top of page

ศัพท์ธุรกิจที่ Start Up Business หน้าใหม่ควรรู้❗️


 ศัพท์ธุรกิจที่ Start Up Business หน้าใหม่ควรรู้❗️ เมื่อพูดถึงการทำธุรกิจ หลายๆคนอาจจะไม่พ้นนึกถึงคำว่า Start Up ต้องยอมรับว่าการทำธุรกิจรูปแบบ Start Up นี้นั้นกำลังตกเป็นที่จับตามองในวงการทำธุรกิจและมีการเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่อยู่ในวงการการทำธุรกิจนี้ บทความนี้จึงขอนำเสนอคำศัพท์ทางธุรกิจที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตและคุณอาจจะพบเจอได้บ่อยขึ้น เพื่อที่จะสามารถพูดคุยกับเหล่านักธุรกิจด้วยกันอย่างเข้าใจหรือทราบไว้เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมในด้านธุรกิจก็ได้เช่นกัน - Zeal (ความกระตือรือร้น) เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนนั้นควรมี เพราะเพียงแค่ความชื่นชอบและรักในหน้าที่การงานของคุณยังไม่พอสำหรับการรับผิดชอบการทำงานนี้ ดังนั้นการที่คุณนั้นมีความกระตือรืนร้น ใฝ่หาความรู้ การเรียนรู้เพิ่มเติมนั้นย่อมดีกว่าอยู่เฉยๆแน่นอน - Unplug (ถอดปลั๊ก) เป็นเรื่องดีที่คุณจะมีความกระตือรือร้นในการทำงานและโหมทำงานอย่างหนักเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่เรื่องสุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ Start Up หน้าใหม่หลายๆคนมองข้ามอยู่บ่อยครั้ง การผลัดตัวออกมาจากงานแล้วออกไปพบเจอสถานที่ใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆ ก็อาจจะช่วยให้จุดประกายไอเดียบางอย่างได้เช่นกัน - Caffeine (คาเฟอีน) การกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวขณะที่ทำงานหลังจากผ่านการทำงานอย่างหนัก อาจจะทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าและต้องการการพักผ่อน - Lenders (ผู้ให้ยืม) เป็นบุคคลที่จะทำการโอนหลักทรัพย์ให้กับคุณในวันที่ทำการตกลง คุณจะได้รับหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมเมื่อถึงวันที่ครบกำเนิด - Angel Investor (นักลงทุนนางฟ้า) เป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินงานด้านธุรกิจ เพราะเมื่อคุณมีไอเดีย คุณก็ต้องหางบประมาณในการลงมือสร้างสรรค์และต่อยอดไอเดียทางธุรกิจของคุณต่อ นอกจากได้งบประมาณมาเพื่อสานต่อธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าแล้ว คุณจะยังได้ฟีดแบคผลงานการทำงานของคุณจากพวกเขาเหล่านั้นด้วย - Business plan (แผนธุรกิจ) เป็นการวางแผนแนวทางที่ธุรกิจจะดำเนินไป เพื่อให้เราทำงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย การวางแผนอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะด้านของการบริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรต่างๆ การเงิน การจัดการการทำงานเพื่อประเมินทิศทาง ความเป็นไปได้ของโครงการที่คุณกำลังจะทำ ให้มองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน - Debt (หนี้) เป็นเรื่องปกติหลังจากมีการกู้ยื้มก้มักจะมีหนี้สินที่ตามมาในภายหลัง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เหล่านักธุรกิจหน้าใหม่บางคนเกิดความเครียดได้ แต่ก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะคุ้มค่าในอนาคต หากประสบความสำเร็จ - Equipment (อุปกรณ์) ในการทำธุรกิจนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราขาดส่วนนี้ เพราะส่วนของอุปกรณ์นี้นั้นจะเป็นตัวที่คอยช่วยซัพพอร์ทการทำงานของคุณ หากคุณมีไอเดีย มีงบประมาณ แต่ขาดอุปกรณ์ที่สำคัญก็อาจจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างติดขัดได้ - Financial statements (งบการเงิน) เป็นการจดบันทึกรายงานด้านการเงิน งบประมาณ การแบ่งสัดส่วนของงบประมาณ ค่าใช้จ่าย คิดคำนวณถึงการลงทุนและผลตอบรับ ในส่วนนี้จะแสดงผลให้เราเป็นภาพรวมใหญ่ว่าโครงการของคุณนั้นได้ใช้งบประมาณไปอย่างคุ้มค่าแล้วหรือไม่ รวมไปถึงการวางแผนค่าใช้จ่ายของโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ - Growth (การเจริญเติบโต) เป็นเป้าหมายที่นักธุรกิจหลายๆคนคาดหวังที่จะเติบโตขึ้น เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต การเติบโตในที่นี้นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเติบโตด้วยตัวของมันเอง การเติบโตถูกที่ถูกเวลาหรือการเติบโตไปตามแต่ละสถานการณ์ - Human capital (ทุนมนุษย์) เป็นการเปรียบเทียบว่ามนุษย์ก็เหมือนกับธุรกิจ ต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆรอบตัวเพื่อให้ธุรกิจเดินต่อไปข้างหน้าได้ โดยอาศัยทักษะ แนวคิด ทัศนคติ กลยุทธ์ ประสบการณ์ ความชำนาญ ความรู้ ความพากเพียร ความสร้างสรรค์ ไม่ใช่แค่เพียงการมีงบประมาณแล้วนำเงินมาลงทุน