top of page

ระบบลีน (LEAN) คืออะไร❓


ระบบลีน (LEAN) คืออะไร❓ ระบบลีน (Lean) เป็นการประยุกต์ใช้จากแนวคิดของการลีนที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลด ความสูญเปล่า ของเสีย ของไม่มีมูลค่าที่เกิดจากการผลิต ทำให้ช่วยเพิ่มโอกาสในการผลิต และส่งผลต่อการมีกำไรเพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะถือว่าเป็นการลดต้นทุนแบบหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการจัดการระบบที่มีประสิทธิภาพต่อองค์กร 📌7 หลักการของระบบลีนเพื่อกำจัดความสูญเปล่า (Waste) - การกำจัด waste จากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) การที่มีผลผลิตออกมามากเกินความจำเป็นก็ถือเป็น waste ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อระบบการจัดการ และเป็นการสูญเสียต้นทุนในการผลิต ซึ่งอาจปรับได้โดยการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อลดความสูญเปล่าดังกล่าว - การกำจัด waste จากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบเกินความจำเป็น ทำให้มีวัตถุดิบตกค้างอยู่ในโกดัง ถือเป็น waste อย่างหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ต้นทุนจม สามารถปรับได้โดยวิธีวางแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับพื้นที่จัดเก็บซึ่งได้ทำการคำนวณมาอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเกิด waste ดังกล่าว - การกำจัด waste จากการขนส่ง (Transportation) การขนส่งในระยะทางเกินความจำเป็น จะทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิง แรงงาน และค่าบำรุงพาหนะสูงขึ้น ซึ่งสามารถปรับปรุงได้โดยการศึกษาและคำนวณระยะทางของเส้นทางการขนส่ง เพื่อไม่ให้เกิด waste ดังกล่าว - การกำจัด waste จากการเคลื่อนไหว (Motion) การที่คนงานเคลื่อนไหวมากเกินไป อาจเป็นเพราะการจัดวางวัตถุดิบที่ห่างกันเกินไป ทำให้ต้องสิ้นเปลืองแรงมากขึ้นในการไปยังวัตถุดิบนั้นๆ ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้า หรืออาการบาดเจ็บได้ ซึ่งอาจจะทำให้การทำงานล่าช้ามากขึ้น สามารถปรับได้ด้วยการจัดวางวัตถุดิบไว้ใกล้กัน หรือวางผังในโงงานโดยคำนึงถึงความสะดวกในการจัดการ  - การกำจัด waste จากกระบวนการผลิต (Processing) waste ที่เกิดจากกระบวนการผลิต อาจเกิดจากการทำงานที่ซ้ำซ้อนหลายขั้นตอน ซึ่งเป็นผลทำให้มีการใช้ทรัพยากรมากขึ้น นั่นหมายถึงอาจมีปัญหาในเรื่องต้นทุนที่ไม่จำเป็นในการทำงาน และส่งผลให้การทำงานล่าช้าอีกด้วย สามารถปรับได้ โดยให้ยึดกลักการ 5W1H คือ ใครทำ ทำอะไร ทำที่ไหน ทำเมื่อไร และทำอย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน - การกำจัด waste จากการรอคอย (Delay) สาเหตุมาจากการหยุดการทำงานของเครื่องจักรหรือพนักงาน ซึ่งส่งผลต่อการผลิต คือ ต้นทุนที่สูญเปล่าของแรงงาน ทำให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส ปรับได้โดยการ จัดลำดับการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณของแรงงงาน ทำให้มีความสมดุลกัน  - การกำจัด waste จากการการผลิตของเสีย (Defect) ปัญหาของเสียที่เกิดจากการผลิต ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรเกินความจำเป็นในการกำจัดของเสียหรือผลิตขึ้นมาใหม่ ถือเป็นการทำงานซ้ำซ้อนที่ทำให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส สามารถปรับได้ โดยการดูแลมาตรฐานการผลิตให้ดีขึ้น หรือพัฒนาการทำงานของพนักงานให้ดีขึ้น  ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ระบบลีน (LEAN) คืออะไร❓


