top of page

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ ยังไงให้ โดนใจลูกค้า✨


หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ ยังไงให้ โดนใจลูกค้า✨ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ ตั้งแต่สมัยที่คนยังไม่รู้จักว่าเงินคืออะไรด้วยซ้ำ เพราะมนุษย์เรามีความคิดสร้างสรรค์จึงทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตมาตั้งแต่สมัยยุคหินแล้ว ดังนั้นแนวคิดหรือหลักการที่เกิดขึ้น จึงเป็นการรวบรวมผ่านประสบการณ์จนกลายมาเป็นหลักการต่างๆในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่นักออกแบบได้ร่ำเรียนกันในทุกวันนี้ แต่ก่อนจะไปถึงรายละเอียดและหลักการว่าเราจะทำอย่างไรให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ของ SME รายย่อยๆ ที่มีงบประมาณจำกัด จะได้นำไปใช้เพื่อออกแบบให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของตัวเองเป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามดึงดูดใจผู้บริโภคได้อย่างมีหลักการ เราก็ต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่า ความหมายของสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้หลักการนี้ หมายถึงอะไร และ มันคืออะไร กันแน่ 📍ก่อนอื่นต้องขอแยกเป็น 2 เรื่อง นั่นคือ เรื่องของ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ การออกแบบผลิตภัณฑ์ - การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ( packaging design ) คือ การวางแผนและการสร้างสรรค์ผลงาน สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ให้เห็นถึงหน้าที่การทำงานเพื่อใช้ใน การบรรจุ ห่อหุ้ม หรือ ปกป้อง สิ่งของหรือสินค้า โดยมีประโยชน์ในหลายๆด้าน เช่น ความสวยงาม ความคงทน และ ป้องกันสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้านใน ไม่ให้เกิดความเสี่ยง หรือ เป็นอันตรายแตกหักชำรุด - การออกแบบผลิตภัณฑ์ ( product design ) คือ การคิดและการวางแผนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาบางอย่างในการดำเนินชีวิต หรือ ทำเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสิ่งที่มีอยู่แล้ว ให้ตอบโจทย์และอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้หรือผู้บริโภคให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น 📍หลักการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1.สำรวจและทำความเข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หลักการและขั้นตอนนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ smes และ OTOP มักพลาดและลืมกันอยู่เป็นประจำ โดยคิดแต่เพียงว่า ฉันมีสินค้า ฉันต้องการจะขายออกไป โดยลืมมองไปว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไร? ลูกค้ามีปัญหาอะไรที่สินค้าเราสามารถตอบโจทย์ให้เขาได้บ้าง และ ที่สำคัญที่สุด คือ ในตลาดมีสินค้าที่ตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าเหล่านี้โดยตรงและตอบโจทย์ให้สินค้าได้ดีอยู่แล้วแค่ไหน? หากเราตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน รวมถึง หาความแตกต่างและจุดยืนในตลาด ในมุมมองของลูกค้าได้ ก็จะทำให้เราสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ออกมาได้อย่างโดดเด่น ตรงใจลูกค้า และแน่นอนว่าลูกค้าก็พร้อมที่จะควักกระเป๋าเพื่อจ่ายตังให้คุณอย่างแน่นอน วิธีที่แนะนำ คือ การสำรวจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาจจะทำได้โดย การสัมภาษณ์โดยตรง การทำสำรวจตอบแบบสอบถาม หรือ การสร้างระบบเซอร์เวย์ในโลกออนไลน์สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณได้รู้ข้อมูลเบื้องลึก (Customer Insight) บางอย่างที่คุณอาจจะยังไม่เคยได้คิดถึงหรือไม่เคยรู้มาก่อนจากปากผู้ซื้อหรือผู้บริโภคสินค้าของคุณโดยตรง 2. กำหนดชื่อตราสินค้า ชื่อสินค้าก็เปรียบเหมือน “ชื่อคน” หากกำหนดให้เรียกยากเกินไปก็ไม่เกิดการจดจำเพราะจำยาก หากกำหนดให้เขียนยาก-สะกดยากก็ไม่เกิดการจดจำอีกเช่นกัน ส่วนมากผู้ประกอบการมักจะนำชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ชื่อจดทะเบียน ชื่อตนเอง ชื่อที่เป็นมงคล คำอื่น ๆ ที่นำมาผสมกันให้เกิดคำ ชื่อที่เป็นมงคล ฯลฯ ดังนั้นหลักการที่ควรจำในการกำหนดชื่อตราสินค้าควรเป็นดังนี้ - จดจำง่าย อ่านง่าย เขียนง่าย - มีเอกลักษณ์ โดดเด่น - ไม่พยายามลอกเลียนแบรนด์อื่น หรือ ทำให้เกิดความเข้าใจผิด - บอกถึงคุณสมบัติสินค้า - ไม่เป็นคำที่ชวนให้เข้าใจผิดไปจากคุณสมบัติสินค้า - จดทะเบียนได้ โดยไม่ซ้ำกับแบรนด์อื่น เหล่านี้ล้วนเป็นหลักการคร่าว ๆ ของการกำหนดชื่อตราสินค้า โดยนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 3. วัสดุที่ใช้ผลิตในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ วัสดุมีความสำคัญในแง่ของความแข็งแรงในการขนส่ง สร้างภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ ปกป้องผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นวัสดุจึงมีความสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมาก ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น มิตรต่อผู้ใช้ และ สิ่งแวดล้อม รีไซเคิลได้ ย่อยสลายได้ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ผลิตจากธรรมชาติ กันน้ำ แข็งแรง คุณภาพสูงต้นทุนต่ำ  4. รูปทรงลักษณะบรรจุของบรรจุภัณฑ์ นอกจากความสวยงามแล้ว ควรคำนึงถึงความคงทนในการขนส่ง ภาพลักษณ์ของสินค้า การสร้างความน่าสนใจ ง่ายต่อการใช้งาน มีเอกลักษณ์แต่สามารถใช้งานได้จริง 5. การออกแบบกราฟิก เราลองนึกถึงเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งในตลาดดูสิครับ สินค้าออกใหม่เหมือนกัน ชนิดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน ราคาเท่ากัน วางอยู่ในชั้นขายสินค้าอันเดียวกัน อะไรคือเหตุผลว่าเราจะหยิบสินค้าชิ้นไหน หากยังจำบทความ “สีกับจิตวิทยาในการจูงใจลูกค้า” (หรือยังไม่ได้อ่าน คลิก) จะเห็นได้ว่าปัจจัยในการเลือกสินค้าของผู้บริโภคมักใช้ “อารมณ์” ในการเป็นตัวตัดสินใจในการเลือกสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ดังนั้นการออกแบบกราฟิกจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสม การสื่ออารมณ์ เนื้อเรื่อง เนื้อหา การรับรู้ ลวดลาย การใช้ตัวอักษร ที่มาของผลิตภัณฑ รายละเอียดต่าง ๆ ของประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใส่ลงไปด้วย ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ ยังไงให้ โดนใจลูกค้า✨


การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ ตั้งแต่สมัยที่คนยังไม่รู้จักว่าเงินคืออะไรด้วยซ้ำ เพราะมนุษย์เรามีความคิดสร้างสรรค์จึงทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตมาตั้งแต่สมัยยุคหินแล้ว ดังนั้นแนวคิดหรือหลักการที่เกิดขึ้น จึงเป็นการรวบรวมผ่านประสบการณ์จนกลายมาเป็นหลักการต่างๆในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่นักออกแบบได้ร่ำเรียนกันในทุกวันนี้ แต่ก่อนจะไปถึงรายละเอียดและหลักการว่าเราจะทำอย่างไรให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ของ SME รายย่อยๆ ที่มีงบประมาณจำกัด จะได้นำไปใช้เพื่อออกแบบให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของตัวเองเป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามดึงดูดใจผู้บริโภคได้อย่างมีหลักการ เราก็ต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่า ความหมายของสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้หลักการนี้ หมายถึงอะไร และ มันคืออะไร กันแน่


📍ก่อนอื่นต้องขอแยกเป็น 2 เรื่อง นั่นคือ เรื่องของ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ การออกแบบผลิตภัณฑ์


- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ( packaging design ) คือ การวางแผนและการสร้างสรรค์ผลงาน สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ให้เห็นถึงหน้าที่การทำงานเพื่อใช้ใน การบรรจุ ห่อหุ้ม หรือ ปกป้อง สิ่งของหรือสินค้า โดยมีประโยชน์ในหลายๆด้าน เช่น ความสวยงาม ความคงทน และ ป้องกันสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้านใน ไม่ให้เกิดความเสี่ยง หรือ เป็นอันตรายแตกหักชำรุด


- การออกแบบผลิตภัณฑ์ ( product design ) คือ การคิดและการวางแผนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาบางอย่างในการดำเนินชีวิต หรือ ทำเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสิ่งที่มีอยู่แล้ว ให้ตอบโจทย์และอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้หรือผู้บริโภคให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น


📍หลักการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และ การออกแบบบรรจุภัณฑ์

1.สำรวจและทำความเข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

หลักการและขั้นตอนนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ smes และ OTOP มักพลาดและลืมกันอยู่เป็นประจำ โดยคิดแต่เพียงว่า ฉันมีสินค้า ฉันต้องการจะขายออกไป โดยลืมมองไปว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไร? ลูกค้ามีปัญหาอะไรที่สินค้าเราสามารถตอบโจทย์ให้เขาได้บ้าง และ ที่สำคัญที่สุด คือ ในตลาดมีสินค้าที่ตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าเหล่านี้โดยตรงและตอบโจทย์ให้สินค้าได้ดีอยู่แล้วแค่ไหน?


หากเราตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน รวมถึง หาความแตกต่างและจุดยืนในตลาด ในมุมมองของลูกค้าได้ ก็จะทำให้เราสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ออกมาได้อย่างโดดเด่น ตรงใจลูกค้า และแน่นอนว่าลูกค้าก็พร้อมที่จะควักกระเป๋าเพื่อจ่ายตังให้คุณอย่างแน่นอน


วิธีที่แนะนำ คือ การสำรวจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาจจะทำได้โดย การสัมภาษณ์โดยตรง การทำสำรวจตอบแบบสอบถาม หรือ การสร้างระบบเซอร์เวย์ในโลกออนไลน์สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณได้รู้ข้อมูลเบื้องลึก (Customer Insight) บางอย่างที่คุณอาจจะยังไม่เคยได้คิดถึงหรือไม่เคยรู้มาก่อนจากปากผู้ซื้อหรือผู้บริโภคสินค้าของคุณโดยตรง


2. กำหนดชื่อตราสินค้า

ชื่อสินค้าก็เปรียบเหมือน “ชื่อคน” หากกำหนดให้เรียกยากเกินไปก็ไม่เกิดการจดจำเพราะจำยาก หากกำหนดให้เขียนยาก-สะกดยากก็ไม่เกิดการจดจำอีกเช่นกัน


ส่วนมากผู้ประกอบการมักจะนำชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ชื่อจดทะเบียน ชื่อตนเอง ชื่อที่เป็นมงคล คำอื่น ๆ ที่นำมาผสมกันให้เกิดคำ ชื่อที่เป็นมงคล ฯลฯ


ดังนั้นหลักการที่ควรจำในการกำหนดชื่อตราสินค้าควรเป็นดังนี้

- จดจำง่าย อ่านง่าย เขียนง่าย

- มีเอกลักษณ์ โดดเด่น

- ไม่พยายามลอกเลียนแบรนด์อื่น หรือ ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

- บอกถึงคุณสมบัติสินค้า

- ไม่เป็นคำที่ชวนให้เข้าใจผิดไปจากคุณสมบัติสินค้า

- จดทะเบียนได้ โดยไม่ซ้ำกับแบรนด์อื่น


เหล่านี้ล้วนเป็นหลักการคร่าว ๆ ของการกำหนดชื่อตราสินค้า โดยนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม


3. วัสดุที่ใช้ผลิตในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์

วัสดุมีความสำคัญในแง่ของความแข็งแรงในการขนส่ง สร้างภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ ปกป้องผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย


ดังนั้นวัสดุจึงมีความสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมาก ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น มิตรต่อผู้ใช้ และ สิ่งแวดล้อม รีไซเคิลได้ ย่อยสลายได้ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ผลิตจากธรรมชาติ กันน้ำ แข็งแรง คุณภาพสูงต้นทุนต่ำ


4. รูปทรงลักษณะบรรจุของบรรจุภัณฑ์

นอกจากความสวยงามแล้ว ควรคำนึงถึงความคงทนในการขนส่ง ภาพลักษณ์ของสินค้า การสร้างความน่าสนใจ ง่ายต่อการใช้งาน มีเอกลักษณ์แต่สามารถใช้งานได้จริง


5. การออกแบบกราฟิก

เราลองนึกถึงเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งในตลาดดูสิครับ สินค้าออกใหม่เหมือนกัน ชนิดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน ราคาเท่ากัน วางอยู่ในชั้นขายสินค้าอันเดียวกัน อะไรคือเหตุผลว่าเราจะหยิบสินค้าชิ้นไหน


หากยังจำบทความ “สีกับจิตวิทยาในการจูงใจลูกค้า” (หรือยังไม่ได้อ่าน คลิก) จะเห็นได้ว่าปัจจัยในการเลือกสินค้าของผู้บริโภคมักใช้ “อารมณ์” ในการเป็นตัวตัดสินใจในการเลือกสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ดังนั้นการออกแบบกราฟิกจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสม การสื่ออารมณ์ เนื้อเรื่อง เนื้อหา การรับรู้ ลวดลาย การใช้ตัวอักษร ที่มาของผลิตภัณฑ รายละเอียดต่าง ๆ ของประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใส่ลงไปด้วย


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

>> https://www.chatstickmarket.com/langran

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

>>https://www.chatstickmarket.com/portfolio

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ดู 593 ครั้ง
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page