แต่เป็นการคอยพยุงธุรกิจแล้วก้าวเดินไปข้าวหน้า - Ideas (ไอเดีย) เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ เพราะไม่เพียงแค่มีไอเดียที่จะนำไปขายต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการดำเนินธุรกิจ คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาธุรกิจ สินค้า และบริการให้ดีขึ้นโตตามกาลเวลา - Joint venture (กิจการร่วมค้า) เป็นการกล่าวถึงธุรกิจเมื่อคุณมีสินค้าหรือไอเดียที่ดีมากอยู่ในมือ แต่คุณยังขาดแรงเกื้อหนุนผลักดัน หรือขาดทรัพยากรบางอย่างที่คุณไม่มี เช่น Connection หากคุณมีสินค้าที่ดีแต่ไม่มีแหล่งที่ใช้ในการทำการจัดจำหน่าย ประชาสัมพันธ์ ก็อาจจะทำให้สินค้าและธุรกิจของคุณไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก็เป็นได้ ดังนั้นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทเพื่อผลประโยชนืที่ได้รับร่วมกันก้ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินการทำธุรกิจ - Knowledge (ความรู้) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจสามารถลงมือแล้วประสบความสำเร็จได้ การใฝ่หา ค้นคว้าเพิ่มเติม จะช่วยในเรื่องการนำมาปรับพัฒนาธุรกิจของคุณอย่างมาก - Marketing (การตลาด) เป็นเรื่องปกติที่หากคุณมีแผนในการบริหาร ดำเนินงานแล้ว ย่อมต้องมีแผนการตลาด โดยจะทำการวิเคราะห์ สังเกต กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตีตลาด เมื่อธุรกิจเริ่มนิ่งไม่เดินหน้า มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร มีแผนในการจัดโปรโมชั่นอย่างไร แล้วสินค้าชนิดไหนเหมาะสมกับการทำการตลาดแบบไหน เพื่อดึงดูดลูกค้า - Name (ชื่อ) การตั้งชื่อของธุรกิจเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก เพราะชื่อส่งผลต่อการจดจำธุรกิจหรือสินค้าของคุณ โดยชื่อที่ตั้งจะต้องมีความไพเราะ สุภาพ และบ่งบอกถึงความเป็นธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดี - Operations (การดำเนินงาน) เป็นการเรียกแทนทรัพยากรต่างๆที่คุณใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ เช่น ทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ที่คุณต้องทำการจ้างงาน เพื่อให้ผลิตออกมาเป็นสินค้าที่นำไปจัดจำหน่าย - Profit margins (อัตรากำไร) เป็นตัวเลขที่บอกส่วนต่างระหว่างราคาขายและต้นทุน ที่จะนำไปคิดคำนวณและนำผลที่ได้มาปรับเปลี่ยนวิธีการ กลยุทธ์ทางการทำธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำธุรกิจของคุณ - Quick restaurant delivery (จัดส่งอาหารด่วน) เป็นเรื่องดีที่คุณขยันและกระตือรือร้นในการทำงาน แต่การที่คุรอดข้าวอดน้ำหลายๆครั้งนั้นจะส่งผลต่อสมองและร่างกายของคุณ ดังนั้นด้วยเวลาที่เคร่งครัด การต้องการความรวดเร็วในการรับประทานอาหารและไม่ต้องเดินทางฝ่ารถติด การสั่งอาหารรูปแบบ delivery ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดี - Regulations (กฎระเบียบ) การมีและปฏิบัติตามกฏระเบียบจะช่วยให้การทำงานเป็นระบบ เรียบร้อย ดำเนินงานง่ายดายมากยิ่งขึ้น การทราบและปฏิบัติตามกฏระเบียบ การขออนุญาตใช้สถานที่ ขอใบอนุญาตจัดตั้ง ปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละสถานที่และประเทส ดังนั้นการศึกษากฏระเบียบเพื่อปฏิบัติตามนั้นถือเป็นสิ่งที่ดี - Sales channels (ช่องทางการขาย) การศึกษาความเหมาะสมและจัดหาช่องทางการขายนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างมาก เพื่อที่จะสามารถตีตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆและเพิ่มฐานลูกค้า ดึงดูดให้ลูกค้าสนใจได้ด้วย - Taxes (ภาษี) เป็นเรื่องสำคัญมากในการทำธุรกิจต่างๆ การศึกาารายละเอียดเรื่องภาษีและดำเนินการอย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีและจะได้ไม่มีเรื่องที่มาส่งผลกระทบต่อธุรกิจในภายหลังได้ - Venture capital (การร่วมลงทุน) เป็นการหาผู้คนที่ร่วมลงทุนหรือการหาแนวร่วมในการทำธุรกิจเพิ่ม โดยในส่วนของกำไรก็จะทำการจัดแบ่งตามจำนวนการถือหุ้นของแต่ละบุคคล - Website (เว็บไซต์) เป็นสิ่งจำเป้นในการทำธุรกิจที่จะต้องมีเว็บไซตื เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ที่เมื่อลูกค้ามีความสนใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมจะสามารถติดต่อและเข้าไปศึกาข้อมูลเพิ่มเติมได้ - X marks the spot (ทำเลที่ตั้ง) สถานที่ตั้งของบริษัทควรมีความเหมาะสมกับรูปแบบของการทำธุรกิจ อยู่ใกล้ผู้คนยิ่งมีโอกาสที่จะทำให้มีความสนใจและเกิดการจดจำชื่อและหน้าตาของธุรกิจคุณได้ ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ศัพท์ธุรกิจที่ Start Up Business หน้าใหม่ควรรู้❗️