ระบบลีน (Lean) เป็นการประยุกต์ใช้จากแนวคิดของการลีนที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลด ความสูญเปล่า ของเสีย ของไม่มีมูลค่าที่เกิดจากการผลิต ทำให้ช่วยเพิ่มโอกาสในการผลิต และส่งผลต่อการมีกำไรเพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะถือว่าเป็นการลดต้นทุนแบบหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการจัดการระบบที่มีประสิทธิภาพต่อองค์กร


📌7 หลักการของระบบลีนเพื่อกำจัดความสูญเปล่า (Waste)

- การกำจัด waste จากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)

การที่มีผลผลิตออกมามากเกินความจำเป็นก็ถือเป็น waste ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อระบบการจัดการ และเป็นการสูญเสียต้นทุนในการผลิต ซึ่งอาจปรับได้โดยการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อลดความสูญเปล่าดังกล่าว


- การกำจัด waste จากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)

การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบเกินความจำเป็น ทำให้มีวัตถุดิบตกค้างอยู่ในโกดัง ถือเป็น waste อย่างหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ต้นทุนจม สามารถปรับได้โดยวิธีวางแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับพื้นที่จัดเก็บซึ่งได้ทำการคำนวณมาอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเกิด waste ดังกล่าว


- การกำจัด waste จากการขนส่ง (Transportation)

การขนส่งในระยะทางเกินความจำเป็น จะทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิง แรงงาน และค่าบำรุงพาหนะสูงขึ้น ซึ่งสามารถปรับปรุงได้โดยการศึกษาและคำนวณระยะทางของเส้นทางการขนส่ง เพื่อไม่ให้เกิด waste ดังกล่าว


- การกำจัด waste จากการเคลื่อนไหว (Motion)

การที่คนงานเคลื่อนไหวมากเกินไป อาจเป็นเพราะการจัดวางวัตถุดิบที่ห่างกันเกินไป ทำให้ต้องสิ้นเปลืองแรงมากขึ้นในการไปยังวัตถุดิบนั้นๆ ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้า หรืออาการบาดเจ็บได้ ซึ่งอาจจะทำให้การทำงานล่าช้ามากขึ้น สามารถปรับได้ด้วยการจัดวางวัตถุดิบไว้ใกล้กัน หรือวางผังในโงงานโดยคำนึงถึงความสะดวกในการจัดการ


- การกำจัด waste จากกระบวนการผลิต (Processing)

waste ที่เกิดจากกระบวนการผลิต อาจเกิดจากการทำงานที่ซ้ำซ้อนหลายขั้นตอน ซึ่งเป็นผลทำให้มีการใช้ทรัพยากรมากขึ้น นั่นหมายถึงอาจมีปัญหาในเรื่องต้นทุนที่ไม่จำเป็นในการทำงาน และส่งผลให้การทำงานล่าช้าอีกด้วย สามารถปรับได้ โดยให้ยึดกลักการ 5W1H คือ ใครทำ ทำอะไร ทำที่ไหน ทำเมื่อไร และทำอย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน


- การกำจัด waste จากการรอคอย (Delay)

สาเหตุมาจากการหยุดการทำงานของเครื่องจักรหรือพนักงาน ซึ่งส่งผลต่อการผลิต คือ ต้นทุนที่สูญเปล่าของแรงงาน ทำให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส ปรับได้โดยการ จัดลำดับการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณของแรงงงาน ทำให้มีความสมดุลกัน


- การกำจัด waste จากการการผลิตของเสีย (Defect)

ปัญหาของเสียที่เกิดจากการผลิต ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรเกินความจำเป็นในการกำจัดของเสียหรือผลิตขึ้นมาใหม่ ถือเป็นการทำงานซ้ำซ้อนที่ทำให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส สามารถปรับได้ โดยการดูแลมาตรฐานการผลิตให้ดีขึ้น หรือพัฒนาการทำงานของพนักงานให้ดีขึ้น


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 225 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Commentaires


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page