top of page

ออกแบบ Infographic ด้วย 9 Layout มีอะไรบ้าง….


 ออกแบบ Infographic ด้วย 9 Layout มีอะไรบ้าง…. 1. Visualised Article เหมาะสำหรับการนำบทความ งานเขียน มาเล่าผ่าน Infographic เพราะ Infographic แบบนี้จึงต้องใช้การนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละชนิด เช่น ถ้า มีตัวเลขก็ควร นำเสนอผ่านกราฟแบบต่างๆหรือตัวหนังสือก็สามารถสื่อสาร ด้วยภาพประกอบหรือ icon เทคนิค : สรุปบทความและเลือกประเด็น ก่อนนำเสนอ 2. Listed เป็น Infographic ที่คนไทยเราน่าจะคุ้น เคยกันจะใช้ ตัวเลขนาในเฮดไลน์ เช่น วิธีดูแลหุ่นสวย เทคนิคพิชิตใจ นายจ้าง การนาเสนอแบบเป็นข้อๆแบบนี้เหมาะกับเรื่องที่ไม่ยาวและไม่ควรเป็นเรื่องที่เครียดมากเกินไปเทคนิค : ลองวิเคราะห์ว่าข้อไหนสามารถรวบเป็นข้อเดียวกันได้ เพราะยิ่งมีหลายข้อยิ่งจดจำได้ยาก 3. Comparison เหมาะกับใช้เพื่อเปรียบเทียบระหว่างของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่ง โดยการนำเสนอคู่กันแบบนี้ทำให้ เห็นภาพได้ชัดเจนว่าแตกต่าง อย่างไรบ้างเทคนิค : ใช้การจัดวางที่เหมือนกันทั้งสองฝั่ง ทำให้เห็นความต่างที่ชัดเจน,ใช้สีคู่ตรงข้ามเป็นตัวแบ่งฝั่งทำให้ดูง่ายขึ้น 4. Structure เหมาะกับการใช้อธิบายส่วนประกอบของบางสิ่งเทคนิค : พยายามสร้างภาพให้เห็นแต่ละส่วนประกอบ เช่น ภาพเหมือนสแกนเข้าไปภายในหรือการแยกแต่ละส่วนออกห่างกันไม่ซ้อนกัน 5. Time Line เหมาะสาหรับใช้เล่าประวัติความเป็นมาเป็นไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใช้เส้นแทนระยะเวลา สามารถใช้ได้กับทุกอย่าง เช่น ประวัติคน ประวัติองค์กร ประวัติสถานที่เทคนิค : ใช้ความห่างของแต่ละจุด ช่วยบอกความห่างของแต่ละช่วงเวลาได้ 6. Flowchart เป็นการนาเสนอแบบเป็นลำดับขั้นตอนเหมาะกับการเสนอให้ผู้อ่านทราบคำตอบที่ต้องการโดยการอ่านไล่ลงไปตามเส้นจนถึงดา้นล่างสุด เทคนิค : ระวังเรื่องความยุ่งเหยิงของเส้น, ใช้สีช่วยแยกเส้นลด ความสับสนในการอ่าน 7. Roadmap เป็นการอธิบายทีละขั้นตอน เหมาะกับการอธิบายขั้นตอน การทำงาน หรือการเดินทาง เช่น ขั้น ตอนการทำงานขององค์กร ขั้นตอนการรับพนักงานเข้าทำงาน การเดินทางของเด็กนักเรียน สู่การเป็นนิสิต เทคนิค : เรื่องต้องน่าสนใจพอที่ทำให้คนอยากจะรู้ขั้นตอน 8. Useful Bait เป็น Infographic ที่ทำให้เราเห็นวิธีทำบางอยา่ง โดยที่เรา เห็นแล้ว สามารถนำไปใช้ได้ทันที เทคนิค : ต้องให้ความสำคัญกับการอ่านง่าย และความเข้าใจ ง่าย มากกว่าความสวยงาม 9. NumberPorn คือ Infographic ที่เต็มไปด้วยตัวเลขและกราฟ หากคุณมีตัวเลขที่น่าสนใจมากเพียงพอก็สามารถนำเสนอในรูปแบบนี้ได้ เทคนิค : ไม่ใช่แค่มีตัวเลขมาก แต่ตัวเลขต้องน่าสนใจหรือ เกี่ยวข้องกับคนอ่านมากพอ, ถึงจะมีกราฟหลายประเภทแต่ควร เลือกสไตล์กราฟฟิคแบบเดียวกันทั้งภาพ เช่น 3D ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ออกแบบ Infographic ด้วย 9 Layout มีอะไรบ้าง….


1. Visualised Article เหมาะสำหรับการนำบทความ งานเขียน มาเล่าผ่าน Infographic เพราะ Infographic แบบนี้จึงต้องใช้การนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละชนิด เช่น ถ้า มีตัวเลขก็ควร นำเสนอผ่านกราฟแบบต่างๆหรือตัวหนังสือก็สามารถสื่อสาร ด้วยภาพประกอบหรือ icon เทคนิค : สรุปบทความและเลือกประเด็น ก่อนนำเสนอ


2. Listed เป็น Infographic ที่คนไทยเราน่าจะคุ้น

เคยกันจะใช้ ตัวเลขนาในเฮดไลน์ เช่น วิธีดูแลหุ่นสวย เทคนิคพิชิตใจ นายจ้าง การนาเสนอแบบเป็นข้อๆแบบนี้เหมาะกับเรื่องที่ไม่ยาวและไม่ควรเป็นเรื่องที่เครียดมากเกินไปเทคนิค : ลองวิเคราะห์ว่าข้อไหนสามารถรวบเป็นข้อเดียวกันได้ เพราะยิ่งมีหลายข้อยิ่งจดจำได้ยาก


3. Comparison เหมาะกับใช้เพื่อเปรียบเทียบระหว่างของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่ง โดยการนำเสนอคู่กันแบบนี้ทำให้ เห็นภาพได้ชัดเจนว่าแตกต่าง อย่างไรบ้างเทคนิค : ใช้การจัดวางที่เหมือนกันทั้งสองฝั่ง ทำให้เห็นความต่างที่ชัดเจน,ใช้สีคู่ตรงข้ามเป็นตัวแบ่งฝั่งทำให้ดูง่ายขึ้น


4. Structure เหมาะกับการใช้อธิบายส่วนประกอบของบางสิ่งเทคนิค : พยายามสร้างภาพให้เห็นแต่ละส่วนประกอบ เช่น ภาพเหมือนสแกนเข้าไปภายในหรือการแยกแต่ละส่วนออกห่างกันไม่ซ้อนกัน


5. Time Line เหมาะสาหรับใช้เล่าประวัติความเป็นมาเป็นไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใช้เส้นแทนระยะเวลา

สามารถใช้ได้กับทุกอย่าง เช่น ประวัติคน ประวัติองค์กร ประวัติสถานที่เทคนิค : ใช้ความห่างของแต่ละจุด ช่วยบอกความห่างของแต่ละช่วงเวลาได้


6. Flowchart เป็นการนาเสนอแบบเป็นลำดับขั้นตอนเหมาะกับการเสนอให้ผู้อ่านทราบคำตอบที่ต้องการโดยการอ่านไล่ลงไปตามเส้นจนถึงดา้นล่างสุด เทคนิค : ระวังเรื่องความยุ่งเหยิงของเส้น, ใช้สีช่วยแยกเส้นลด ความสับสนในการอ่าน


7. Roadmap เป็นการอธิบายทีละขั้นตอน เหมาะกับการอธิบายขั้นตอน การทำงาน หรือการเดินทาง เช่น ขั้น ตอนการทำงานขององค์กร ขั้นตอนการรับพนักงานเข้าทำงาน การเดินทางของเด็กนักเรียน สู่การเป็นนิสิต เทคนิค : เรื่องต้องน่าสนใจพอที่ทำให้คนอยากจะรู้ขั้นตอน


8. Useful Bait เป็น Infographic ที่ทำให้เราเห็นวิธีทำบางอยา่ง โดยที่เรา เห็นแล้ว สามารถนำไปใช้ได้ทันที เทคนิค : ต้องให้ความสำคัญกับการอ่านง่าย และความเข้าใจ ง่าย มากกว่าความสวยงาม


9. NumberPorn คือ Infographic ที่เต็มไปด้วยตัวเลขและกราฟ หากคุณมีตัวเลขที่น่าสนใจมากเพียงพอก็สามารถนำเสนอในรูปแบบนี้ได้ เทคนิค : ไม่ใช่แค่มีตัวเลขมาก แต่ตัวเลขต้องน่าสนใจหรือ เกี่ยวข้องกับคนอ่านมากพอ, ถึงจะมีกราฟหลายประเภทแต่ควร เลือกสไตล์กราฟฟิคแบบเดียวกันทั้งภาพ เช่น 3D


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 83 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page