top of page

รูปแบบธุรกิจ มีกี่แบบ


 รูปแบบธุรกิจ มีกี่แบบ รู้หรือไม่ว่าในการประกอบธุรกิจต่างๆ ในประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่นั้นต้องรูปแบบของธุรกิจ เพื่อสร้างความสะดวกต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับ โดยรูปแบบธุรกิจจะสามารถจำแนกได้ดังนี้  กิจการแบบเจ้าของคนเดียว Sole or Single Proprietorship คือ รูปแบบของกิจการที่มีเจ้าของกิจการเพียงคนเดียวในการดำเนินการธุรกิจด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ร้านขายของชำ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายอาหารตามสั่ง เป็นต้น รูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียวนั้นจะมีการเริ่มต้นการลงทุนไม่สูง ดำเนินการได้ไม่ยากเนื่องจากตัวเองเป็นผู้ลงมือทำทุกอย่าง ข้อดี - มีอิสระ - สะดวกสบายทั้งในการก่อตั้งและเลิกกิจการ - ไม่ต้องแบ่งรายได้หรือกับใคร - มีการเสียภาษีแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ข้อเสีย - เสี่ยงต่อการล้มเหลว - หาทุนในการประกอบกิจการได้ยาก - มีระยะเวลาของกิจการขึ้นอยู่กับความสามารถเจ้าของกิจการ กิจการแบบห้างหุ้นส่วน Ordinary Partnership การดำเนินกิจการในรูปแบบห้างหุ้นส่วนนั้นต้องมีการดำเนินการ 2 คนขึ้นไป โดยต้องสามารถทำนิติกรรมตามกฎหมายกำหนด มีการทำสัญญาตกลงเป็นหุ้นส่วนจะเป็นด้วยคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ ห้างหุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  - ห้างหุ้นส่วนสามัญ Ordinary Partnership คือ ประเภทห้างหุ้นส่วนที่มีวัตถุประสงค์ในการแบ่งกำไรและขาดทุนของธุรกิจเท่าๆ กัน โดยจะมีการจดขึ้นทะเบียนนิติบุคคลหรือไม่จดก็ได้แล้วแต่การดำเนินการ - ห้างหุ้นส่วนจำกัด Limited Partnership คือ ห้างหุ้นส่วนที่จะมีการแบ่งหุ้นตามประเภท คือ หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ กับ หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ และห้างหุ้นส่วนประเภทนี้ต้องมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ข้อดี - ความสามารถของหุ้นมีผลต่อการดำเนินการของกิจการ - เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทแล้วมีการจัดตั้ง - สามารถหาเงินลงทุนได้ง่ายกว่าการทำกิจการแบบเจ้าของกิจการคนเดียว ข้อเสีย - หากมีการทุจริตก็ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม - มีการตัดสินใจล่าช้า - ยากต่อการถอนทุนคืน กิจการแบบบริษัทจำกัด เป็นการจัดตั้งเพื่อหากำไรจากการดำเนินการกิจการ โดยจะมีผู้ถือหุ้น 7 คนขึ้นไป แต่ต้องไม่ถึง 100 คน และมีการแบบทุนเป็นหุ้นในมูลค่าที่เท่ากันทั้งหมด การทำกิจการแบบบริษัทจำกัดสามารถแบบออกได้เป็น บริษัทเอกชนจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ข้อดี - มีประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องต่างๆ - ง่ายต่อการโอนหรือขายกิจการ - เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ส่งผลต่อความมั่นคง ข้อเสีย - มีขั้นตอนในการก่อตั้งที่ยุ่งยาก - ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ภาครัฐจึงทำให้เก็บความลับไม่ได้ - มีการเสียภาษีซ้ำซ้อน สหกรณ์ Cooperative  คือ การดำเนินกิจการที่จะมีการรวมตัวของบุคคลอย่างต่ำ 10 คน โดยที่มีสิ่งสำคัญคือผู้เข้าร่วมกิจการนี้ต้องมีความสนใจ อาชีพที่เหมือนกัน และต้องทำการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ด้วย ประเภทของสหกรณ์ในปัจจุบันนั้นมี 2 ประเภท คือ สหกรณ์จำกัด และสหกรณ์ไม่จำกัด ข้อดี - มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ต่ำ - สมาชิกในสหกรณ์คอยช่วยเหลือกัน - สมาชิกจะจะรับผลประโยชน์อย่างทั่วถึงทุกคน ข้อเสีย - สหกรณ์จะเป็นผู้กำหนดราคาจึทำให้ไม่สามารถตั้งราคาเองได้ - การมีต้นทุนในการบริหารจัดการที่จำกัด - มีกำไรน้อยกว่าการประกอบธุรกิจอื่น รัฐวิสาหกิจ State Enterprise  คือ ชื่อเรียกของการประกอบกิจการที่การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยให้องค์กรของรัฐเป็นเจ้าของ มีวัตุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใส ไม่ให้เกิดการทุจริต รวมถึงสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ประเภทของรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย รัฐวอสหกิจนิติบุคคล และ รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคล ข้อดี - สร้างรายได้ในการพัฒนาประเทศให้กับรัฐบาล - เป็นการมอบสวัสดิการของรัฐให้กับประชาชน ข้อเสีย - ไม่ต้องไปแข่งขันกับใคร ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

