top of page

สมุดบัญชีมีกี่ประเภท ต่างกันอย่างไร?


 สมุดบัญชีมีกี่ประเภท ต่างกันอย่างไร? การบันทึกบัญชี สมุดบัญชีที่ใช้บันทึกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) สมุดบัญชีแบบรายวัน เป็นสมุดบัญชีพื้นฐานขั้นต้น ที่เอาไว้บันทึกรายการการค้าตามลำดับก่อนหลัง โดยแบ่งย่อยได้เป็น 2 ประเภท คือ สมุดรายวันแบบทั่วไปและสมุดรายวันแบบเฉพาะ มีรายละเอียดดังนี้ 1.1 แบบทั่วไป เป็นการบันทึกที่อาจใช้ในกรณีที่กิจการนั้นไม่มีสมุดรายวันเฉพาะ โดยบันทึกแบบผังบัญชีที่ต้องแบ่งออกเป็น 5 หมู่ คือ สินทรัพย์ รหัสบัญชี 1 หนี้สิน รหัสบัญชี 2 ส่วนของเจ้าของ รหัสบัญชี 3 รายได้ รหัสบัญชี 4 และค่าใช้จ่าย รหัสบัญชี 5 1.2 แบบเฉพาะเป็นการบันทึกแบบเฉพาะเรื่อง ส่วนใหญ่ใช้ในกิจการที่มีรายการการค้าจำนวน  มาก ๆ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ - บันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้า ที่จะบันทึกสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด มีองค์ประกอบได้แก่ 1. รายการซื้อสินค้า 2. รายการขายสินค้า 3. รายการส่งคืนและส่วนลด และ 4. รายการรับคืนและส่วนลด - บันทึกรายการรับจ่ายเงิน ที่ประกอบไปด้วยรายการรายรับและรายการรายจ่าย 2) สมุดบัญชีแยกประเภท เป็นบัญชีที่ใช้สรุปสมุดบัญชีแบบรายวันอีกทีหนึ่ง โดยจะจัดเป็นประเภทหมวดหมู่ เพื่อความง่ายในการทำความเข้าใจและง่ายต่อการทำงบบัญชีในงวดหน้าด้วย สมุดบัญชีแยกประเภทสามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้ 2.1 แบบทั่วไป คือ สมุดที่รวบรวมรายการบัญชีตามประเภท ได้แก่ ประเภทสินทรัพย์ ประเภท  หนี้สิน เป็นต้น ส่วนประกอบของบัญชีนี้ได้แก่ วันเดือนปี ข้อมูล/รายการ จำนวนเงินเดบิตและเครดิต 2.2 แบบแยกประเภทย่อย คือ สมุดที่รวมรายละเอียดของบัญชีแยกประเภททั่วไป ยกตัวอย่าง ประเภทลูกหนี้ ประเภทเจ้าหนี้ เป็นต้น ส่วนประกอบของบัญชีนี้ได้แก่ วันเดือนปี ข้อมูล/รายการ จำนวนเงินเดบิตและเครดิต ผลต่างของยอดเดบิต/เครดิต ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

สมุดบัญชีมีกี่ประเภท ต่างกันอย่างไร?


การบันทึกบัญชี สมุดบัญชีที่ใช้บันทึกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้


1) สมุดบัญชีแบบรายวัน

เป็นสมุดบัญชีพื้นฐานขั้นต้น ที่เอาไว้บันทึกรายการการค้าตามลำดับก่อนหลัง โดยแบ่งย่อยได้เป็น 2 ประเภท คือ สมุดรายวันแบบทั่วไปและสมุดรายวันแบบเฉพาะ มีรายละเอียดดังนี้


1.1 แบบทั่วไป เป็นการบันทึกที่อาจใช้ในกรณีที่กิจการนั้นไม่มีสมุดรายวันเฉพาะ โดยบันทึกแบบผังบัญชีที่ต้องแบ่งออกเป็น 5 หมู่ คือ สินทรัพย์ รหัสบัญชี 1 หนี้สิน รหัสบัญชี 2 ส่วนของเจ้าของ รหัสบัญชี 3 รายได้ รหัสบัญชี 4 และค่าใช้จ่าย รหัสบัญชี 5


1.2 แบบเฉพาะเป็นการบันทึกแบบเฉพาะเรื่อง ส่วนใหญ่ใช้ในกิจการที่มีรายการการค้าจำนวน มาก ๆ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

- บันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้า ที่จะบันทึกสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด มีองค์ประกอบได้แก่ 1. รายการซื้อสินค้า 2. รายการขายสินค้า 3. รายการส่งคืนและส่วนลด และ 4. รายการรับคืนและส่วนลด

- บันทึกรายการรับจ่ายเงิน ที่ประกอบไปด้วยรายการรายรับและรายการรายจ่าย


2) สมุดบัญชีแยกประเภท

เป็นบัญชีที่ใช้สรุปสมุดบัญชีแบบรายวันอีกทีหนึ่ง โดยจะจัดเป็นประเภทหมวดหมู่ เพื่อความง่ายในการทำความเข้าใจและง่ายต่อการทำงบบัญชีในงวดหน้าด้วย สมุดบัญชีแยกประเภทสามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้


2.1 แบบทั่วไป คือ สมุดที่รวบรวมรายการบัญชีตามประเภท ได้แก่ ประเภทสินทรัพย์ ประเภท หนี้สิน เป็นต้น ส่วนประกอบของบัญชีนี้ได้แก่ วันเดือนปี ข้อมูล/รายการ จำนวนเงินเดบิตและเครดิต


2.2 แบบแยกประเภทย่อย คือ สมุดที่รวมรายละเอียดของบัญชีแยกประเภททั่วไป ยกตัวอย่าง ประเภทลูกหนี้ ประเภทเจ้าหนี้ เป็นต้น ส่วนประกอบของบัญชีนี้ได้แก่ วันเดือนปี ข้อมูล/รายการ จำนวนเงินเดบิตและเครดิต ผลต่างของยอดเดบิต/เครดิต


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 39 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page