top of page

การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


 การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ หรือมีความก้าวหน้านั้น มีปัจจัยต่างๆ ที่จะมาเป็นองค์ประกอบ แต่สิ่งที่ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญเลยก็คือ การบริหาร โดยสามารถสังเกตได้เลยว่า หากองค์กรไหนมีการบริหารจัดการที่ดีนั้นองค์นั้นก็จะประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีหลักในการบริหารจัดการองค์ให้เกิดประสิทธิภาพและในบทความนี้เราก็ได้ยกเอาหลักดังกล่าวมาแบ่งปันแก่ท่านผู้อ่านแล้ว  หลักการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการทำงานเป็นสิ่งที่หลายองค์กรยึดถือเพราะหากมีคนที่ทำงานเก่งในองค์กรย่อมเกิดผลดีต่องานอย่างแน่นอน โดยคุณสมบัติของคนเก่งนั้นควรมีดังต่อไปนี้ - เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่องานสูง - เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียร - เป็นคนที่มีความอดทนต่อสิ่งต่างๆ - เป็นคนที่มีความพยายามในการทำงาน - ไม่เป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว การนำเครื่องมือ Balances Scorecadrd มาใช้ในการทำงาน การสร้างสังคมการทำการแบบคนเก่ง เพื่อคอยกระตุ้นให้คนในองค์กรมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง แต่ก็ไม่ควรให้บรรยากาศตึงเครียดจนเกินไป การสร้างพลังจากผู้บริหาร ตัวผู้บริหารสร้างพลังให้กับพนักงาน เนื่องจากผู้บริหารนั้นเปรียบเทียบได้หัวเรือในการทำงานดังนั้นหากผู้บริหารต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปในทิศทางไหนก็จำเป็นต้องมีการเริ่มต้นที่ตนเองก่อน อย่างเช่น มีการสื่อสารถึงเป้าหมายที่ชัดเจน รู้ถึงความสามารถของพนักงานของตน มีการส่งเสริมด้วยการให้คำชม หรือรางวัล มีความคิดสร้างสรรค์ มีการจัดการที่รอบคอบและรวดเร็ว ไม่กดดันผู้ใต้บังคับบัญชาจนเกินไป เป็นต้น  การประเมินความเสี่ยงต่างที่มีผลกระทบต่อองค์กรเอาไว้ เพื่อที่จะได้มีแผนในการรับมือเอาไว้ก่อน  การพัฒนาต่อยอดเพื่อนำมาซึ่งสินค้าหรือบริการใหม่ๆ จากความคิดของบุคลากรในองค์กรเพื่อการได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ต่างไปจากเดิม โดยอาจจะจัดให้มีการประกวดในองค์กร การมีทักษะในการสื่อสารที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจรจาเพื่อการต่อรอง เพราะเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นผู้บริหารก็ต้องมีการไกล่เกลี่ยให้คลี่คลาย การจัดการกับผลปฏิบัติงานได้ ผลของการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่คำสั่งของผู้เป็นเจ้านายเพียงอย่างเดียว ในการทำให้ผลปฏิบัติงานออกมามีผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงนั้น ต้องมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบระหว่างเจ้านายและลูกน้อง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


ในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ หรือมีความก้าวหน้านั้น มีปัจจัยต่างๆ ที่จะมาเป็นองค์ประกอบ แต่สิ่งที่ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญเลยก็คือ การบริหาร โดยสามารถสังเกตได้เลยว่า หากองค์กรไหนมีการบริหารจัดการที่ดีนั้นองค์นั้นก็จะประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีหลักในการบริหารจัดการองค์ให้เกิดประสิทธิภาพและในบทความนี้เราก็ได้ยกเอาหลักดังกล่าวมาแบ่งปันแก่ท่านผู้อ่านแล้ว


หลักการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการทำงานเป็นสิ่งที่หลายองค์กรยึดถือเพราะหากมีคนที่ทำงานเก่งในองค์กรย่อมเกิดผลดีต่องานอย่างแน่นอน โดยคุณสมบัติของคนเก่งนั้นควรมีดังต่อไปนี้

- เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่องานสูง

- เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียร

- เป็นคนที่มีความอดทนต่อสิ่งต่างๆ

- เป็นคนที่มีความพยายามในการทำงาน

- ไม่เป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว


การนำเครื่องมือ Balances Scorecadrd มาใช้ในการทำงาน


การสร้างสังคมการทำการแบบคนเก่ง เพื่อคอยกระตุ้นให้คนในองค์กรมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง แต่ก็ไม่ควรให้บรรยากาศตึงเครียดจนเกินไป


การสร้างพลังจากผู้บริหาร ตัวผู้บริหารสร้างพลังให้กับพนักงาน เนื่องจากผู้บริหารนั้นเปรียบเทียบได้หัวเรือในการทำงานดังนั้นหากผู้บริหารต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปในทิศทางไหนก็จำเป็นต้องมีการเริ่มต้นที่ตนเองก่อน อย่างเช่น มีการสื่อสารถึงเป้าหมายที่ชัดเจน รู้ถึงความสามารถของพนักงานของตน มีการส่งเสริมด้วยการให้คำชม หรือรางวัล มีความคิดสร้างสรรค์ มีการจัดการที่รอบคอบและรวดเร็ว ไม่กดดันผู้ใต้บังคับบัญชาจนเกินไป เป็นต้น


การประเมินความเสี่ยงต่างที่มีผลกระทบต่อองค์กรเอาไว้ เพื่อที่จะได้มีแผนในการรับมือเอาไว้ก่อน


การพัฒนาต่อยอดเพื่อนำมาซึ่งสินค้าหรือบริการใหม่ๆ จากความคิดของบุคลากรในองค์กรเพื่อการได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ต่างไปจากเดิม โดยอาจจะจัดให้มีการประกวดในองค์กร


การมีทักษะในการสื่อสารที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจรจาเพื่อการต่อรอง เพราะเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นผู้บริหารก็ต้องมีการไกล่เกลี่ยให้คลี่คลาย


การจัดการกับผลปฏิบัติงานได้ ผลของการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่คำสั่งของผู้เป็นเจ้านายเพียงอย่างเดียว ในการทำให้ผลปฏิบัติงานออกมามีผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงนั้น ต้องมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบระหว่างเจ้านายและลูกน้อง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 13 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page