เมื่อพูดถึงการทำธุรกิจ หลายๆคนอาจจะไม่พ้นนึกถึงคำว่า Start Up ต้องยอมรับว่าการทำธุรกิจรูปแบบ Start Up นี้นั้นกำลังตกเป็นที่จับตามองในวงการทำธุรกิจและมีการเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่อยู่ในวงการการทำธุรกิจนี้


บทความนี้จึงขอนำเสนอคำศัพท์ทางธุรกิจที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตและคุณอาจจะพบเจอได้บ่อยขึ้น เพื่อที่จะสามารถพูดคุยกับเหล่านักธุรกิจด้วยกันอย่างเข้าใจหรือทราบไว้เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมในด้านธุรกิจก็ได้เช่นกัน


- Zeal (ความกระตือรือร้น)

เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนนั้นควรมี เพราะเพียงแค่ความชื่นชอบและรักในหน้าที่การงานของคุณยังไม่พอสำหรับการรับผิดชอบการทำงานนี้ ดังนั้นการที่คุณนั้นมีความกระตือรืนร้น ใฝ่หาความรู้ การเรียนรู้เพิ่มเติมนั้นย่อมดีกว่าอยู่เฉยๆแน่นอน


- Unplug (ถอดปลั๊ก)

เป็นเรื่องดีที่คุณจะมีความกระตือรือร้นในการทำงานและโหมทำงานอย่างหนักเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่เรื่องสุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ Start Up หน้าใหม่หลายๆคนมองข้ามอยู่บ่อยครั้ง การผลัดตัวออกมาจากงานแล้วออกไปพบเจอสถานที่ใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆ ก็อาจจะช่วยให้จุดประกายไอเดียบางอย่างได้เช่นกัน


- Caffeine (คาเฟอีน)

การกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวขณะที่ทำงานหลังจากผ่านการทำงานอย่างหนัก อาจจะทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าและต้องการการพักผ่อน


- Lenders (ผู้ให้ยืม)

เป็นบุคคลที่จะทำการโอนหลักทรัพย์ให้กับคุณในวันที่ทำการตกลง คุณจะได้รับหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมเมื่อถึงวันที่ครบกำเนิด


