top of page

บิลเงินสด คืออะไร❓


บิลเงินสด คืออะไร❓ เวลาที่เราออกไปใช้จ่ายตามร้านค้า บางร้านก็ให้เป็นใบเสร็จ บางร้านก็ให้เป็นบิลเงินสด ลักษณะหน้าตาของเอกสารก็มีความคล้ายคลึงกันมาก แล้วเอกสารทั้งสองรูปแบบต่างกันยังไง 🔹ความแตกต่างของบิลทั้ง 2 รูปแบบ บิลเงินสด จะใช้เมื่อลูกค้าจ่ายค่าสินค้า บริการทันที ภายในบิลจะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ ดังนี้ - เลขที่เล่ม - ชื่อร้านค้า พร้อมที่อยู่ - ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร - รายการ รายละเอียดสินค้า ราคา - ยอดรวมของค่าสินค้าและบริการ - เซ็นรับรอง ส่วนใบเสร็จรับเงิน จะใช้เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้า บริการที่ค้างไว้ ตามที่ขึ้นในใบแจ้งหนี้ เพื่อให้ใบเสร็จหรือบิลสามารถใช้งานได้ ควรมีรายละเอียดที่ครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐาน ถ้าหากร้านค้าไม่ได้ทำการให้ใบเสร็จ เราสามารถขอได้เพื่อเอาไปเป็นหลักฐานประกอบการเสียภาษีต่างๆ ได้ ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

บิลเงินสด คืออะไร❓


เวลาที่เราออกไปใช้จ่ายตามร้านค้า บางร้านก็ให้เป็นใบเสร็จ บางร้านก็ให้เป็นบิลเงินสด ลักษณะหน้าตาของเอกสารก็มีความคล้ายคลึงกันมาก แล้วเอกสารทั้งสองรูปแบบต่างกันยังไง


🔹ความแตกต่างของบิลทั้ง 2 รูปแบบ

บิลเงินสด จะใช้เมื่อลูกค้าจ่ายค่าสินค้า บริการทันที ภายในบิลจะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ ดังนี้

- เลขที่เล่ม

- ชื่อร้านค้า พร้อมที่อยู่

- ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

- รายการ รายละเอียดสินค้า ราคา

- ยอดรวมของค่าสินค้าและบริการ

- เซ็นรับรอง


ส่วนใบเสร็จรับเงิน จะใช้เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้า บริการที่ค้างไว้ ตามที่ขึ้นในใบแจ้งหนี้ เพื่อให้ใบเสร็จหรือบิลสามารถใช้งานได้ ควรมีรายละเอียดที่ครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐาน ถ้าหากร้านค้าไม่ได้ทำการให้ใบเสร็จ เราสามารถขอได้เพื่อเอาไปเป็นหลักฐานประกอบการเสียภาษีต่างๆ ได้


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 44 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page