบบเพื่อเป็นการทดลองดำเนินธุรกิจจริง สาขาต้นแบบช่วยให้เจ้าของแฟรนไชส์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจได้มากขึ้นตั้งแต่ กลุ่มลูกค้า ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น ลักษณะของทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของธุรกิจนี้ หรือปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อประกอบธุรกิจจริง การมีสาขาต้นแบบทำให้เรารู้จุดเด่นและจุดด้อยของธุรกิจที่จะถูกนำไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงต่อไป และสาขาต้นแบบนี้เองที่จะถูกใช้ในการนำเสนอเพื่อขายแฟรนไชส์ในอนาคตต่อไป  3.จดทะเบียน ลิขสิทธิ์ ตราสินค้าต่างๆ อย่ามองข้ามการจดทะเบียนหรือลิขสิทธิ์ต่างๆ ในสิ่งที่คุณคิดค้นและสร้างขึ้นมา เพื่อป้องกันการก็อปปี้หรือลอกเลียนแบบ หนำซ้ำหากคนที่ลอกเลียนแบบไปจดทะเบียนอ้างสิทธิ์ไว้ก่อนที่คุณจะทำ สิทธิ์ในตราสินค้า หรือลิขสิทธิ์ต่างๆ ก็จะตกเป็นของผู้ที่ไปดำเนินการจดทะเบียนก่อนนั่นเอง ซึ่งจะเกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นตามมาด้วย  4.สร้างแบรนด์ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก น่าดึงดูดทั้งลูกค้าสินค้าและบริการ ซึ่งผลที่ตามมาก็จะทำให้แบรนด์เป็นที่น่าสนใจจาก Partner นักลงทุนที่สนใจมาเป็นแฟรนไชส์ซี  5.วางระบบแฟรนไชส์ วางระบบการทำงานแฟรนไชส์ ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ช่วยให้การขยายจำนวนแฟรนไชส์ทำได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยระบบต่างๆ ที่ควรวางแผน เช่น ช่องทางการติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์ การให้ข้อมูล และการติดต่อกลับไปยังผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ การเก็บข้อมูลต่างๆ ระบบและขั้นตอนการทำงานทั่วไป โครงสร้างรายได้ ส่วนแบ่งและการเก็บข้อมูล ฯลฯ  6.ทำคู่มือ วางแผนการเทรนนิ่งแฟรนไชส์ซี หัวใจและการสร้างจุดแข็งของการทำแฟรนไชส์ คือ มาตรฐานที่แรนไชส์ซีจะสามารถนำแบรนด์ของเราไปให้บริการกับลูกค้าได้ในแบบที่แบรนด์ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งหนึ่งในวิธีการสร้างจุดแข็งคือ ระบบการอบรม การสอน และการเตรียมพร้อมคู่มือในการบริหารและดำเนินธุรกิจให้กับแฟรนไชส์ซี ซึ่งถ้าเจ้าของแฟรนไชส์สามารถทำระบบตรงนี้ได้ดี ก็จะช่วยทั้งในการขยายจำนวนแฟรนไชส์ และยังช่วยให้ลูกค้าประทับใจในแบรนด์ที่ได้รับบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานด้วย  7.แผนการรับ-ส่งวัตถุดิบ วางแผนและระบบการขายหรือส่งวัตถุดิบให้กับแฟรนไชส์ซี ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีแผนการในการส่งหรือนโยบายการซื้อวัตถุดิบแตกต่างกันไป เช่น วัตถุดิบหลักต้องซื้อผ่านทางแฟรนไชส์เซอร์เท่านั้น วัตถุดิบอื่นๆ สามารถจัดหาซื้อได้เองแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแบรนด์  8.ร่างสัญญาการขายแฟรนไชส์ ร่างสัญญาแฟรนไชส์ให้ครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งสองฝั่งดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน  9.การนำเสนอ เตรียมเอกสาร สไลด์หรือการนำเสนอเพื่อนำไปแสดงให้ผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ได้เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อขยายจำนวนแฟรนไชส์ โดยข้อมูลอาจประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแบรนด์ ตัวอย่างสินค้าและบริการ ผลงาน ยอดขาย ประมาณการรายรับ รายจ่าย ข้อแนะนำในการดำเนินงาน เช่น โลเคชั่นที่น่าสนใจ  10.ควบคุมคุณภาพแฟรนไชส์ซี สุดท้าย สิ่งสำคัญของการทำธุรกิจแฟรนไชส์ที่ยั่งยืน คือ มาตรฐาน โดยควรมีทีมงานคอยควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ  11.ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ เราต้องศึกษาตลาดก่อนว่าขนาดของตลาดเป็นอย่างไร มีอัตราการเติบโตที่เหมาะสมที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับการสร้างแฟรนไชส์หรือไม่ สภาวะของคู่แข่งเป็นอย่างไร ธุรกิจที่เหมาะจะก่อตั้งแฟรนไชส์ได้นั้น ต้องมีคู่แข่งน้อย มีจุดเด่นและมีความเข้มแข็งของแบรนด์ มีอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าเลขสองหลัก 12.เข้าใจและตั้งค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม ธุรกิจที่จะสร้างแฟรนไชส์จะต้องประเมินค่าใช้จ่ายงบลงทุนของแฟรนไชส์ซีให้รอบด้าน เพื่อที่จะตั้งค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม อย่าลืมว่าแฟรนไชส์ซีเขาแบกต้นทุนหลายด้านไม่ต่างจากตอนที่เราตั้งกิจการ ถ้าหากต้นทุนของเขามากจนไม่สามารถบริหารให้คุ้มทุนได้ โอกาสที่เราจะขายแฟรนไชส์ก็ยากขึ้น ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ขั้นตอนพื้นฐานการสร้างแฟรนไชส์ให้สำเร็จ✨


การที่กิจการดำเนินการจนเข้มแข็งแล้วในระดับหนึ่ง SME มักคิดถึงการขยายกิจการ หลายธุรกิจไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได้มักมีสาเหตุมาจากเงินลงทุนไม่เพียงพอ การขยายสาขาจึงเป็นเรื่องยาก ทั้ง ๆ ที่ธุรกิจมีอนาคตสดใส หากกิจการของท่านอยู่ในสถานการณ์นี้ การนึกถึงการขยายธุรกิจด้วยการสร้างระบบแฟรนไชส์เป็นของตัวเอง ก็อาจเป็นอีกคำตอบหนึ่ง


แต่การจะขยายธุรกิจด้วยการสร้างแฟรนไชส์ก็ต้องมีขั้นตอนในการจัดตั้ง และนี่คือขั้นตอนต่าง ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม


📍วิธีการสร้างแฟรนไชส์ของตัวเอง ต้องทำอย่างไร

1.สร้างธุรกิจ

เลือกธุรกิจที่ดึงดูด ธุรกิจที่ตอบโจทย์ลูกค้า โดยธุรกิจแฟรนไชส์จะเน้นการขยายและรองรับฐานลูกค้าจำนวนมาก ธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นการขายสินค้ามีให้เห็นกันมาก เช่น แฟรนไชส์น้ำและเครื่องดื่ม หรือแฟรนไชส์ร้านขนมหวาน เบเกอรี่ หรือแฟรนไชส์อาหาร หรือแฟรนไชส์ขายเครื่องสำอางค์ สินค้าแม่และเด็ก นอกจากขายสินค้าก็ยังมีแฟรนไชส์ที่ให้บริการต่างๆ เช่น แฟรนไชส์บริการรับ-ส่งพัสดุ หรือแฟรนไชส์บริการชำระค่าบริการต่างๆ


2.สร้างสาขาต้นแบบ (Pilot Operation)

สร้างสาขาต้นแบบเพื่อเป็นการทดลองดำเนินธุรกิจจริง สาขาต้นแบบช่วยให้เจ้าของแฟรนไชส์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจได้มากขึ้นตั้งแต่ กลุ่มลูกค้า ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น ลักษณะของทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของธุรกิจนี้ หรือปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อประกอบธุรกิจจริง การมีสาขาต้นแบบทำให้เรารู้จุดเด่นและจุดด้อยของธุรกิจที่จะถูกนำไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงต่อไป และสาขาต้นแบบนี้เองที่จะถูกใช้ในการนำเสนอเพื่อขายแฟรนไชส์ในอนาคตต่อไป


3.จดทะเบียน ลิขสิทธิ์ ตราสินค้าต่างๆ

อย่ามองข้ามการจดทะเบียนหรือลิขสิทธิ์ต่างๆ ในสิ่งที่คุณคิดค้นและสร้างขึ้นมา เพื่อป้องกันการก็อปปี้หรือลอกเลียนแบบ หนำซ้ำหากคนที่ลอกเลียนแบบไปจดทะเบียนอ้างสิทธิ์ไว้ก่อนที่คุณจะทำ สิทธิ์ในตราสินค้า หรือลิขสิทธิ์ต่างๆ ก็จะตกเป็นของผู้ที่ไปดำเนินการจดทะเบียนก่อนนั่นเอง ซึ่งจะเกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นตามมาด้วย


4.สร้างแบรนด์

สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก น่าดึงดูดทั้งลูกค้าสินค้าและบริการ ซึ่งผลที่ตามมาก็จะทำให้แบรนด์เป็นที่น่าสนใจจาก Partner นักลงทุนที่สนใจมาเป็นแฟรนไชส์ซี


5.วางระบบแฟรนไชส์

วางระบบการทำงานแฟรนไชส์ ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ช่วยให้การขยายจำนวนแฟรนไชส์ทำได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยระบบต่างๆ ที่ควรวางแผน เช่น ช่องทางการติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์ การให้ข้อมูล และการติดต่อกลับไปยังผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ การเก็บข้อมูลต่างๆ ระบบและขั้นตอนการทำงานทั่วไป โครงสร้างรายได้ ส่วนแบ่งและการเก็บข้อมูล ฯลฯ


6.ทำคู่มือ วางแผนการเทรนนิ่งแฟรนไชส์ซี

หัวใจและการสร้างจุดแข็งของการทำแฟรนไชส์ คือ มาตรฐานที่แรนไชส์ซีจะสามารถนำแบรนด์ของเราไปให้บริการกับลูกค้าได้ในแบบที่แบรนด์ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งหนึ่งในวิธีการสร้างจุดแข็งคือ ระบบการอบรม การสอน และการเตรียมพร้อมคู่มือในการบริหารและดำเนินธุรกิจให้กับแฟรนไชส์ซี ซึ่งถ้าเจ้าของแฟรนไชส์สามารถทำระบบตรงนี้ได้ดี ก็จะช่วยทั้งในการขยายจำนวนแฟรนไชส์ และยังช่วยให้ลูกค้าประทับใจในแบรนด์ที่ได้รับบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานด้วย


7.แผนการรับ-ส่งวัตถุดิบ

วางแผนและระบบการขายหรือส่งวัตถุดิบให้กับแฟรนไชส์ซี ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีแผนการในการส่งหรือนโยบายการซื้อวัตถุดิบแตกต่างกันไป เช่น วัตถุดิบหลักต้องซื้อผ่านทางแฟรนไชส์เซอร์เท่านั้น วัตถุดิบอื่นๆ สามารถจัดหาซื้อได้เองแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแบรนด์


8.ร่างสัญญาการขายแฟรนไชส์

ร่างสัญญาแฟรนไชส์ให้ครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งสองฝั่งดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน

9.การนำเสนอ

เตรียมเอกสาร สไลด์หรือการนำเสนอเพื่อนำไปแสดงให้ผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ได้เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อขยายจำนวนแฟรนไชส์ โดยข้อมูลอาจประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแบรนด์ ตัวอย่างสินค้าและบริการ ผลงาน ยอดขาย ประมาณการรายรับ รายจ่าย ข้อแนะนำในการดำเนินงาน เช่น โลเคชั่นที่น่าสนใจ


10.ควบคุมคุณภาพแฟรนไชส์ซี

สุดท้าย สิ่งสำคัญของการทำธุรกิจแฟรนไชส์ที่ยั่งยืน คือ มาตรฐาน โดยควรมีทีมงานคอยควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ


11.ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้

เราต้องศึกษาตลาดก่อนว่าขนาดของตลาดเป็นอย่างไร มีอัตราการเติบโตที่เหมาะสมที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับการสร้างแฟรนไชส์หรือไม่ สภาวะของคู่แข่งเป็นอย่างไร ธุรกิจที่เหมาะจะก่อตั้งแฟรนไชส์ได้นั้น ต้องมีคู่แข่งน้อย มีจุดเด่นและมีความเข้มแข็งของแบรนด์ มีอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าเลขสองหลัก


12.เข้าใจและตั้งค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม

ธุรกิจที่จะสร้างแฟรนไชส์จะต้องประเมินค่าใช้จ่ายงบลงทุนของแฟรนไชส์ซีให้รอบด้าน เพื่อที่จะตั้งค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม อย่าลืมว่าแฟรนไชส์ซีเขาแบกต้นทุนหลายด้านไม่ต่างจากตอนที่เราตั้งกิจการ ถ้าหากต้นทุนของเขามากจนไม่สามารถบริหารให้คุ้มทุนได้ โอกาสที่เราจะขายแฟรนไชส์ก็ยากขึ้น


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 2 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page