- Angel Investor (นักลงทุนนางฟ้า)

เป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินงานด้านธุรกิจ เพราะเมื่อคุณมีไอเดีย คุณก็ต้องหางบประมาณในการลงมือสร้างสรรค์และต่อยอดไอเดียทางธุรกิจของคุณต่อ นอกจากได้งบประมาณมาเพื่อสานต่อธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าแล้ว คุณจะยังได้ฟีดแบคผลงานการทำงานของคุณจากพวกเขาเหล่านั้นด้วย


- Business plan (แผนธุรกิจ)

เป็นการวางแผนแนวทางที่ธุรกิจจะดำเนินไป เพื่อให้เราทำงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย การวางแผนอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะด้านของการบริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรต่างๆ การเงิน การจัดการการทำงานเพื่อประเมินทิศทาง ความเป็นไปได้ของโครงการที่คุณกำลังจะทำ ให้มองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน


- Debt (หนี้)

เป็นเรื่องปกติหลังจากมีการกู้ยื้มก้มักจะมีหนี้สินที่ตามมาในภายหลัง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เหล่านักธุรกิจหน้าใหม่บางคนเกิดความเครียดได้ แต่ก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะคุ้มค่าในอนาคต หากประสบความสำเร็จ


- Equipment (อุปกรณ์)

ในการทำธุรกิจนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราขาดส่วนนี้ เพราะส่วนของอุปกรณ์นี้นั้นจะเป็นตัวที่คอยช่วยซัพพอร์ทการทำงานของคุณ หากคุณมีไอเดีย มีงบประมาณ แต่ขาดอุปกรณ์ที่สำคัญก็อาจจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างติดขัดได้


- Financial statements (งบการเงิน)

เป็นการจดบันทึกรายงานด้านการเงิน งบประมาณ การแบ่งสัดส่วนของงบประมาณ ค่าใช้จ่าย คิดคำนวณถึงการลงทุนและผลตอบรับ ในส่วนนี้จะแสดงผลให้เราเป็นภาพรวมใหญ่ว่าโครงการของคุณนั้นได้ใช้งบประมาณไปอย่างคุ้มค่าแล้วหรือไม่ รวมไปถึงการวางแผนค่าใช้จ่ายของโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้


- Growth (การเจริญเติบโต)

เป็นเป้าหมายที่นักธุรกิจหลายๆคนคาดหวังที่จะเติบโตขึ้น เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต การเติบโตในที่นี้นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเติบโตด้วยตัวของมันเอง การเติบโตถูกที่ถูกเวลาหรือการเติบโตไปตามแต่ละสถานการณ์


- Human capital (ทุนมนุษย์)

เป็นการเปรียบเทียบว่ามนุษย์ก็เหมือนกับธุรกิจ ต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆรอบตัวเพื่อให้ธุรกิจเดินต่อไปข้างหน้าได้ โดยอาศัยทักษะ แนวคิด ทัศนคติ กลยุทธ์ ประสบการณ์ ความชำนาญ ความรู้ ความพากเพียร ความสร้างสรรค์ ไม่ใช่แค่เพียงการมีงบประมาณแล้วนำเงินมาลงทุน แต่เป็นการคอยพยุงธุรกิจแล้วก้าวเดินไปข้าวหน้า


- Ideas (ไอเดีย)

เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ เพราะไม่เพียงแค่มีไอเดียที่จะนำไปขายต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการดำเนินธุรกิจ คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาธุรกิจ สินค้า และบริการให้ดีขึ้นโตตามกาลเวลา


- Joint venture (กิจการร่วมค้า)

เป็นการกล่าวถึงธุรกิจเมื่อคุณมีสินค้าหรือไอเดียที่ดีมากอยู่ในมือ แต่คุณยังขาดแรงเกื้อหนุนผลักดัน หรือขาดทรัพยากรบางอย่างที่คุณไม่มี เช่น Connection หากคุณมีสินค้าที่ดีแต่ไม่มีแหล่งที่ใช้ในการทำการจัดจำหน่าย ประชาสัมพันธ์ ก็อาจจะทำให้สินค้าและธุรกิจของคุณไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก็เป็นได้ ดังนั้นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทเพื่อผลประโยชนืที่ได้รับร่วมกันก้ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินการทำธุรกิจ


- Knowledge (ความรู้)

เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจสามารถลงมือแล้วประสบความสำเร็จได้ การใฝ่หา ค้นคว้าเพิ่มเติม จะช่วยในเรื่องการนำมาปรับพัฒนาธุรกิจของคุณอย่างมาก


- Marketing (การตลาด)

เป็นเรื่องปกติที่หากคุณมีแผนในการบริหาร ดำเนินงานแล้ว ย่อมต้องมีแผนการตลาด โดยจะทำการวิเคราะห์ สังเกต กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตีตลาด เมื่อธุรกิจเริ่มนิ่งไม่เดินหน้า มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร มีแผนในการจัดโปรโมชั่นอย่างไร แล้วสินค้าชนิดไหนเหมาะสมกับการทำการตลาดแบบไหน เพื่อดึงดูดลูกค้า


- Name (ชื่อ)

การตั้งชื่อของธุรกิจเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก เพราะชื่อส่งผลต่อการจดจำธุรกิจหรือสินค้าของคุณ โดยชื่อที่ตั้งจะต้องมีความไพเราะ สุภาพ และบ่งบอกถึงความเป็นธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดี


- Operations (การดำเนินงาน)

เป็นการเรียกแทนทรัพยากรต่างๆที่คุณใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ เช่น ทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ที่คุณต้องทำการจ้างงาน เพื่อให้ผลิตออกมาเป็นสินค้าที่นำไปจัดจำหน่าย


- Profit margins (อัตรากำไร)

เป็นตัวเลขที่บอกส่วนต่างระหว่างราคาขายและต้นทุน ที่จะนำไปคิดคำนวณและนำผลที่ได้มาปรับเปลี่ยนวิธีการ กลยุทธ์ทางการทำธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำธุรกิจของคุณ


- Quick restaurant delivery (จัดส่งอาหารด่วน)

เป็นเรื่องดีที่คุณขยันและกระตือรือร้นในการทำงาน แต่การที่คุรอดข้าวอดน้ำหลายๆครั้งนั้นจะส่งผลต่อสมองและร่างกายของคุณ ดังนั้นด้วยเวลาที่เคร่งครัด การต้องการความรวดเร็วในการรับประทานอาหารและไม่ต้องเดินทางฝ่ารถติด การสั่งอาหารรูปแบบ delivery ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดี


- Regulations (กฎระเบียบ)

การมีและปฏิบัติตามกฏระเบียบจะช่วยให้การทำงานเป็นระบบ เรียบร้อย ดำเนินงานง่ายดายมากยิ่งขึ้น การทราบและปฏิบัติตามกฏระเบียบ การขออนุญาตใช้สถานที่ ขอใบอนุญาตจัดตั้ง ปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละสถานที่และประเทส ดังนั้นการศึกษากฏระเบียบเพื่อปฏิบัติตามนั้นถือเป็นสิ่งที่ดี


- Sales channels (ช่องทางการขาย)

การศึกษาความเหมาะสมและจัดหาช่องทางการขายนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างมาก เพื่อที่จะสามารถตีตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆและเพิ่มฐานลูกค้า ดึงดูดให้ลูกค้าสนใจได้ด้วย


- Taxes (ภาษี)

เป็นเรื่องสำคัญมากในการทำธุรกิจต่างๆ การศึกาารายละเอียดเรื่องภาษีและดำเนินการอย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีและจะได้ไม่มีเรื่องที่มาส่งผลกระทบต่อธุรกิจในภายหลังได้


- Venture capital (การร่วมลงทุน)

เป็นการหาผู้คนที่ร่วมลงทุนหรือการหาแนวร่วมในการทำธุรกิจเพิ่ม โดยในส่วนของกำไรก็จะทำการจัดแบ่งตามจำนวนการถือหุ้นของแต่ละบุคคล


- Website (เว็บไซต์)

เป็นสิ่งจำเป้นในการทำธุรกิจที่จะต้องมีเว็บไซตื เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ที่เมื่อลูกค้ามีความสนใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมจะสามารถติดต่อและเข้าไปศึกาข้อมูลเพิ่มเติมได้


- X marks the spot (ทำเลที่ตั้ง)

สถานที่ตั้งของบริษัทควรมีความเหมาะสมกับรูปแบบของการทำธุรกิจ อยู่ใกล้ผู้คนยิ่งมีโอกาสที่จะทำให้มีความสนใจและเกิดการจดจำชื่อและหน้าตาของธุรกิจคุณได้


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 6 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด