top of page

ทำความรู้จักกองทุนเทคโนโลยี


 ทำความรู้จักกองทุนเทคโนโลยี ปัจจุบัน หุ้นเทคโนโลยีมีการเติบโตของกำไรที่โดดเด่นมาก ชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง บทความนี้จะพาไปรู้จักกองทุนเทคโนโลยีที่น่าลงทุน มีผลตอบแทนที่ดี และน่าเชื่อถืออย่างมาก  กองทุนเทคโนโลยีที่เป็นที่นิยม 1. KFHTECH-A ลงทุนในกองทุนต่างประเทศชื่อ BGF World Technology Fund (Class D2 USD) มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในหมวดเทคโนโลยี  2. KFGTECH-A ลงทุนในกองทุนต่างประเทศชื่อ T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund (Class Q) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโดยเน้นบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีทั่วโลกรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ 3. MGTECH ลงทุนในกองทุนต่างประเทศชื่อ BGF Next Generation Technology Fund (share class) 	เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีความโดดเด่นในการประกอบธุรกิจทั้ง ด้านการวิจัยการพัฒนา การผลิต และหรือการบริการของเทคโนโลยีใหม่และที่เกิดขึ้นใหม่ 4. B-INNOTECH ลงทุนในกองทุนต่างประเทศชื่อ Fidelity Funds – Global Technology Fund Class Y-ACC-USD มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์กระบวนการ หรือบริการ อันจะนํามาซึ่งประโยชน์อย่างสูง จากความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเทคโนโลยี 5. PRINCIPAL GHEALTH-A ลงทุนในกองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่ใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั่วโลก 6. SCBNEXT(A) ลงทุนในกองทุน ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทประเทศอเมริกา ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตแห่งอนาคต  7. WE-EVOSEMI ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ จากการเติบโตของความเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ 8. KT-WTAI-A ลงทุนในกองทุน Allianz Global Artificial Intelligence Class AT (USD) มีนโยบายการลงทุน คือ ลงทุนในตลาดตราสารทุนทั่วโลกที่ธุรกิจของบริษัทจะได้รับ ประโยชน์จากวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ทำความรู้จักกองทุนเทคโนโลยี


ปัจจุบัน หุ้นเทคโนโลยีมีการเติบโตของกำไรที่โดดเด่นมาก ชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง บทความนี้จะพาไปรู้จักกองทุนเทคโนโลยีที่น่าลงทุน มีผลตอบแทนที่ดี และน่าเชื่อถืออย่างมาก


กองทุนเทคโนโลยีที่เป็นที่นิยม

1. KFHTECH-A

ลงทุนในกองทุนต่างประเทศชื่อ BGF World Technology Fund (Class D2 USD) มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในหมวดเทคโนโลยี


2. KFGTECH-A

ลงทุนในกองทุนต่างประเทศชื่อ T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund (Class Q) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโดยเน้นบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีทั่วโลกรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่


3. MGTECH

ลงทุนในกองทุนต่างประเทศชื่อ BGF Next Generation Technology Fund (share class) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีความโดดเด่นในการประกอบธุรกิจทั้ง ด้านการวิจัยการพัฒนา การผลิต และหรือการบริการของเทคโนโลยีใหม่และที่เกิดขึ้นใหม่


4. B-INNOTECH

ลงทุนในกองทุนต่างประเทศชื่อ Fidelity Funds – Global Technology Fund Class Y-ACC-USD มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์กระบวนการ หรือบริการ อันจะนํามาซึ่งประโยชน์อย่างสูง จากความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเทคโนโลยี


5. PRINCIPAL GHEALTH-A

ลงทุนในกองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่ใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั่วโลก


6. SCBNEXT(A)

ลงทุนในกองทุน ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทประเทศอเมริกา ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตแห่งอนาคต


7. WE-EVOSEMI

ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ จากการเติบโตของความเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์


8. KT-WTAI-A

ลงทุนในกองทุน Allianz Global Artificial Intelligence Class AT (USD) มีนโยบายการลงทุน คือ ลงทุนในตลาดตราสารทุนทั่วโลกที่ธุรกิจของบริษัทจะได้รับ ประโยชน์จากวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 1 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page