รูปแบบธุรกิจ มีกี่แบบ


รู้หรือไม่ว่าในการประกอบธุรกิจต่างๆ ในประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่นั้นต้องรูปแบบของธุรกิจ เพื่อสร้างความสะดวกต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับ โดยรูปแบบธุรกิจจะสามารถจำแนกได้ดังนี้


กิจการแบบเจ้าของคนเดียว Sole or Single Proprietorship

คือ รูปแบบของกิจการที่มีเจ้าของกิจการเพียงคนเดียวในการดำเนินการธุรกิจด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ร้านขายของชำ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายอาหารตามสั่ง เป็นต้น รูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียวนั้นจะมีการเริ่มต้นการลงทุนไม่สูง ดำเนินการได้ไม่ยากเนื่องจากตัวเองเป็นผู้ลงมือทำทุกอย่าง


ข้อดี

- มีอิสระ

- สะดวกสบายทั้งในการก่อตั้งและเลิกกิจการ

- ไม่ต้องแบ่งรายได้หรือกับใคร

- มีการเสียภาษีแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


ข้อเสีย

- เสี่ยงต่อการล้มเหลว

- หาทุนในการประกอบกิจการได้ยาก

- มีระยะเวลาของกิจการขึ้นอยู่กับความสามารถเจ้าของกิจการ


กิจการแบบห้างหุ้นส่วน Ordinary Partnership

การดำเนินกิจการในรูปแบบห้างหุ้นส่วนนั้นต้องมีการดำเนินการ 2 คนขึ้นไป โดยต้องสามารถทำนิติกรรมตามกฎหมายกำหนด มีการทำสัญญาตกลงเป็นหุ้นส่วนจะเป็นด้วยคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ ห้างหุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่


- ห้างหุ้นส่วนสามัญ Ordinary Partnership คือ ประเภทห้างหุ้นส่วนที่มีวัตถุประสงค์ในการแบ่งกำไรและขาดทุนของธุรกิจเท่าๆ กัน โดยจะมีการจดขึ้นทะเบียนนิติบุคคลหรือไม่จดก็ได้แล้วแต่การดำเนินการ


- ห้างหุ้นส่วนจำกัด Limited Partnership คือ ห้างหุ้นส่วนที่จะมีการแบ่งหุ้นตามประเภท คือ หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ กับ หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ และห้างหุ้นส่วนประเภทนี้ต้องมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล


ข้อดี

- ความสามารถของหุ้นมีผลต่อการดำเนินการของกิจการ

- เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทแล้วมีการจัดตั้ง

- สามารถหาเงินลงทุนได้ง่ายกว่าการทำกิจการแบบเจ้าของกิจการคนเดียว


ข้อเสีย

- หากมีการทุจริตก็ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม

- มีการตัดสินใจล่าช้า

- ยากต่อการถอนทุนคืน


กิจการแบบบริษัทจำกัด

เป็นการจัดตั้งเพื่อหากำไรจากการดำเนินการกิจการ โดยจะมีผู้ถือหุ้น 7 คนขึ้นไป แต่ต้องไม่ถึง 100 คน และมีการแบบทุนเป็นหุ้นในมูลค่าที่เท่ากันทั้งหมด การทำกิจการแบบบริษัทจำกัดสามารถแบบออกได้เป็น บริษัทเอกชนจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด


ข้อดี

- มีประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องต่างๆ

- ง่ายต่อการโอนหรือขายกิจการ

- เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ส่งผลต่อความมั่นคง


ข้อเสีย

- มีขั้นตอนในการก่อตั้งที่ยุ่งยาก

- ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ภาครัฐจึงทำให้เก็บความลับไม่ได้

- มีการเสียภาษีซ้ำซ้อน


สหกรณ์ Cooperative

คือ การดำเนินกิจการที่จะมีการรวมตัวของบุคคลอย่างต่ำ 10 คน โดยที่มีสิ่งสำคัญคือผู้เข้าร่วมกิจการนี้ต้องมีความสนใจ อาชีพที่เหมือนกัน และต้องทำการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ด้วย ประเภทของสหกรณ์ในปัจจุบันนั้นมี 2 ประเภท คือ

สหกรณ์จำกัด และสหกรณ์ไม่จำกัด


ข้อดี

- มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ต่ำ

- สมาชิกในสหกรณ์คอยช่วยเหลือกัน

- สมาชิกจะจะรับผลประโยชน์อย่างทั่วถึงทุกคน


ข้อเสีย

- สหกรณ์จะเป็นผู้กำหนดราคาจึทำให้ไม่สามารถตั้งราคาเองได้

- การมีต้นทุนในการบริหารจัดการที่จำกัด

- มีกำไรน้อยกว่าการประกอบธุรกิจอื่น


รัฐวิสาหกิจ State Enterprise

คือ ชื่อเรียกของการประกอบกิจการที่การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยให้องค์กรของรัฐเป็นเจ้าของ มีวัตุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใส ไม่ให้เกิดการทุจริต รวมถึงสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ประเภทของรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย รัฐวอสหกิจนิติบุคคล และ รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคล


ข้อดี

- สร้างรายได้ในการพัฒนาประเทศให้กับรัฐบาล

- เป็นการมอบสวัสดิการของรัฐให้กับประชาชน


ข้อเสีย

- ไม่ต้องไปแข่งขันกับใคร


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

>> https://www.chatstickmarket.com/langran

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

>> https://www.chatstickmarket.com/portfolio

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 7 ครั้ง
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page